הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואלית

שבת פ' יתרו בישיבה לתלמידי כיתות יב' פרטים כאן

כט' טבת: אין שיחת צהריים

יום ראשון, כב' טבת תש"פ 
עבודת הקורבנות תתחדש או תבוטל לעתיד לבוא?פיום שני, א' שבט תש"פ
באיזה גיל להתחתן?פ

פ

ביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב דוד כהן


יום שלישי, ב' שבט תש
פ' וארא / עניין שבות מצרים

ראה גם תפריט בנפרד עם השעורים של הרב כאן 

יום רביעי, כה' טבת תש"פ
בענין היתר שעון שבתפ


יום חמישי, כו' טבת תש
כמה זמן צריך לחכות בין בשר לחלב?
פפ"כל בו":פ

מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן


מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 


-------------------------------------

כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר
לאתר
"אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב


חזרה לתפריט הראשי