הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואליתיום ראשון, כ' סיון תשע"ט 
מה הם מלאכים ושדים?
פיום שני, כא' סיון תשע"ט
Pipeline to Battle

והקרבות של אל-עלמיין / עם רפאל פלאוט  פ


ביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב הדיין אריה אוריאל

יום שלישי, טו' סיון תשע"ט
האם האיסור "לא תסורו" שייך גם לגבי אמונות ודעות?פראה גם תפריט בנפרד עם השעורים של הרב כאן
יום רביעי, טז' סיון תשע"ט
סדר ונקיון בישיבה
פיום חמישי, יז' סיון תשע"ט
להתחתן על פי שכל או על פי רגש?
פ
פ"כל בו":פ

מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן


מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 


-------------------------------------

כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר
לאתר
"אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב


חזרה לתפריט הראשי