הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואליתיום ראשון, א' טבת תשע"ט
איך להתיחס לתלמיד חכם שסרח?
פיום שני, ב' טבת תשע"ט
למה ברכת האירושין כל כך ארוכה
?פ


ביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב דוד כהן

יום שלישי, ג' טבת תשע"ט
חנוכה / גיוס שבט לוי למלחמה

MP3

ראה גם תפריט בנפרד עם השעורים של הרב דוד כהן כאןיום רביעי, ד' טבת תשע"ט
טיפול פוריות; האם יכול להיות עוד גלות אחרי הגאולה?
פיום חמישי, ה' טבת תשע"ט
איך להתיחס לטרור שמתעצם בזמן האחרון?
פ
פ"כל בו":פ

מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן


מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 


-------------------------------------

כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר
לאתר
"אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב


חזרה לתפריט הראשי