הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואלית


בין הזמנים עד סוף חודש ניסן

יום ראשון, כד' אדר ב' תשע"ט
עשר שאלות לקראת הבחירות לכנסת
פ

MP3יום שני, כה' אדר ב' תשע"ט
פעילות חברתית בבין הזמנים
פ


ביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב דוד כהן

יום שלישי, כו' אדר ב' תשע"ט
פ' פנחס / ברית שלום שלם


ראה גם תפריט בנפרד עם השעורים של הרב דוד כהן כאן
יום רביעי, כז' אדר ב' תשע"ט
איך מחזיקים בלימוד תורה בבין הזמנים?
פיום חמישי, כח' אדר ב' תשע"ט
מי שלא ראה סימן ברכה בלימוד התורה שלו
פ

MP3

פ"כל בו":פ

מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן


מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 


-------------------------------------

כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר
לאתר
"אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב


חזרה לתפריט הראשי