הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואלית

מזמן אלול תש"פ: עד הודעה חדשה השעורים יועברו או דרך "זום" או באופן הרגיל בישיבה; גם תלוי בסגר ובבין הזמניםכאן המקום להזכיר שניתן להאזין לתוכנית רדיו שו"ת השבועית של הרב שלמה אבינר  כאן

ולקרא ממאמריו - עדכון שבועי  כאן

וכמובן להאזין לשעורים כאן באתר: לתפריט הראשייום ראשון, כד' אלול תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ   
בעניין הצמחונותפ

MP3יום
שני
, כה' אלול תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ
חסר קצת בהתחלה - 1. האם מותר להתפלל אל מלאכים? (כמו בסליחות/"שלום עליכם") 2. למה דוקא להישאר בישיבה לתפילות בראש השנה?פ

MP3


ביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב דוד כהן
יום שלישי, כו' אלול תש"פ

   ראש השנה / תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת


MP3

ראה תפריט בנפרד עם השעורים של הרב כאן
יום
רביעי
, כז' אלול תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ
בעניין משפט דומאפ

MP3

יום רביעי, כז' אלול תש"פ
שעור מיוחד לראש השנהפ
מלכויות, זכרונות, שופרות

MP3

יום חמישי, כח' אלול תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ
תשובה גמורה, נפילות ויצר הרעפ

MP3

דברי הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעניין הנסיעות לאומן לראש השנה

MP3

* * *

קצת מזמן חורף תש"פ (לשם נוסטלגיה ותקוה לעתיד):פ

יום ראשון, יט' אדר תש"פ 
כמה בחינות של הנגיף קורונה, למעשה ולמחשבהפ

פ

יום רביעי, ח' אדר תש"פ
האם אבדה אהבת ישראל בשיח הפוליטי?פ


יום חמישי, טז' אדר תש
הוראות היגיינה ועניני אמונה לגבי הנגיף קורונה
פפ"כל בו":פ

מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן


מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 


-------------------------------------

כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר
לאתר
"אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב


חזרה לתפריט הראשי