הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואלית

חדש: הרב צבי טאו: החינוך לאומץ לב ולהפסקת השתיקה כאן


יום ראשון, יב' אדר א' תשע"ט
מדוע יש יותר חוזרים בשאלה בציבור הדתי-לאומי מאצל החרדים?
פיום שני, יג' אדר א' תשע"ט
איך להסביר שהרבה פעמים הציבור הדתי-לאומי מרגיש יותר קרוב לחילונים מלחרדים?
פ


ביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב דוד כהן

יום שלישי, יד' אדר א' תשע"ט
פורים קטן
פ

ראה גם תפריט בנפרד עם השעורים של הרב דוד כהן כאןיום רביעי, ח' אדר א' תשע"ט
איך אפשר להסביר את התופעה של בנים של רבנים שירדו מן הדרך?
פ

MP3יום חמישי, ט' אדר א' תשע"ט
לשון הרע בפוליטיקה
פ
פ"כל בו":פ

מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן


מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 


-------------------------------------

כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר
לאתר
"אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב


חזרה לתפריט הראשי