הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואלית
avicap1d


יום ראשון, כב' תמוז תשע"ז
פסחים עו. אוכל חם בשרי נשפך על אוכל קר חלבי, ועוד מקרים של מציאות מסופקת
פיום שני, כג' תמוז תשע"ז
האם מותר בשבת לשים טלפון נייד על ספר או נייר כדי שהדפים לא זזים?פביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב דוד כהן
יום שלישי, כד' תמוז תשע"ז
פ' מטות-מסעי / כח בפה וכח בחרב
פ

ראה גם תפריט בנפרד עם השעורים של הרב דוד כהן כאןיום
רביעי, כה' תמוז תשע"ז
פסחים פו: כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה - באמת?פ

יום חמישי, כו' תמוז תשע"ז
פסחים נג: לברוח או למסור את הנפש על קידוש השם?  פפפ"כל בו":פ
מאגר של "שיחות צהריים" הרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן

מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהריים" הרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 

-------------------------------------
כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר לאתר "אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב