הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואלית


יום לימוד בחנוכה בישיבה עטרת ירושלים לתלמידי יא - יב, פרטים כאן

יום ראשון, י' כסלו תש"פ 
מה עדיף, להפגין נגד חילולי שבת בציבור או נגד מערכת משפט מושחתת?
פ
Deep State

MP3יום שני, יא' כסלו תש"פ
מה מקומו של היופי בעבודת ה' ובכלל בחיים? פ

MP3


ביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב דוד כהן


יום
שלישי
, יב' כסלו תש"פ
פ' וישלח / מי כתב את 'מסורת הש"ס'; יעקב ועשיו
פ


ראה גם תפריט בנפרד עם השעורים של הרב כאןיום רביעי, יג' כסלו תש
למה אסור להדליק אור חשמלי בשבת? - חלק א
פ


יום חמישי, יד' כסלו תש
א) האם מותר לחתן ללמוד תורה ביום חתונתו? ב) למה אסור להדליק אור חשמלי בשבת? - חלק ב
פפ"כל בו":פ

מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן


מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 


-------------------------------------

כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר
לאתר
"אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב


חזרה לתפריט הראשי