הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואלית

בין-הזמנים עד סוף חודש אב תש"פ: אין שעורים חוץ (!) מהשיחה האקטואלית והרב דוד כהן

מזמן קיץ תש"פ: עד הודעה חדשה השעורים יועברו דרך "זום" - לפרטים התלמידים מתבקשים לפנות לאתר של הישיבה

ateret.org.il

חלק משעורי ראש הישיבה יופיעו כאן באתר באופן מוקלט ובעדכון כרגיל

שעורים חדשים באתר (עקב קורונה/"זום"): תפארת ישראל למהר"ל כאן
ובספר "אורות" כאן
ובספר "עין איה" ברכות כאן

כאן המקום להזכיר שניתן להאזין לתוכנית רדיו שו"ת השבועית של הרב שלמה אבינר  כאן

ולקרא ממאמריו - עדכון שבועי  כאן

וכמובן להאזין לשעורים כאן באתר: לתפריט הראשייום ראשון, יב' אב תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ
ענייני פיקוח נפש בשבת, חינוך, קורונהפ

MP3יום
שני
, יג' אב תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ
יראת ה' ובחירה חופשיתפ

MP3יום
שלישי
, יד' אב תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ
איך אפשר להבין את הגירוש מגוש קטיף שלפני 15 שנה?פ

MP3

ביום שלישי שיחת הצהריים גם
מפי הרב דוד כהן
יום שלישי, יד' אב תש"פ

שעור דרך "זום"פ

   פ' עקב / שבירת הלוחות ומה שה' כביכול שוכח ומה לא


MP3

ראה תפריט בנפרד עם השעורים של הרב כאן
יום
רביעי
, טו' אב תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ
היכרות וחברות בסגנון של טו' באבפ

MP3

יום חמישי, טז' אב תש"פ
שיחה יומית דרך "זום"פ
היחס שלנו לפיצוץ בלבנוןפ

MP3


* * *

קצת מזמן חורף תש"פ (לשם נוסטלגיה ותקוה לעתיד):פ

יום ראשון, יט' אדר תש"פ 
כמה בחינות של הנגיף קורונה, למעשה ולמחשבהפ

פ

יום רביעי, ח' אדר תש"פ
האם אבדה אהבת ישראל בשיח הפוליטי?פ


יום חמישי, טז' אדר תש
הוראות היגיינה ועניני אמונה לגבי הנגיף קורונה
פפ"כל בו":פ

מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן


מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהרייםהרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 


-------------------------------------

כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר
לאתר
"אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב


חזרה לתפריט הראשי