יום ירושלים תשע"א
churva


הרב שלמה אבינר בבית כנסת רבי יהודה החסיד ("חורבה")פפ
MP3
וידיאו

RavMosheHager

הרב אל"מ משה הגר בסעודה בישיבהפ
MP3
וידיאו

הרב שלמה אבינר בסעודה בישיבה
MP3
וידיאו

RavRafiPeretz


הרב רפי פרץ, הרב הראשי לצה"ל, בסעודה בישיבה

MP3
וידיאו


הרב אילן מורבסקי, ר"מ בישיבה בעלי - שעור כללי
וידיאו

הרב אריק אוריאל, ר"מ בישיבה - שעור כללי
וידיאו

הרב אריק אוריאל - שיחת צהריים
וידיאו