זמן

נושא

להורדה למחשב

וידיאו

- 

 תפארת ישראל - מהר"ל   ישיבת "זום"    

הרב שלמה אבינר

תאריך השעור: יום-חודש-שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

ספריית

וידיאו

46:02

פרק יא

800427

35:36

פרק יא היו כמה תקלות טכניות במשך השעור

800420

43:20

פרק יא

800413

42:48

פרק יא

800406

42:47

פרק יא

800329

42:00

פרק י (חסרות כ-3 דקות באמצע)פ

800322

37:18

פרק י

800315

47:00

פרק י

800308

48:43

פרק י

800301

42:34

פרק ט

800223

48:09

פרק ט

800216

55:33

פרק ט

800209

58:10

פרק טפ

800202

חזרה לתפריט הראשי