זמן

נושא

להורדה למחשב

וידיאו

-

תנ"ך

להאזנה מידית קליק על הנושא

 תאריך השעור: פ
יום - חודש - שנה

ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

35:35

האם ראוי שכל לומד תורה יחדש חדושים בתנ"ך?פ

801117

34:12

פ' כי תצא: בן סורר ומורה והבחירה החופשית

790611

34:03

פ' בלק: איך אפשר לומר שבלעם היה כמו משה רבנו?פ

790408

28:13

ה' בעד או נגד קורבנות?, ועוד קושיות דומות

791417

26:46

מעלת פירוש רש"י על התורה

790830

11:30

בעניין החלוקה הנוצרית של התנ"ך

790829a

24:36

למה לא כתוב מפורש בתורה איפה צריך לבנות את בית המקדש?פ

780601

44:05

כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהפ

780207

40:09

למה הרב לא מוכר חמץ ישירות לגוי?; חטא העגל וחטא אדם הראשון

781217

50:53

עוד בעניין דוד ובת שבע

781130

34:47

השלמה לפ' משפטים

781127

26:20

עוד בעניין דוד ובת שבע

781122

47:57

האמת על חטא דוד ובת שבע

781120

36:37

האם יצחק ורבקה נכשלו בחינוך של עשיו?פ

780901

48:16

המבול היה או משל היה?פ

780805

34:13

המשך בירור גיורה של רות

770303

27:58

מתי התגיירה רות?פ

770229

26:36

איך זה שהסבר פשט הכתובים נראה לפעמים מאד רחוק מן הפשט?פ

760411

10:53

למה התנ"ך לא מסודר על פי הגמרא בבא בתרא יד ב?פ

761025a

32:05

איך אברהם אבינו עזב את השכינה כדי להכניס אורחים?פ

760819

22:54

דין אשת יפת תואר

750616

36:02

פרשת ויקהל: השבת והמשכן

741323

17:46

רוח וחומר בסיפורי התנ"ך, בקורת המקרא

740929

49:34

האם אפשר להסביר תנ"ך פשוט אבל לא "בגובה עיניים"?ם

740928

38:00

למה לא ללמוד פרושים על תורה, משנה, גמרא וכו' שאני ממציא?פ

720425

24:17

מדוע אסור לפרש את התנ"ך בגובה עיניים?פ

720422

43:16

הנמכה ופרשנות שיטתית של גדולי עולם לפי התוכנית החדשה ללימודי תנ"ך

720419

41:14

איך לא ללמוד תנ"ך

720324

42:03

מן האוסטראלופיטקוס אל הנזיר

720313

39:15

עוד בענין פרישות הנזיר

720310

21:56

נזיר - קדוש או חוטא?פ

720309

40:44

איך אנו יודעים שדברי הנביאים אמת?פ

710628

20:13

בענין החלוקה הנוצרית לפרקים של התנ"ך

710627

23:17

מנהיגות וקנאות, משה ופנחס

710416

21:48

תקנת בועז לומר "ה' עמכם"פ

710317

10:14

למה "לא יזח החושן מעל האפוד"?פ

711330

25:06

אברהם אבינו: החסד של הכנסת אורחים ודיבור עם השכינה

710816

16:22

למה התורה צריכה לרמוז על משה רבנו בספר בראשית?פ

710802

14:58

 ?האם יששכר אהב מנוחה או מס-עובד

701017

26:40

האם יעקב רימה את יצחק?פ

640905

22:17

עשרת חמורי יוסף ועולם האצילות

621008

5:47

מה היא הסיבה של אהבתו של יונתן את דוד?פ

610406

11:08

האם הדתיים-לאומיים המציאו שר' עקיבא היה בעד בר-ככבא?פ

590309

17:49

האם מותר לחקור את משה רבנו באופן מדעי?פ

591108

13:33

למה גדעון לחם דרך נס ויהושע דרך הטבע?פ

520426

6:19

מה היתה צורת המגן של דוד? / דגל המדינה

521103

10:13

מדוע דוד המלך נחשב כאילו עבד ע"ז כשיצא לגת?פ

521024

7:03

קפיצת דרך של יעקב אבינו

520911

9:41

התאבדותו של שאול המלך

501105

9:56

האם מגיע לאחים דין מוות מפני שמכרו את יוסף הצדיק למצרים?

501020

 -

חזרה לתפריט הראשי

 -