סדרות שעורים בספרים: אורות, כוזרי, מסילת ישרים

(ו"שמונה פרקים" לרמב"ם)

פ

השעורים נתנו בישיבת עטרת כהנים/ירושלים על ידי ר"מ מישיבת מרכז הרב-הר המור ירושלים


השעורים הוכנו כדוגמת "שיחות הרב צבי יהודה" עם כותרות ביניים וסיכום בסוף

הסדרות בפרט:

חדש: מסילת ישרים
כוזרי*
למהלך האידיאות בישראל
אורות התחיה
זרעונים
אורות ישראל
ארץ ישראל-המלחמה-ישראל ותחיתו
ש"שמונה פרקים" לרמב"ם

כדי להקל על הקריאה, מומלץ למתוח את החלון רק על חלק מרוחב המסך, ואפשר לשנות את גודל האותיות על ידי

Ctrl+, Ctrl-

אזהרה: תוכן השעורים בצורתם כאן מהווה עיבוד השעורים ששמעתי מפי מו"ר הרב הנ"ל שליט"א, לפי הבנתי המאד דלה. לכן אין לייחס את הדברים לרב, אלא לי בלבד. מי שבכל זאת רוצה ללמוד מכאן, בכך הוזהר. בהצלחה!פ

רפאל פלאוט
תלמיד ישיבת עטרת כהנים/ירושלים

הערות, תיקונים וכדומה נא לשלוח לדוא"ל כאן

בהכנת הדברים עזרו, כל אחד בתקופתו, הרב מאיר סויסה, הרב יובל אלפרט, הרב דניאל מדר, הרב אייל יחזקאל

ב*בנושא "קו התאריך" בספר הכוזרי יש כאן מאמר מיוחד


אמר ר' שמעון בן יוחאי מנין אתה אומר אילו היו ישראל חסרים אפילו אדם אחד לא היתה השכינה נגלית עליהן, דכתיב כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני. מעשה ברבי שהיה דורש בבית המדרש הגדול, וכשהיה מבקש לכנס לדרוש היה אומר ראו אם נתכנסו כל הקהל. ומהיכן אתה למד, ממתן תורה, מנין שנאמר בֶאֱמר ה' אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי

[דב"ר כי תבא פ"ז, ח]

חזרה לתפריט הראשי