הרב שלמה אבינר: שו"ת לילה

RavAviner
שנת תשע"ב
פ

 התוכניות שודרו ב"רשת מורשת"פ
פ(יום ה' אור ליום ו')פ


שם הקובץ = תאריך השידור: יום - חודש - שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)


קבצי התכניות אם.פי.3 להורדה:פ

התוכניות
השאלות או
השואלים
rm720730 אנשי רפואה ומשפט הקשורים להשתלות איברים
rm720807 אורחים ממדרשת "אמונה", ירושלים
rm720814 נציגים של "שלמותא", בית ספר להורות ומשפחה
rm720821  "פעילים ומתנדבות של תנועת נוער "צדק
rm720828 פעילים של הקהילה האתיופית
rm720906 שינוי: שוב שאלות מהמאזינים, בנושא חינוך בגיל הרך, עם הרב עמוס נתנאל
rm720913 ד"ר מיכאל אבולעפיה, פסיכיאטר לבני נוער וילדים
rm720920 רבנית בת-אל גרינשפאן, שדכנית
rm720927  אברהם כץ, מטפל משפחתי ויועץ נישואין, מנהל מכון "נתיבות"פ
rm721004 מיכל פינקלשטיין, מילדת, תומכת אחרי לידה, ראש עמותת "יד לאם"פ
rm721011 הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה
rm721018 הסופר הרב יוסף אליהו, שידוכים ושדכניות
rm721025 הגב' דפנה זולדן, רווקות בגילאים 30-40
rm721103 שתי עובדות סוציאליות מ"יד לתומך/יד שרה", סיוע למשפחת החולה
rm721110 הגב' דסי בערי, מפקחת ארצית בחמ"ד
rm721117 הגב' פנינה פרנקל, מדריכה משפחתית, טיפול במתגרשים
rm721124 rtf
rm721201 rtf
rm721208 rtf
rm721215 rtf
rm721222 rtf
rm721229 rtf
rm720107 rtf
rm720114 rtf
rm720128 rtf
rm720205 rtf
rm720212 rtf
rm720219 rtf
rm720226 rtf
rm720304 rtf
rm720311 rtf
rm720318 rtf
rm720325 rtf
rm720402 rtf
rm720409 rtf
rm720416 rtf
rm720423 rtf
rm720501 rtf
rm720508 rtf
rm720515 rtf
rm720522 rtf
rm720529 rtf
rm720606 rtf
m720613rtf
rm720627 rtf