הרב שלמה אבינר: שו"ת לילה

RavAviner
שנת תש"ע
פ

 התוכניות שודרו ב"רשת מורשת"פ
פ(יום ה' אור ליום ו')פ


שם הקובץ = תאריך השידור: יום - חודש - שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)


קבצי התכניות אם.פי.3 להורדה:פ

התוכניות
השאלות או
השואלים
rm700707 rtf
rm700714 rtf
rm700721 rtf
rm700728 rtf
rm700805 rtf
rm700812 rtf
rm700819 rtf
rm700826 rtf
rm700903 rtf
rm700910 rtf
rm700917 rtf
rm700924 rtf
rm701001 rtf
rm701008 rtf
rm701015 rtf
rm701022 rtf
rm701029 rtf
rm701107 בנות ממדרשת "נשמת", ירושלים
rm701114 תלמידים מבית ספר "חורב", ירושלים
rm701121 סטודנטים ממכללת "ספיר", שדרות
rm701128 תלמידות "מכון אורה", ירושלים
rm701205 תלמידים מישיבת "אורות אביב", תל אביב
rm701212 תלמידים מהקריה האקדמית, קרית אונו
rm701219 סטודנטיות מהאוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים
rm701226 סטודנטיות ממכללת "ספיר", שדרות
rm700104 פעילים למען שחרור יונתן פולארד
rm700111 נציגים מתנועת נוער "בני עקיבה"פ
rm700118 בנות מארגון ההימנות של עולי אתיופיה
rm700125 "פנציגים מתנועת "מעייני הישועה
rm700202 תלמידים מישיבת "נתיב מאיר", ירושלים
rm700209 סטודנטים מהאוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים
rm700216 תלמידים מהישיבה התיכונית קרית הרצוג, בני ברק, ומהישיבה הגבוהה אור עציון
rm700223 תלמידים מהמחלקה הצרפתית של מכון מאיר, ירושלים
rm700301 תלמידות מאולפנת "תהילה" בירושלים
rm700308 פעילי ארגון "פנים אל פנים" תוכנית "אורים"פ
rm700315 סטודנטים ממכללת הרצוג, גוש עציון
rm700322 תלמידים מהמחלקה לדוברי אנגלית של מכון מאיר, ירושלים
rm700329 מורים מתלמוד תורה "מוריה", ירושלים
rm700406 תלמידים ובוגרים של מכללת מורים "ליפשיץ", ירושלים
rm700413 תלמידי הכולל נצרים, יבול
rm700420 נציגי תנועת נוער עזרא, ירושלים
rm700427 תלמידים מישיבת הסדר כרם ביבנה
rm700505 מתנדבי ארגון "לאורו נלך" מרכז חינוכי להתנדבות לזכרו של הרב משה צבי נריה זצ"ל
rm700512 אתר "שושבינים" ושדכנית
rm700519 פעילי ארגון "קשר" להכרויות ושידוכים בציבור הדתי
rm700526 מומחים לענין פדיון שבויים
rm700603 חברי הגרעין התורני חולון
rm700610 פעילים נגד המסיון הנוצרי
rm700617 "פעילים מתנועת "מרימים את הדגל
rm700624 בוגרות אולפנת אורות מודיעין