הרב שלמה אבינר: שו"ת לילה

RavAviner
שנת תשס"ט
פ

 התוכניות שודרו ב"רשת מורשת" (יום ה' אור ליום ו') וברדיו "קול-חי" (יום ג' אור ליום ד')פ

שם הקובץ = תאריך השידור: יום - חודש - שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)


קבצי התכניות אם.פי.3 להורדה:פ

התוכניות
השאלות -- התוכניות השאלות
rm690704 rtf

rm690718 rtf
rm690725 rtf

rm690802 rtf kc690730 rtf
rm690809 rtf kc690807 rtf
rm690816 rtf
rm690823 rtf kc690821 rtf
rm690901 rtf kc690828 rtf
rm690908 rtf kc690906 rtf
rm690915 rtf kc690913 rtf
rm690922 rtf kc690920 rtf
rm690929 rtf kc690927 rtf
rm691006 rtf kc691004 rtf
rm691013 rtf kc691011 rtf
rm691020 rtf kc691018 rtf
rm691027 rtf
rm691105 rtf kc691103 rtf
rm691112 rtf kc691110 rtf
rm691119 rtf
rm691126 rtf kc691124 rtf
rm691203 rtf kc691201 rtf
rm691210 rtf kc691208 rtf
rm691217 rtf
rm691224 rtf
rm690102 rtf
rm690109 rtf
rm690123 rtf
rm690130 rtf
rm690207 rtf
rm690214 rtf
rm690221 rtf
rm690225 rtf
rm690313 rtf
rm690320 rtf
rm690327 rtf
rm690404 rtf
rm690411 rtf
rm690418 rtf
rm690425 rtf
rm690503 rtf
rm690510 rtf
rm690517 rtf
rm690524 rtf
rm690601 rtf
rm690622 rtf
rm690629 rtf