הרב שלמה אבינר: שו"ת לילה

RavAviner
שנת תשס"ז
פ

 התוכניות שודרו ב"רשת מורשת" (יום ה' אור ליום ו') וברדיו "קול-חי" (יום ג' אור ליום ד')פ

שם הקובץ = תאריך השידור: יום - חודש - שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)


קבצי התכניות אם.פי.3 להורדה:פ

התוכניות
השאלות -- התוכניות השאלות
rm670714 rtf kc670712 rtf
rm670721 rtf
rm670728 rtf kc670726 rtf
rm670805 rtf kc670803 rtf
rm670812 rtf kc670810 rtf
rm670819 rtf kc670817 rtf
rm670826 rtf kc670824 rtf
rm670903 rtf kc670901 rtf
rm670910 rtf kc670908 rtf
rm670917 rtf kc670915 rtf
rm670924 rtf kc670922 rtf
rm671001 rtf kc670929 rtf
rm671008 rtf kc671006 rtf
kc671013 rtf
rm671022 rtf kc671020 rtf
rm671029 rtf kc671027 rtf
rm671107 rtf kc671105 rtf
rm671114 rtf kc671112 rtf
rm671121 rtf kc671119 rtf
rm671128 rtf

rm671205 rtf kc671203 rtf
rm671212 rtf kc671210 rtf
rm671219 rtf kc671217 rtf
rm671226rtfkc671224rtf
rm670104 rtf kc670102 rtf
rm670111 rtf kc670109 rtf
rm670118 rtf

rm670125 rtf kc670123 rtf
kc670130 rtf
rm670202 rtf
rm670209rtf
rm670216 rtf kc670214 rtf
rm670223 rtf kc670221 rtf
rm670301 rtf
rm670315 rtf kc670313 rtf
rm670322 rtf kc670320 rtf
rm670329 rtf kc670327 rtf
rm670406 rtf
rm670413 rtf kc670411 rtf
rm670420 rtf kc670418 rtf
rm670427 rtf kc670425 rtf
rm670505 rtf kc670503 rtf
rm670512 rtf kc670510 rtf
rm670519 rtf kc670517 rtf
rm670526 rtf kc670524 rtf
rm670603 rtf kc670601 rtf
rm670610 rtf kc670608 rtf
rm670617 rtf kc670615 rtf
rm670624 rtf kc670622 rtf


kc670629 rtf