הרב שלמה אבינר: שו"ת לילה

RavAviner
שנת תשס"ד
פ

הסתיימה התקופה של התוכניות בערוץ שבע
והתחילו התוכניות ב"רשת מורשת"פ

שם הקובץ = תאריך השידור: יום - חודש - שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)

בתקופה זו התוכניות הוקלטו בצורה דחוסה מאד; למי שהקובץ לא מתנגן אחרי ההורדה, מומלץ להמיר אותו לפורמט מתאים על ידי תוכנה (חינמית) כמו למשל

FORMAT FACTORY


קבצי התכניות אם.פי.3 להורדה:פ

התוכניות
השאלות
640707doc
640714doc
------
------
rm640617doc
rm640624doc