הרב שלמה אבינר: שו"ת לילה

RavAviner
שנת תש"ס
פ

כל התוכניות ברשימה זו שודרו בערוץ שבע
זמן השידור (בדרך כלל): חצות הלילה עד 3 בבוקר

שם הקובץ = תאריך השידור: יום - חודש - שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)

בתקופה זו התוכניות הוקלטו בצורה דחוסה מאד; למי שהקובץ לא מתנגן אחרי ההורדה, מומלץ להמיר אותו לפורמט מתאים על ידי תוכנה (חינמית) כמו למשל

FORMAT FACTORY


קבצי אם.פי.3 להורדה:פ