********* הרב שלמה אבינר / שיחות צהריים *********

 

השיחות הועברו מהקלטות למחשב לפורמט MP3 (שנות תש"ן עד תשס"ה; אחר כך השיחות הוקלטו ישירות באופן דיגיטלי; ראה תפריט נפרד)

שם הקובץ = תאריך ההקלטה: יום ־ חודש ־ שנה (50 = תש"ן)

ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

(המספר השני: מספר הקלטת 2xxx ־־>המשך על קלטת מספר____ ==>עיין קלטת מספר____ )

 

501014 ־תש"ן־ 2001 / א1 האם יש לערבים דין "עמלק"?

501019 א2 האם חייל חייב לשמור על כנסיה בשבת (ולחלל שבת בזה)?

501020 א3 האם מגיע לאחים דין מוות מפני שמכרו את יוסף הצדיק למצרים?

501021 ב1 מי שאינו יכול ללמוד טוב גמרא, האם עדיף שילמד קבלה?

501025 ב2 מי שהתפלל שמונה עשרה בלי שום כוונה עשה משהו?

501026 ב3 עדיף צבא, לימוד תורה או מה?

501027 ב4 האם מותר לבזות תלמיד חכם? ־־>2002

 

501104 2002 / א1 האם מותר לשקר כדי למנוע נזק בממונו?

501105 א2 התאבדותו של שאול המלך

501106 א3 האם מותר לשקר למנוע להתבייש?

501110 א4 האם מותר לשקר למנוע להתבייש? ־ המשך

501111 א5 ביקורת על רבו

501124 ב1 האם צריך לחפש שידוך לעצמו?

501125 ב2 האם מותר לקרוא לאדם בכינוי?

501126 ב3 מה עדיף, ללמוד ברעש בבית המדרש או בשקט בבית?

501127 ב4 מי שאינו "יכול" ללמוד כל היום

501201 ב5 אדם נבנה וגודל על ידי לימוד אמונה או גמרא?

 

501202 2003 / א1 (ארושין של חיים ג'רבי) ניצוץ מעולם התיקון

501203 א2 התמוטטות של רוסיה

501208 א3 האם יש מצוה לשמוח?

501209 א4 ההבדל בין לשון הרע ובין רכילות

501210 א5 האם רק מי שמוכשר צריך ללמוד תורה?

501216 א6 האם מותר להתענג?

501217 ב1 ברית מילה של בנו של אברהם אלשיך־צריך בנים לעתיד טוב!

501218 ב2 האם מותר להפריע באמצע השיעור?

501222 ב3 האם מותר לפספס הזדמנות אחת לעשות שלום עם הגויים? ־־>2004

 

501224 2004 / א1 האם צריך לבדוק אחר חמץ בספרים?

501225 א2 האם צריך להיות מציאותי?

501229 א3 האם מותר לזרז את הגאולה?

500128 א4 האם יש מצוה לגאול בתים בירושלים?

500129 ב1 האם מותר לקום לפני ערבי זקן באוטובוס?

500130 ב2 האם מותר לשנות את שיטת הבחירות?

500201 ב3 האם יש סדר קדימה לתת צדקה לישיבות מסוימות? ־־>2005

 

500204 2005 / א1 תחנון במנחה ערב יום העצמאות

500206 א2 כמה השתדלות צריך לקיום המצוות?

500207 א3 האם מותר ללמוד מתלמוד "שטיינזלץ"?

500208 א4 האם יש מצוה לבזות את הרב משה לוינגר?

500212 א5 משפט הרב לוינגר

500213 ב1 יחס בין יהודים לערבים

500214 ב2 לימוד תורה לשמה

500219 ב3 לימוד מדע ־ כן או לא?

500220 ב4 האם מותר לספרדי לאכול בשר לא חלק בצבא? ־־>2006

 

500221 2006 / א1 מצוות תוכחה בימינו

500222 א2 כיסוי הגוף אחר מקלחת

500226 א3 אימוץ ילדים

500227 א4 עניני בטחון בישיבה

500229 ב1 האם מותר להרוג ערבי סתם?

500307 ב2 טהרת הנשואין

500311 ב3 מתחתנים בשביל ירושלים

500312 ב4 האם צריך לקנח במים?

 

500313 2007 / א1 מה קודם, תלמוד תורה או צבא?

500501 א2 האם תלמיד חכם צריך להיות גם חכם במדע?

500503 א3 לימוד גמרא או נושאים אחרים בתורה?

500504 ב1 האם מותר ללמוד תורה גם למצוה גם לשמוח בו?

500508 ב2 איך לומדים דברים עצובים בתשעה באב? [כלול ב2082א1]

500601 ב3 אינטיפדה = מלחמה או לא?

500602 ב4 האם מי שלוחץ את חברו לתת לו מתנה נקרא "גזלן"?

500607 ב5 האם חייבים לקרוא עיתון? ־־>2008 ==>2049ב1

 

500608 2008 / א1 מה ההבדל בין אימה ובין יראה?

500609 א2 האם זה רעיון טוב לשנוא גוים?

500613 א3 מי אומר שצריך ללמוד אמונה?!

500614 א4 האם צריך ללמוד מקצוע בזמן שלומדים תורה?

500615 א5 האם צריך ללמוד עם חברותא יותר צעיר או יותר מבוגר?

500616 ב1 האם אפשר ללמוד "חול" לשמה?

500619 ב2 האם מותר לקרוא "חול" מפני שזה מעניין סתם?

500620 ב3 מה לעשות עם הלחם הנשאר אחר הארוחה? (תורנים)

500621 ב4 האם צריך ללמוד בעמידה?

500622 ב5 האם מותר לספר לשון הרע שאמרו ברדיו? ־־>2009

 

500623 2009 / א1 שכר על כמות או על איכות של לימוד?

500627 א2 לימוד תורה או עבודה?

500628 א3 לצום ־ דרך תשובה טובה?

510705 א4 האם אשה מניקה צריכה לצום ביום הכיפורים? ==> 2023 ב.7.

510706 ב1 מה יותר חשוב ־ מצוה בין אדם למקום או בין אדם לחברו?

510707 ב2 האם זה טוב להרגיש רע אחר חטא?

510708 ב3 בקשת סליחה ומחילה לפני יום הכיפורים

510803 ב4 בענין גידול שערות לבנים ==> 2024 ב.1.

510804 ב5 האם מותר לשמוע שעור מאשה (נ. לייבוביץ)? ־־>2010

 

510805 2010 / א1 קביעת העונש ע"פ הרמב"ם (מ"נ) ==>2017 ב.3.

510806 א2 איך לרפא את חולשת העם?

510810 א3 מה צריך לעשות כדי להרגיש התקדמות בלימוד?

510811 ב1 למה רק האיש מקדש (את האשה)?

510812 ב2 להתחתן ־ תרופה נגד יצר הרע?

510817 ב3 האם מותר להתיישב ביריחו?

510818 ב4 האם מגיע לו לרב כהנא שרצחו אותו?

 

510819 2011 / א1 למי לדאוג קודם?

510820 א2 ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה?

510824 א3 למה לא כתוב מפורש שהאבות למדו תורה?

510825 א4 באיזו ישיבה ללמוד?

510826 א5 האם מותר לספר דברים אישיים פרטיים על הרב זצ"ל?

510827 ב1 האם מותר לספר דברים איך מישהו חי?

510902 ב2 האם מותר לטפוס "טרמפ" מתחנת "אגד"?

510903 ב3 כנויים חריפים ללומדי המשנה

510909 ב4 איך לארגן עניני הכסף כדי לא להפסיד בלימוד?

510910 ב5 האם מותר לחלל שבת כדי להציל גוי?

510911 ב6 כיבוש או זהירות (ברובע)?

 

510915 2012 / א1 יסוד ה"יחד" (ארושין של חיים גדליוביץ')

510917 א2 מדוע לא גוזרים צום בגלל עצירת גשמים?

510918 א3 האם מותר לקבל כסף מן ההורים כדי לנסוע באוטובוס ולא בטרמפ?

510919 א4 האם מותר ללמוד מספר שכתבו רב שנכשל בעריות?

510923 א5 כמה דיני הדלקת נר חנוכה

510924 א6 במה מדליקין נר חנוכה?

510925 ב1 מהו גבול הבטחון?

510926 ב2 איפה מדליק בחור ישיבה את נר חנוכה?

510929 ב3 איפה מדליק בחור ישיבה את נר חנוכה? ־המשך (הצדקת פסקו)

511002 ב4 מתי לשמוע לאשה ־ ב"מ נט,א

511003 ב5 האם מותר לקרוא " Ivanhoe "?

 

511014 2013 / א1 איך נראית המדינה עם שני מליון עולים מרוסיה?

511015 א2 השואה ־ בגלל עוונותינו?

511016 א3 השואה ־ בגלל עוונותינו? ־ סיכום על פי הרמח"ל

511017 א4 האם צריך לעשות תשובה על ראיית קרי בשינה (אונס)?

511021 ב1 שואלים ממנו אסימונים ולא מחזירים־מותר לו לשקר שאין לו? + לא ללכת לבד

511022 ב2 פסוק על החולצה

511023 ב3 האם הבן צריך לשמוע לאב שמבקש את חזרתו לחו"ל משום סכנה?

511024 ב4 מה דין ילד גוי שזורק אבנים על הישיבה? ־־>2014

 

511028 2014 / א1 האם צריך לאטום חדרים ולאגור מזון על פי ההלכה?

511029 א2 האם תהיה מלחמה?

511101 א3 האם אפשר לשנות את רצון ה'? (ע"פ "אדון עולם")

511106 ב1 צריך לדבר עם אשתו בנחת

511107 ב2 האם צריך להגיב מיד להתקפות טילים?

511108 ב3 מה אפשר לעשות נגד הלחץ?

 

511108 2015 / א1 מה לעשות עם צאדם חוסיין ימ"ש?

511109 א2 איך לחיות חיים רגילים תחת איום של טילים נופלים?

511113 א3 האם צריך לעשות כל מה שאומר הג"א?

511114 א4 האם מותר לקבל עזרה כספית וצבאית מהגויים?(במיוחד גרמניה) (=<2031.א.3.)

511115 א5 האם מותר לברוח מתל־אביב?

511116 ב1 האם מותר לגויים לעשות מלחמה?

511120 ב2 האם צריך לעשות "מי שברך" לארצות־הברית?

511122 ב3 האם מותר לגלח את הזקן? ==>2016א2 + 2055ב1 + 2077א3

 

511123 2016 / א1 האם מותר ללמוד מקרא בלילה?

511127 א2 האם מותר לגלח עם מכונת גילוח? ==>2015ב3 + 2055ב1 + 2077א3

511128 א3 איך להתיחס ל"נביאים" של ימינו?

511129 א4 איך להתגבר על תחושת תלישות?

511130 ב1 המקום הכי בטוח בעולם

511204 ב2 כמה זה מסוכן פה?

511206 ב3 מתי עיקר סעודת פורים ועוד ענינים השייכים לנושא

 

511207 2017 / א1 מי יותר חשוב ־ איש או אשה?

511211 א2 מה עושים כשיש אזעקה באמצע קריאת המגילה?

511212 א3 האם חייבים לצום בתענית אסתר?

511218 א4 לא ללכת בודד ברובע ה"מוסלמי" (אחר רצח אלחנן אתאלי)

511219 ב1 ביקורו של השר לענייני ירושלים

511221 ב2 כבוד אב ואם לעומת בחירה בישיבה מסוימת

511225 ב3 אחר רציחת 4 נשים בקרית יובל ־ מה צריך לעשות לגבי סכינאים ערביים?־<2010א1

511226 ב4 האם צריך לקבוע חג בגלל נס מלחמת המפרץ? ־־>2018

 

511227 2018 / א1 האם צריך לקבוע חג בגלל נס מלחמת המפרץ? ־ המשך

511228 א2 האם מותר ללמוד בין הזמנים?

510201 א3 האם צריך להתערב במחלוקת על עצמו?

510202 א4 האם מותר להכנס לבית המדרש עם נשק?

510203 א5 האם מותר לעמוד בזמן הצפירה ביום זכרון לחללי צה"ל?

510208 ב1 דין נוזל הדומה לשכבת זרע

510209 ב2 האם מותר "לעבוד" על מישהו?

510210 ב3 עול אשה

510211 ב4 מוצא או מצא

510215 ב5 מזונותיו קצובות מראש השנה

510216 ב6 עדיפה תפילת שחרית במנין הרגיל של הישיבה מלהתפלל ותיקין

510217 ב7 משאית של העיריה הזיקה ־ מי צריך לשלם? ־־>2019

 

510218 2019 / א1 "תא שמע" לעומת "תא חזי"

510222 א2 האם מותר לטייל למחנות השמדה בפולין וכו'?

510223 א3 מעמד היהודי של עולי רוסיה + מעמד "מדינת" יהודה

510224 א4 סדרי לימוד

510225 א5 איך להתיחס לרבנים שמוכנים לוותר על חלקים מארץ ישראל?

510229 א6 על איזה הכשר אפשר לסמוך? ==<2063א2080,2ב1

510301 ב1 האם צריך לעשות סעודת ראש חדש?

510302 ב2 איך ללמוד "מקרא/משנה/גמרא" ?

510303 ב3 הרבנות הראשית מהגמרא?

510307 ב4 איך להחזיר גניבה בלי להתבייש?

510308 ב5 ע"פ איזה מנהג יתנהג בעל תשובה, גר וכדומה? ־־>2020

 

510309 2020 / א1 האם מותר לדבר לשון הרע על מישהו בלי להזכיר את שמו? (+לא לרדת

לשילוח)

510310 א2 האם מותר ללמד תורה לנשים?

[510314 א3א מבצע לקליטה רוחנית של עולי רוסיה (שמואל לורנץ)]

510314 א3 התיחסות למדרש פלאים

510315 א4 האם מותר לשנות את השם?

510316 ב1 איך להתנהג לגבי הסתכלות במדריכה בצבא?

510317 ב2 האם מותר להורים למנוע שידוך מעדה "לא נכונה" מהבן/בת?

510323 ב3 האם מותר לר"מ ללמד באופן אנטי־ציוני?

510324 ב4 איך יתפתח המצב הבטחוני בעיר העתיקה?

510329 ב5 למה דווקא "אחותו" (סנהדרין ז א/ב)?

 

510330 2021 / א1 מהו 'לדון דין אמת לאמיתו'?

510401 א2 האם מותר להיות לחוץ?

510405 א3 עזר כנגדו (ארושין גדי לוי)

510406 א4 באיזה גיל צריך להתחתן?

510407 א5 איך להתיחס לדברי השר רב פרץ כלפי קליטת אתיופים בקבוצים חילוניים?

510414 ב1 לימוד זכות על תנועת כ"ך

510415 ב2 האם צריך להקשיב לכל מה שקורה סביב?

510420 ב3 האם צריך ללמוד כל הזמן או מותר לתת שעורים לרוסים, אתיופים וכדומה?־>2022

 

510421 2022 / א1 שהחיינו/הטוב והמטיב על ארונות ספרים חדשים בבין המצרים

510422 א2 השגחה ובחירה חופשית

510426 א3 האם מותר לדבר עם הילדים בשפה זרה?

510427 א4 איפה כתוב שצריך לשמוע לחוקי המדינה?

510428 א5 האם מותר לנשק את אחותו או דודתו?

510429 ב1 האם מותר לקבל מלגה, אוכל וכו' מהישיבה על פי הרמב"ם?

510504 ב2 החלפת נעליים בין שבת ל־ט' באב

510505 ב3 האם אסור לשכוח את מה שלמדת?

510506 ב4 האם מותר לעשות לעצמו שני רבנים? ־־>2023

 

510507 2023 / א1 כינוי לרב

510616 א2 האם מותר לקרוא עתון "מולדת" בשרותים?

510617 א3 האם צריך לשנוא את יוסי שריד?

510618 א4 האם צריך לחקור לפני שקונים משהו אם המוכר משלם את כל המסים? ==>2098א4

510619 א5 לאן לכוון את התפילה?

510622 ב1 האם עושים תשובה על ידי צום?

510623 ב2 מה שמרגיז את ר' יהושע גוטליב

510624 ב3 שתי תשובות של רמח"ל לגבי קבלת יסורים

510625 ב4 האם מותר לדבר לשון הרע על מי שלא אכפת לו?

510626 ב5 האם צריך להחמיר תמיד?

520704 ב6 צריך לאהוב את כולם

520708 ב7 האם נשים בהריון או מניקות צריכות לצום ביום הכפורים? ==> 2009 א.4.

 

520730 2024 / א1 "שוקד" או "שקוד" בלימוד תורה?

520801 א2 מעמד עיר דוד

520802 א3 קדושת עיר דוד

520806 א4 החרדים ־ ערב רב? ==>2055 א.2.

520807 א5 קורס הגנה עצמית בישיבה

520808 ב1 גידול בלורית ==> 2009 ב.4.

520809 ב2 האם צמחוני שרוצה לאכול בשר צריך לעשות התרת נדרים?

520813 ב3 איך תפילה יכולה להועיל מול הגזירה שבראש השנה?

 

520814 2025 / א1 האם מותר להתחתן לפני שלמד מקצוע ובנה בית?

520815 א2 האם צריך ללכת לועידת שלום?

520816 א3 האם צריך ללכת לועידת שלום? (המשך)

520819 א4 למה צריך להתפלל עבור חולה?

520820 ב1 מצוות הפגנה

520822 ב2 עניני עזרה לעולים ברוסיה

520822 ב3 מניין שיהודי סתם שנרצח ע"י גוים נקרא "קדוש"?

520823 ב4 האם מותר להאמין שהכל יהיה טוב?

 

520827 2026 / א1 האם מותר ללכת ללא ליווי? (תלמידי הישיבה ברובע מוסלמי)

520828 א2 ציציות בפנים או בחוץ?

520829 א3 האם צריך להתחתן עם מישהו שדומה באופי?

520830 א4 אחוה בעם ישראל

520904 ב1 השתלת אברים

520905 ב2 השראת שכינה בכל שכונות ארץ ישראל?

520906 ב3 לימוד עיון או בקיאות (ב"ב קמה:)?

 

520907 2027 / א1 מתי דן ויוסי ורדי לעניני תרומת כסף לבתים חדשים ומשמעת בטחון

520911 א2 קפיצת דרך של יעקב אבינו

520920 א3 איך להעלות את היהודים מקנדה?

520921 א4 התקשורת בין איש ואשתו (ארושין של מאיר סויסה)

520926 ב1 האם צריך להפגין כשיהודי נרצח על ידי ערבים?

520927 ב2 האם מלחמת החשמונאים היתה מלחמת מצוה או לא?

520928 ב3 מי מינה את יהודה המכבי למלך? ==>2053 א.2.

521001 ב4 חנוכת המזבח מול חנוכת החשמונאים

 

521002 2028 / א1 מדוע יהודה המכבי אינו מוזכר ב"על הנסים"?

521003 א2 לימוד גמרא באוניברסיטה..1

521004 א3 הפרדת דת ומדינה

521005 א4 לימוד גמרא באוניברסיטה..2

521009 ב1 מנהג אבותיו

521011 ב2 לימוד גמרא באוניוורסיטה..3

521016 ב3 עניני בטחון ב"גדה המערבית" ־־>2029

 

521017 2029 / א1 האם מותר להסגיר את הזוג מנינג?

521018 א2 גודל של כיפה

521019 א3 ביקורו של מר טרנר ראש המשטרה בישיבה

521019 ב1 להתרגז או להיות רגוע מול המצב הבטחוני בארץ?

521023 ב2 ארץ זבת חלב ודבש

521024 ב3 מדוע דוד המלך נחשב כאילו עבד ע"ז כשיצא לגת?

521025 ב4 איסור מחיקת שם ה' ־־>2030

 

521101 2030 / א1 האם מותר לעקור עצים מסיבות בטחוניות?

521102 א2 בחירות ישירות לראש ממשלה

521103 ב1 מה היתה צורת המגן של דוד? דגל המדינה

521104 ב2 מה יותר רע, אינטיפדה או אוטונומיה?

521108 ב3 האם רבנים צריכים להיות פוליטיקאים?

521109 ב4 לקיחת ספרים ללא אישור

521110 ב5 ציפיה לישועה ־ אקטיבית או פסיבית? ־־>2031

 

521111 2031 / א1 מדוע ה' נותן יסורים בארץ?

521122 א2 מי ואיך להפגין עבור ארץ ישראל???

521123 א3 האם מותר לקנות מגרמניה? (==>2015 א.4.)

521124 א4 הנאה מחשמל שחזר בשבת אחר הפסקת חשמל? ==> 2032 ב.4.

521125 ב1 עטיפה "ישמעאלית" (==> וידיאו!)

521129 ב2 לימוד בישיבה והפגנות

521301 ב3 דברי ברכה של דר' מוסקוביץ' באנגלית ותרגומם ע"י הרב אבינר

521302 ב4 האם מותר לעבור על החוק? ־־>2032

 

521306 2032 / א1 משכן גשמי ־ בדיעבד?

521307 א2 השראת שכינה לפי מעשים פרטיים

521308 א3 אלטרנטיבה לאוטונומיה

521315 א4 איפה כתוב בהלכה על לימוד אמונה?

521316 ב1 בקשת רחמים וצניעות (ארושין של מאיר אסולין)

521323 ב2 איך לא להתיאש מהלחימה נגד האוטונומיה

521327 ב3 האם צריך לשמוח על הריגת ערבים בתאונה (התמוטטות גג בבית קפה)?

521328 ב4 הרב אלישע אבינר: ==> 2031 א.4.

 

521329 2033 / א1 יסורים רוחניים עבור ארץ ישראל

521330 א2 יוסי ורדי:בטחון ב"רמדאן",הרב אבינר: בטחון בה' ו"שכיחא הזיקא"

521404 א3 האם צריך ללכת ללויה של מנחם בגין ז"ל?

521405 א4 עזר כנגדו (ארושין ראובן בן־זכריה)

521406 א5 כמה זמן צריך לחכות בין בשר וחלב? ==>2067 ב.3.

521407 א6 האם תלמיד ישיבה צריך ללכת לכל החתונות?

521411 ב1 מי שלא שמח להרוג מחבל ערבי ־ הוא עדין נפש או אטום נפש?

521412 ב2 נשואין כמשתה (ארושין של אריק הר־זהב)

521418 ב3 עייפות סוף זמן לימודים

521419 ב4 נגיעה בצואת האף והאוזן ונטילת ידיים אח"כ

521420 2034 / א1 טלטול אקדח בשבת בתל־אביב

521421 א2 מהו עין הרע?

521425 א3 האם צריך לבדוק חמץ גם במקום שניקו היטב?

521426 א4 האם צריך לנקות מקום מחמץ שממילא מוכרים לגוי?

521427 א5 האם צריך לנקות כלים שלא משתמשים בהם בפסח משום חשש שנמצא פרור חמץ?

520201 ב1 האם מותר להכניס פתקים בכותל?

520202 ב2 שמיעת מוסיקה בין פסח לעצרת

520203 ב3 האם צריך למסור את הנפש גם אם יבואו יסורים בלי קיצבה?

520208 ב4 כמה צריך לישון? ==>2044 א.3.

 

520209 2035 / א1 חצאית מכנסיים לבנות

520210 א2 איך לבדוק כרוב?

520217 א3 האם צריך להאמין למה שחולמים?

520218 א4 למה עושים הילולא דוקא לרבי שמעון בן יוחאי?

520222 א5 האם צריך לבחור במפלגה דתית דוקא?

520224 ב1 מה יכול היחיד לעשות נגד מעשי טרור?

520225 ב2 טרור אישי נגד הטרור הערבי?

520229 ב3 באיזו מפלגה לבחור? ־־>2036

 

520301 2036 / א1 אשה כשרה עושה רצון בעלה (?!)

520302 א2 מוות מוחי

520303 ב1 איך להלחם באינטיפדה?

520308 ב2 המפד"ל ־ מציל הדת במדינה ־־>2037 ==>2072 א.2.

 

520309 2037 / א1 האם מותר לבחור במפלגה שתומכת בחוקים שהם נגד התורה?

520314 א2 האם מותר שיהיו מפלגות?

520321 א3 האם יש מצוה להצביע בבחירות?

520322 ב1 מבוכה על הבחירות ־ סימן לתחית האומה

520324 ב2 מה יהיה עם הגאולה אחר נצחון השמאל בבחירות?

520328 ב3 האם יש לשמאלנים דין רודף, רשע או כדומה?

 

520330 2038 / א1 האם צריך להרוג את כל השמאלנים כופרי תורה?

520401 א2 האם צריך ללמוד כל החיים יומם ולילה?

520404 א3 מיהו ערב־רב היום?

520405 ב1 בדיקת טרום־לידה

520407 ב2 האם צריך ללכת ללויה של הרבה מגור?

520408 ב3 מה צריך לעשות נגד התיבשות ההתישבות ע"י הממשלה?

 

520413 2039 / א1 למה אסרה תורה לרצוח חולה סופי? (Euthanasie )

520414 א2 האם נשים מעוברות ומניקות צריכות לצום ב־יז' בתמוז?

520415 א3 האם צריך לתקן הוצז"ל דוקא ע"י התקון הכללי של ר' נחמן מברצלב?

520419 א4 האם היהדות היא נגד ההומניזם?

520420 ב1 למה לא מצליחים לשכנע חרדים לציונות?

520421 ב2 עייפות טרם בין־הזמנים

520422 ב3 האם מותר לטייל בסיני?

 

520426 2040 / א1 למה גדעון לחם דרך נס ויהושע דרך הטבע?

520427 א2 עם ממשלה כזו ־ יש לנו עוד דרך ארוכה ללכת ...

520428 א3 דבר לשון הרע או שמפטרים אותך! ־ מה לעשות?

520429 א4 הספד על הרב יהודה חזני שנהרג בתאונה + זהירות בטיולים (הרב מאלי)

520505 ב1 (רב מאלי) שש כוונות בזבח-------------------------------------------------------------------

520507 ב2 תוכחה מתוך אהבה

520605 ב3 דין דבש של דבורים שאכלו גלידה חלבית

 

520611 2041 / א1 הדרכות למלחמת אחים

520612 א2 האם צריך להלחם נגד הממשלה?

520615 א3 איך מותר לומר 7 ברכות אחר החתונה ללא בית חתנות?

520616 א4 השלמת הענין במיוחד לספרדים

520619 ב1 איך לא לעשות מלחמת אחים

520623 ב2 האם "שיחה ממתינה" מותרת ע"פ התורה?

520625 ב3 האם מותר לנסוע ב"טרמפ" (מצד הסכנה והמוסר)?

530704 ב4 שיחה בטלה בבית המדרש

530708 ב5 האם צריך לשנוא בחזרה את מי ששונא אותי?

 

530906 2042 / א1 שנאת זרים ואנטישמיות באירופה

531012 א2 למה אנחנו לא מפגינים נגד חילול בתי קברות?

531019 א3 תוקף הלכתי של דברי רפואה ברמב"ם; מדע מול תורה

531026 א4 האם זו מצוה להיות קצין (בצבא ובתורה)?

531216 ב1 צדיקים שאין להם יצר הרע

530128 ב2 רצח על יהודי מכפר לו למרות שהוא היה רשע (עורך דין לאש"ף)

530129 ב3 האם המהר"ל היה נגד לימוד תוספות?

 

530130 2043 / א1 שיטת לימוד גמרא

530207 א2 מוסר עבודה

530211 א3 איך לעזור לממשלה? (+הרב שוורץ!)

530212 א4 במה לוותר ובמה להקפיד?

530219 ב1 המצאה הלכתית בשביל ויתורים על ארץ ישראל

530226 ב2 האם מותר להפגין נגד הרב עובדיה יוסף?

530304 ב3 האם צריך לכבד את הרבנות הראשית לישראל?

 

530307 2044 / א1 צריך לכבד רבנים, גם רבנים ראשיים

530311 א2 האם אסור לישון ביום?

530312 א3 כמה שעות צריך לישון? ==>2034 ב.4.

530313 ב1 חילול ה' ללכת זוגות־זוגות בעיר העתיקה

530314 ב2 הסתכלות על אשה לפי הרמב"ם

530318 ב3 מה לעשות כשהילד מנבל את הפה?

530320 ב4 מה צריך לעשות עם שאריות אוכל בישיבה (אחר שחצי שעור חטפו כאבי בטן)?

 

530321 2045 / א1 האם מותר לדבר לשון הרע על גוי?

530327 א2 האם צריך להביא ילדים קטנים לבית הכנסת?

530403 א3 ההברה הנכונה

530404 א4 האם צריך לטבול כל יום? (חסר סוף השיעור)

530408 ב1 מה צריך לעשות כשהרבנים הראשיים לא מתאימים לתפקידם?

530409 ב2 האם צריך לשמוח על נפילת אויב גוי? ==>2032 ב.3.

530412 ב3 האם מותר לירות במכונית מחבלים שנהגה היהודי אנוס לזה?

 

530418 2046 / א1 איך לומר תוכחה בנחת?

530419 א2 דיני אכילת בשר אחרי דג; התנהגויות בשבת; מדע אצל חז"ל

530504 א3 סיום מסכת

530601 א4 אנחנו נקראים "פרושים"; עניני שמירת הלשון

530606 א5 קבורת חייל גוי בבית קברות יהודי; הפרעות שינה בפנימית עטרת כהנים

530607 ב1 דיבור אינטימי בין איש ואשתו

530613 ב2 בענין יריחו וחבל עזה

530615 ב3 איך להסביר חשיבות של ארץ ישראל לאנשים? ־־>2047

 

530620 2047 / א1 עניני הפגנות עבור ישוב הארץ וכו'

530621 א2 איך להמשיך את המאבק?

530622 ב1 למה אסור לגנוב מגוי ?

530623 ב2 למי צריך לתת צדקה ? ==>2062א1, 2102ב2

 

530627 2048 / א1 בענין המצב (הכרה באש"ף ע"י ראש הממשלה)

530628 א2 ההסכם של מינכן (תרצ"ח/ Muenchen 1938 ) ומצבנו היום

540707 א3 יקרה מה שיקרה, שום דבר לא משתנה

540708 ב1 האם צריך להיות עצוב על הצבעת הכנסת ("רוב ערבי")?

540802 ב2 צריך לשמור על קיצור הדיבור ומשיחה בטלה

 

540804 2049 / א1 למה צריך מסכת כתובות?

540805 א2 סדר עדיפויות בהשתמשות בפירות שביעית

540806 א3 איך מרפאים את עם ישראל?

540818 ב1 האם צריך לקרוא עתון כדי לדעת מה קורה בעולם? ==>2007ב5

540819 ב2 האם צריך למחות באדם ששורף מכונית או כפר ערבי בחום לבב? ־־>2050

 

540823 2050 / א1 אחר הרצח של נהגו של הרב דרוקמן ־ מה על הממשלה לעשות?

540825 א2 מתי כבר אפשר לשנוא מישהו?!

540901 א3 האם תנאי השתתפות בשעורי הרב צוקרמן הם יותר מדי "דרקוניים"? ==>2111א3

540902 ב1 פתרון לבעיות ארץ ישראל / וויכוח עם הרב שוורץ 50 דק' ! ־־>2051

 

540903 2051 / א1 דיני ברכת הגומל לחייל

540904 א2 האם מי שקונה פירות גוים עובר על "לא תחנם"?

540909 א3 האם יש לראש הממשלה רבין דין "רודף"?

540910 ב1 האם צריך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה? + בעיות עם כלי התקשורת

 

540916 2052 / א1 כמה זמן צריך אברך להיות אצל אשתו?

540917 א2 מניין שמישהו שנהרג ע"י ערבים נקרא "קדוש"?

540918 א3 מאיפה אפשר לשאוב כוח להתמודד עם רציחות ובעיות אחרות של זמננו?

540922 ב1 האם צריך לקנות פירות "היתר מכירה" דוקא כדי לחזק את החקלאות היהודית?

540923 ב2 מה דינו של משאל עם שמחליט לתת חלקים מארץ ישראל לגויים?

540925 ב3 האם רב אשכנזי יכול לפסוק לספרדים + עניני יעילות של הפגנות

 

540929 2053 / א1 האם אברך צריך לחזור הביתה כדי להדליק נרות חנוכה?

541001 א2 האם יהודה המכבי היה צריך מינוי מלך? ==>2027 ב.3.

541005 א3 האם "מאמר הדור" שייך גם בדורנו?

541006 ב1 האיסור לפנות ישובים (פסק הרב שלמה גורן)

541007 ב2 האם מותר (לדבר על) לפנות ישובים? (המשך שיחה הקודמת) ־־>2054

 

541009 2054 / א1 פינוי ישובים ג'

541013 ב1 האם מותר לנטוע עץ בשנת שמיטה כדי למנוע העברת שטחים לגוים?

541015 ב2 שניים אוחזים בקרקע אחד (מדינת פלסטין)

541021 ב3 יחסים עם הוותיקאן (ר"ל)

 

541025 2055 / א1 כמה עולה תלמיד לישיבה?

541101 א2 מי זה ־ ערב רב? ==>2024 א.4.

541105 ב1 ענינה של מכונת גילוח==>     2015ב3 + 2016א2 + 2077א3

541113 ב2 אמירת תהילים בצבור לרפואת חולה אחר התפילה

541114 ב3 האם מותר לכעוס על המצב המדיני הנוכחי?

541115 ב4 הקשר בין נטיעת עצים בארץ ישראל ובין ביאת המשיח ( To be Shvat)

 

541121 2056 / א1 האם צריך לבדוק מישהו שהתעורר לגביו חשש שהוא ממזר?

541129 א2 האם מותר לאכול תפוחי אדמה בצבא שהרס"פ גנב מיחידה אחרת?

541203 א3 האם מותר לבזות את ראש הממשלה?

541205 ב1 האם מותר לתימנים לאכול בשר או עוף בישיבה?

541210 ב2 האם צריך ליטול מים אחרונים?

541211 ב3 ישיבה גדולה או קטנה עדיפה?

541217 ב4 7 ברכות אוריאל בן־משה

541226 ב5 דינים מיוחדים לערב פסח שחל בשבת ־־>2057

 

541227 2057 / א1 האם צריך לגנות את ברוך גולדשטיין? ("טבח" חברון)

540130 א2 עניני קידושין (ארושין של צבי [ששי] יהושע)

540201 א3 יום העצמאות והמצב המדיני + יום העצמאות שחל בשבת

540202 א4 דגל מדינת ישראל

540214 ב1 האם רצוי להתפלל שיורם שקולניק יצא זכאי במשפט? (שהרג מחבל אחר שכבר תפסו אותו)

540215 ב2 כשרות ג'לטין וחלב חו"ל

 

540323 2058 / א1 האם צריך לצאת באמצע השעור כשלא מבינים?

540329 א2 האם צריך להקביל פניו של הרבי מסאטמאר?

540403 א3 על פטירתו של הרבי מליובביטש

540405 א4 האם יש מצוה להרוג את ערפאט?

540407 ב1 האם לא צריך ללמוד קבלה כדי להביא את הגאולה?

540419 ב2 בענין לימוד קבלה

540420 ב3 האם מותר לשמוע מוסיקה מערוץ 7 בבין המצרים?

 

540421 2059 / א1 עניני הפגנה לקרת ביקורו של החזיר (=ערפאת) בארץ

540428 א2 איך משכנעים את הכופרים?

540503 ב1 האם זה טוב ללמוד תורה ממחשב?

540505 ב2 האם צריך להעצר בהפגנה?

540602 ב3 הרב קוק זצ"ל היה מחזיר ספרים למקומם

 

540603 2060 / א1 השלום עם ירדן ־ רעיון טוב?

540611 א2 על פטירתו של פרופ' לייבוביץ'

540615 א3 איך יודעים שעשו מספיק תשובה?

540616 א4 דיני פרוזבול

540617 א5 באותו ענין

540618 ב1 דיני נקיון והתנהגות כללית בישיבה

540624 ב2 האם מותר לקנות לעצמו ספרי קודש ממעשר כספים?

550801 ב3 האם כדאי ללמוד מסכת שהיא "לא שייכת" היום (יבמות)?

550805 ב4 הרב אבינר ותחית המתים (מתוך נסיון עצמו) ־־>2061

 

550807 2061 / א1 הנקמה עבור חטיפת חייל

550813 א2 למה התפילה ההמונית עבור הצלת נחשון ווקסמן לא עזרה?

550814 א3 הלחימה בטרור

550827 ב1 האם מותר להרים את הכלה בחתונה? +כמה דיני צניעות בחתונה

550829 ב2 אכילת קצה הלחם, הצלבת אצבעות [צ"ע], הרמת חתן בחתונה

550907 ב3 ודוי יום הולדת

550913 ב4 האם מותר לבטל לימוד תורה בשביל ארוע משפחתי?

 

551002 2062 / א1 קללה למי שמסרב לתת לקבצן, ודיני נתינת צדקה ==>2047ב2, 2102ב2

551023 א2 י"ג עיקרי אמונה

551024 א3 האם מותר לשיר פסוקים?

551025 א4 האם מותר לנגוע בבתולה שטבלה?

551104 א5 לימוד תורה בקול רם, ועניני נימוס של לומדי תורה

551109 ב1 ביצי חרקים מעורבים באוכל

551111 ב2 האם מותר לשמוע חדשות והבלים אחרים בזמן שלא לומד תורה?

551116 ב3 רבנים ופוליטיקה

 

551123 2063 / א1 אור שמפריע לתלמידים לישון בפנימיה, כשאחד רוצה לקרוא

551130 א2 איזה הכשר צריך להיות על מזון? ==<2019א2080,6ב1

551320 א3 פטירתו של הרב שלמה זלמן אורבך

551321 א4 ההבדל בין זיווגו של אדם לזיווגו של בעל חיים (ארושין של אביב יואלי)

551322 א5 האם מותר לרוץ במגרש הספורט של Y.M.C.A. ?

551405 ב1 האם יש מצוות נישואין או רק מצוות פריה ורביעה? (ארושין של צבי שלי)

551406 ב2 מה למדו בישיבה של שם ועבר?

551407 ב3 הכשר לקללות ועניני עברית תקינה

 

551418 2064 / א1 מי יותר קרוב לנו ־ חרדים או לא־דתיים?

550302 א2 על איזה דיבור מגרשים אשה?

550303 א3 האם צריך ללמד ילד קטן להגיב על עלבונות?

550308 א4 מי יכול ללמד בנות באולפנה?

550315 ב1 הנכרי שבקרב הארץ

550324 ב2 האם כדאי ללמוד מצפורים?

550328 ב3 הרב צבי יהודה עם העם נגד הממשלה (עניני מלחמת אזרחים) ־־>2065

 

550413 2065 / א1 לאיזה צורך מותר לצאת לחו"ל?

550419 א2 האם צריך לעשות חג ב־יט' בתמוז (עצירת צבא הגרמני באל־עלמיין)?

550420 א3 דברי ברכה לתלמיד שחזר לישיבה אחרי פציעה קשה בלבנון (איתמר)

550426 ב1 האם יש תועלת לסרב פקודה לפרק בסיס צה"ל?

550427 ב2 האם מותר לחייל הפרטי לבצע פקודות לפרק בסיס צה"ל ב"שטחים"?־־>2066

 

550506 2066 / א1 שכל ורגש

550507 א2 מתי כבר אפשר לעבור את הקווים האדומים?

550603 א3 תשובה לטענות נגד ר' יוחנן בן זכאי בגיטין (נו.)

550623 ב1 איך אפשר להתפלל כשלא מכירים את מהות ה'?

560700 ב2 "איפה הרבנים המנהיגים?" [תאריך ההקלטה המדויק לא ידוע]

560802 ב3 האם מותר להפקד במפקד עם?

560806 ב4 איך לדבר עם רבו? ־־>2067

 

560814 2067 / א1 האם אפשר לפסוק דין רודף על ראש ממשלה ולהורגו?

560821 א2 האם זאת המדינה שהנביאים ניבאו עליה?

560904 ב1 איך לתפוס גנב בישיבה?

560912 ב2 האם מותר לחקור רבנים במשטרה?

560914 ב3 כמה זמן צריך לחכות בין בשר לחלב? ==>2033 א.5.

560920 ב4 הרב משה צבי נריה זצ"ל

 

560926 2068 / א1 הריגת ראש המתיוונים מול הריגת ראש הממשלה

560927 א2 נר חנוכה ודמוקרטיה

561002 א3 האם צריך לקרוע על ראיית בית לחם שהועברה ל"אוטונומיה"?

561003 ב1 הצטרפות למשמר האזרחי ו"השקט הקדוש"

561017 ב2 האם חייבים להשתמש בתכלת שמצאו עכשיו?

561018 ב3 האם מותר להזמין יהודי לשבת לישיבה, למרות שיסע לשם בשבת?

 

561019 2069 / א1 האם מותר להפר הסכמי אוסלו וכדומה?

561023 א2 האם יש מצוה לירוק על כנסיה נוצרית?

561024 א3 למה לא האמינו למשה רבינו, ואיך נראה איש מה'שב"כ'?

561109 א4 האם מותר לקנות מהערבים למטה (או תוצרת גרמניה)? ==>15א31,4א3

561111 ב1 האם מותר להצטלם עבור תכנית טלויזיה שתשודר בשבת?

561115 ב2 האם עדיף לאכול ב־טו בשבט מז' מינים מחו"ל או פירות א"י שאינם כאלו?

561117 ב3 האם צריך לבקש עצות בעניני כלכלה וכדומה מהרבנים?

 

561122 2070 / א1 בענין בגד עליון עם ציצית

561124 א2 תרומת והשתלת אברים

561125 א3 האם כל ארץ ישראל תפול בידי הישמעאלים ע"פ הזוהר? ועניני כפיה והסברה

561220 ב1 האם מותר לבחור במועמד ב"פריימריס" [נתניהו/פרס] שהוא לא ירא שמים?

561226 ב2 כמה דיני בדיקת ומכירת חמץ ־־>2071

 

561227 2071 / א1 דיני הכשרת כלים לפסח

560203 א2 האם מותר לברוח מקרית שמונה בתקופה של הפגזות?

560204 א3 למה לא קבעו יום העצמאות בזמן עזרא ונחמיה?

560206 א4 האם צריך להתפלל במנין?

560210 ב1 עניני תענית בה"ב

560212 ב2 האם מותר ללבוש מכנסיים קצרים ביום חם?

560213 ב3 האם כולם צריכים ללמוד אמונה?

 

560218 2072 / א1 בענין תספורת לבנים קטנים ב־לג' בעומר (עם הדגמה)

560303 א2 לאיזו מפלגה אפשר להאמין להבטחותיה לפני הבחירות? ==>2036 ב.2.

560311 ב1 האם מברך 'שהחינו' מי שמצביע פעם ראשונה בבחירות, נכנס לצבא, קונה אקדח, וכו'?

560312 ב2 הודיה לה' על תוצאות הבחירות לפי הרב צבי יהודה זצ"ל

560316 ב3 חינוך משותף של תלמידים חלשים עם חזקים ולא עושים מצוה ע"י עבירה

560317 ב4 האם אנחנו במצב של "פוסט־ציונות"? ־־<2073

 

560329 2073 / א1 איך משכנעים את יהודי הגלות לעלות לארץ?

560406 א2 האם פוליטיקאים צריכים לקיים הבטחותם?

560407 א3 האם מותר ליזום שידוך עם מישהו/י מסויים/ת? (נשואין של יחזקאל יוסף)

560410 א4 האם מותר לקרוא עתון?

560428 א5 האם מותר ללמוד דעות ופילוסופיות?

560429 ב1 האם מותר למכור אברים (של עצמו)?

560603 ב2 תקון למי שעבר הרבה מאד על "לשון הרע"

560604 ב3 האם חייבים לקבל פסק תמיד מאותו פוסק?

 

570705 2074 / א1 הפרדה בין גברים ונשים בבית המקדש והלאה

570730 א2 האם היו פותחים את דלת המנהרה לו היו יודעים את התוצאות מראש?

570804 א3 מה אפשר לעשות נגד בניה ערבית בהר הבית?

570809 ב1 בענין לוויה/הפגנה של ספרי קודש שנשרפו בשכם

570815 ב2 איך להיות אמיתי עם עצמו?

570816 ב3 האם צריך לקיים הסכם על נסיגה מחברון?

 

570818 2075 / א1 למה לא לשאול מקובל כדי למצוא את הזיווג המתאים

570901 א2 האם לפטור ת"ח מצבא מדין פטור מהשתתפות בשמירת העיר?

570902 א3 האם לפטור ת"ח מצבא מדין פטור מהשתתפות בשמירת העיר? (המשך)

570909 ב1 שמחת הרגש ושמחת השכל

570915 ב2 למה עדיין קשה להבין שלה' אין גוף?

570916 ב3 איך מתגברים על קושי הדיבור / התביישות? ־־>2076

 

570917 2076 / א1 באותו ענין

570922 א2 חיזוק באחיזה בחברון ושייכותה לחיי נשואין

570928 א3 האם צריך לגרות בגוים בזמן הדלקת נרות חנוכה, ו"הלכתייסטים מול אמונטיסטים"

570929 א4 מהירות בכבישים והשגחה פרטית

571007 ב1 שלא יוותר אברך כל כך מהר על הכסף שלו

571013 ב2 איך צריך לדבר עם ערפת (כדי ש)ימח שמו?

571027 ב3 האם מותר ללמוד קבלה? (להוצאת ספר קבלה של הרב ישראל הס) ־־>2077

 

571028 2077 / א1 הצלת הרב יהודה מלמד מפיגוע; רב ניסים והאפיפיור

571101 א2 איפה כתוב בתורה שיש מצוה לקנות בית בירושלים?

571105 א3 עוד בענין גילוח וגידול זקן ==>2015ב3 2016+א2055+2ב1

571107 ב1 האם מותר לנסוע לחו"ל לארוע משפחתי? (מסיבת בר מצוה)

571108 ב2 האם ר"מ נתניהו בוגד בגלל שחתם על הסכם לנסיגה מחברון?

571113 ב3 האם זה רעיון טוב לבקש ברכה מהרב נגד איזו צרה?

 

571126 2078 / א1 האם מותר לשכפל קלטות וכדומה (Copyright )?

571127 א2 האם מותר לספר לשון הרע כדי לפרק מרה שחורה?

571303 א3 האם הבשר בישיבה "חלק"?

571306 א4 מהי קלות ראש בבית כנסת ובבית מדרש?

571312 ב1 מי שנתקלקל לו מכשיר שאול "מחמת מלאכה" ורוצה לשלם עבור התיקון

571417 ב2 אברך מאוכזב מהתנהגות של אשתו

 

571429 2079 / א1 בין "פרייר" ל"טוב לב"

570204 א2 (ערב יום העצמאות) ברכה של הרבב'ה ליראת שמיים ומצוות ישוב הארץ

570206 א3 בענין שכפול בני אדם (cloning )

570207 ב1 באותו ענין, גולם, נשמה אצל יצורים אלה

570208 ב2 באותו ענין, הצד הביולוגי־גנטי ־־>2080

 

570212 2080/ א1 האם כדאי ללמוד תורה ב"פגישת שידוך"?

570219 א2 האם מותר לשחק כדורגל בלי כיפה?

570222 א3 למה פתאום דואגים בישיבה לענינים אישיים כמו שער ארוך?

570320 ב1 האם מותר לאכול אוכל שחתום עליו "כשר"? ==> 2019א2063,6א2

570321 ב2 סיפור ב"שיחת השבוע" (חב"ד מס' 540) על חייל ופירוק נשק בשבת ־־>2081

 

570328 2081 / א1 הספד לר' יהושע גוטליב

570410 א2 אשתו של אברך שמגלה יותר מדי שער ועניני שלום בית וחינוך

570419 א3 הצמדה ואיסור ריבית ==>2105א1

570425 ב1 "רפואה אלטרנטיבית" (45 דק'!)

 

570508 2082 / א1 לימוד תורה בערב תשעה באב ==>2007ב2

570615 א2 בענין הבית החדש בהר הזיתים

570620 א3 חשק ללימוד תורה ובנין הרגש והשכל בגיל הרך

580706 ב1 שיחה מותרת/אסורה עם אשה

580707 ב2 מקור הכוח של מנהגי ישראל

580804 ב3 האם צריך לשמוע לנשמתו או ליועצים?

 

580810 2083 / א1 כל מה שצריך לדעת על הפילוג בישיבת "מרכז הרב

580811 א2 נצרות, האשה ונשואין

580813 א3 לימוד משמעת לתינוק מפונק

580819 ב1 חתונה מפוארת או פשוטה? +בר/בת מצוה וכו'

580820 ב2 לבכות או להיות גיבור? (אחרי הרצח של גבריאל הירשברג הי"ד)

580825 ב3 לא לתת לדברים לבלבל במוח

 

580826 2084 / א1 המשיח מאשקלון וכוחות על־טבעיות ==>2091ב2, 2102א4

580827 א2 האם כדאי להביא קמיע לחולה בבה"ח?

580905 ב1 לימוד חול בישיבה?

580909 ב2 איחור ל־ ויציאה באמצע השעור

580919 ב3 על הכבוד הגבוה של אומתנו

 

580923 2085 / א1 על חשיבות לימוד ספר "כוזרי"

580930 א2 מדוע נס המלחמה (חנוכה) לא מוזכר בגמרא?

581002 א3 האם תלמידי ישיבה השתתפו במרד החשמונאים?

581003 א4 האם כדאי לפתוח מכון להכשרת מורים בישיבה?

581007 ב1 האם אכפת אם הערבים מפרים הסכמים או לא?

581008 ב2 עוד בענין הצמדת מכון להכשרת מורים לישיבה, הפרדת לימודי קודש ולימודי חול,מדע ואמונה; מכירת הספרים של הישיבה ־־>2086

 

581016 2086 / א1 בענין העישון

581107 ב1 איסור פלאפון בבית המדרש

581115 ב2 גיור בהשתתפות ר(ע)בנים רפורמים

581121 ב3 שמיעת דיבורים פרטיים משכנים בישיבה

 

581207 2087 / א1 איך מתכוננים לפורים?

581211 א2 האם אשמים על קרי לילה?

580201 א3 האם עטרת כהנים היא ישיבה ליטאית? 

580202 ב1 מתי קובעים יום העצמאות כשחל ביום ששי?

580210 ב2 מסירות נפש (אחרי רצח חיים קרמן הי"ד)[חסרה הדקה הסופית]

 

580211 2088 / א1 לא מפיקים לקחים כלליים ממקרה רצח בודד

580215 א2 הוראות בטחון בהליכה, הלכות פרובוקציה ותגרות

580223 ב1 גלאי אלקטרוני בטחוני בשבת

580229 ב2 החרדים צודקים

580301 ב3 עוד בענין הלכות תגרות; כוח ושפלות הערבים ע"פ הזוהר ־־>2089

 

580303 2089 / א1 (לקראת חג השבועות) רמת לימוד התורה בעטרת כהנים

580307 ב1 תפילת הדרך ברובע ה"מוסלמי"?

580310 ב2 פנימיוֹת או משפחות ברובע ה"מוסלמי"?

580322 ב3 שלא להתנגד לכוחות המלכתיים הישראליים

580400 ב4 לעשות איסור קל כדי למנוע עבירה גדולה בעניני תנועת נוער? [תאריך ההקלטה המדויק לא ידוע]

 

580419 2090 / א1 ירושלים מיוחד לישיבות יותר מלמגורים סתם

580612 א2 האם מצוה לשמח במסיבה מעורבת?+עצות והלכות לחתונות

580626 א3 איפה להתפלל בראש השנה, ובאיזה נוסח?

590708 ב1 היחס לוידוי ביום כיפור

590802 ב2 האם מותר לשיר/לשמוע שירים בשפה לועזית?

590815 ב3 בדין "פרוטה חמורה"

590819 ב4 האם מותר לנסוע הביתה מהישיבה כדי לבחור בבחירות הערוניות? ועניני 'נשים בפוליטיקה'־־>2091

 

590920 2091 / א1 איך מתגברים על היצר למשכב זכור?

590925 א2 הדלקת נר חנוכה ברוח

590927 א3 למה רבי לא הזכיר דיני הנוכה במשנה?

591001 ב1 בענין "מנהיג אמוני"

591003 ב2 האם יש אמת בכל מיני מגידי עתידות ונסתרות? ==>2084א1, 2102א4

 

591004 2092 / א1 למה החרדים לומדים תורה?

591011 א2 האם מותר להתפלל עם כאבי בטן?

591017 א3 פרנקיסטים ־ שבתאים חדשים

591019 ב1 שוויון הנשים ורוח המערב

591025 ב2 האם מותר להמציא פירושים חדשים על משה רבנו? ־־>2093

 

591026 2093 / א1 האם מותר להמציא פירושים חדשים על משה רבנו? (המשך 1)

591101 א2 האם מותר להמציא פירושים חדשים על משה רבנו? (המשך 2)

591102 ב1 האם מותר להמציא פירושים חדשים על משה רבנו? (המשך 3) ־־>2094

 

591103 2094 / א1 איך מתיחסים לר"מ שחולק על ראש הישיבה?

591104 א2 משה רבנו והיהדות של היום

591108 ב1 האם מותר לחקור את משה רבנו באופן מדעי?

 

591115 2095 / א1 האם ההלכה חונקת את היצירה הקולנועית?

591117 א2 מה עושים עם ילד שגנב כסף?

591124 א3 האם צריך ללכת לפי רבו בכל דבר?

591129 ב1 האם מותר להפגין נגד הבג"ץ? +מלחמת התרבות

591216 ב2 הפמיניזם הדתי החדש לעומת הבעיות האמיתיות

 

591220 2096 / א1 האם זה מוסרי כשחבר כנסת פורש ממפלגתו ולוקח את המנדט אתו?

590202 א2 האם צריך להצטער על המלחמה שבין הסרבים ובין האלבנים?

590204 א3 איפה כתוב שצריך לעשות יום לזכר חללי צה"ל? ==>2120ב1

590210 ב1 איך מוציאים דיבּוּק? 

590211 ב2 הרמב"ם הוציא דיבוק?

590212 ב3 האם צריך לפרסם הוצאת דיבּוק?

590213 ב4 האם אריה דרעי חטא או לא? ־־>2097

 

590218 2097 / א1 גאוה כביטוי של ריקנות ==>2125א5

590223 א2 האם מותר לשמוע דברים רעים על מפלגה (לקראת בחירות)?

590224 א3 איזו מפלגה צריך לבחור בה?

590226 ב1 מה יהיה אם אהוד ברק ייבחר לראש ממשלה?+פירוש על ספר יונה

590227 ב2 איך מותר לעשות יום שמחה באמצע ספירת העומר?

590302 ב3 למי יש הפירוש הנכון על הרב קוק? ־־>2098

 

590308 2098 / א1 יכול להיות שתוס' טעה?

590309 א2 האם הדתיים־לאומיים המציאו שר' עקיבא היה בעד בר־ככבא?

590317 א3 בענין המים שזורמים מאבן השתיה

590319 א4 האם קונה חייב לדרוש חשבונית? ==>2023 א4

590323 ב1 האם צריך לשמוע להורים לגור במקום מסויים?

590324 ב2 מי עדיפה: אמא או מטפלת מומחית?

590326 ב3 האם צריך לשמוע לקול הפנימי? ־־>2099

 

2099 / א (המשך מהקלטת הקודמת עד סוף הצד)

590330 ב1 בענין היתר עגונות של צוללת "דקר"

590402 ב2 מה עושים עם ילד היפראקטיבי? ־־>2100

 

590403 2100 / א1 תודה לרב רונצקי והחשיבות של תוכנית סמיכה

590409 א2 מי שאירע לו אסון במשפחה, האם כדאי לו לבדוק את המזוזות?

590416 ב1 ה"אור החיים" הקדוש והקרב של אל־אלאמיין

590420 ב2 האם מותר לצאת לחו"ל בשביל לטייל?

 

590421 2101 / א1 בענין החקיקה לגיוס תלמידי ישיבה חרדים

590422 א2 דינה של שוועית שנתבשלה בסיר בשרי+סיפור על הצבא הצרפתי

590427 ב1 האם צריך לשמור מנהג משפחתי?

590429 ב2 לימוד תורה בבין הזמנים

590501 ב3 לא לעבור עבירות בבין הזמנים+סיפור סדודנטי מצרפת

 

590508 2102 / א1 האם טוב לטייל סביב הר הבית ב־ט' באב?

590604 א2 האם מותר לשקר כדי להשיג פיצוים שבאמת מגיעים לו?

590605 א3 האם יש השגחה פרטית על בעלי חיים?

590612 א4 עוד בענין טיפולים על־טבעיים, מיסטיקה, חלומות ==>2084א1, 2091ב2

590613 ב1 האם מותר לעשות תספורת מודרנית כמו קדחת?

590614 ב2 עוד בענין מקבצי צדקה ו"עוברים בפתחים" ־־>2103 ==>2047ב2, 2062א1

 

590618 2103 / א1 ההפרש בגיל בין חתן ובין כלה

590625 א2 איסור טיול בחו"ל בגלל טומאת חו"ל

600803 א3 האם מותר לשקר ב"כלה נאה וחסודה"?

600807 א4 מתי כדאי ללכת להפגנה (עקירת ישובים וכדומה) + דיני חתונה

600811 ב1 היחס ללימודי חול

600815 ב2 איסור ישיבה מעורבבת בחתונות ובמסיבה משפחתית

 

600825 2104 / א1 מה ענינה של מוסיקה רעשנית בחתונות?

600828 א2 איך תורת ההתפתחות מסתדרת עם התורה?

600829 א3 פסיקת הלכה ע"פ יכולת העם להבין

600901 ב1 האם מותר לדחות קיום מצות "פרו ורבו" בהתחלת הנישואין?

600902 ב2 האם צריך למחות על פינוי "חוות מעון"? ועוד ענינים טקטיים ואסטרטגיים במאבק על ארץ ישראל

 

600905 2105 / א1 איסור ריבית / הצמדה / היתר עיסקא ==>2081א4

600906 א2 איסור ריבית / הצמדה / היתר עיסקא (המשך)

600907 א3 האם מותר להעביר כספים שהגיעו עבור האברכים לעמותה לגאולת בתים בירושלים? + איזו ברכה מברכים על "זיקים"?, עניני אסטרונומיה

600913 ב1 האם מותר להשתמש בכללי הגיון של גוים עבור לימוד תורה?

600914 ב2 האם ימי חיי אדם קצובים מראש?

600920 ב3 האם אפשר להתגבר על היצרים יותר טוב דרך חווית חסידית?

 

600923 2106 / א1 האם מותר לשאול את הרב כל דבר, או איפה מתחילה העזות?

601003 א2 המאבק למען הגולן

601005 א3 איך עושים שירד גשם?

601012 ב1 עוד בענין פמיניזם ושוויון

601018 ב2 טיול ארוך לחו"ל/מזרח הרחוק/הודו כדי לחזק את האמונה?

601020 ב3 הפגנות ושקידת התורה

 

601021 2107 / א1 אשה כשרה עושה רצון בעלה (שבע ברכות לעמיחי זיוון)

601024 א2 האם מותר לאכול אצל אדם סתם דתי בלי בדיקת כשרותו?

601025 א3 הלכה ו"רוח ההלכה"

601027 א4 האם זה מוסרי להשתמש במשיבון (מזכירה אלקטרונית)?

601109 ב1 מורה שהחרים חפץ מתלמיד והחפץ נאבד

601112 ב2 מצוות כיבוש הארץ, מסירות נפש והחרדים

601315 ב3 האם צריך להתפלל ולזעוק על המצב הפוליטי הקשה או לעבוד את ה' בשמחה?

601317 ב4 מי איבד אמונה בשואה? ־־>2108

 

601325 2108 / א1 כמה מרובע צריך להיות בית של תפילין?

601328 א2 לימוד תורה חוויתי?

601405 א3 השה, האריה, הקוף והחזיר, או כמה לשתות בפורים?

601407 ב1 ההבדל בין שמחה ובין ליצנות בפורים

601408 ב2 כמה רעש צריך לעשות בהכאת המן?

601416 ב3 האם צריך למחות נגד האפיפיור?

601420 ב4 טלית קטן מניילון

 

601421 2109 / א1 בענין דבריו של הר"ע יוסף על שר החינוך יוסי שריד

601422 א2 טלוויזיה וסכנות אחרות ב"בין הזמנים"

601423 א3 איך רבנים גדולים לא הבנו את חשיבותה של ארץ ישראל?

600206 ב1 בטחון בה' והשתדלות

 

600212 2110 / א1 האם כדאי לרגל על חברים בשביל השב"כ?

600217 א2 ענין הילולא דרשב"י (ערב ל"ג בעומר)

600223 א3 בירורים בענין שיטת הרב שלמה קרליבך ז"ל

600315 ב1 איך מגיבים לעלבונות?

600316 ב2 תכונות קשות של מנהיגים

600318 ב3 קידושין של אדם הראשון

 

600323 2111 / א1 בענין טלית גדולה לרווקים

600324 א2 מושב ליצים רבתי

600326 א3 תנאי השתתפות בשעור של הרב צוקרמן / רציניות בלימוד תורה==>2050א3

600329 ב1 אמונה עם או בלי קביים?

600330 ב2 בענין ההברה הנכונה של עברית

600402 ב3 כמה זמן צריך להתפלל?

 

600414 2112 / א1 האם יש לבקש מכופר שיברך על מאכל?

600420 א2 בקבוק קולה עם פרס בחתונה ־ שייך לבעל השמחה או לאורח?

600427 א3 תזהרו בדרכים!

600428 ב1 ב"ה, יש לנו נשיא ירא שמים!

600505 ב2 גלגול נשמות ו"צדיק ורע לו"

600507 ב3 עוד הסבר בענין גלגול נשמות ־־>2113

 

600603 2113 / א1 גאולה דרך הטבע או בחיבוק ידיים?

600606 א2 בענין הידור בשמירת מצוות שמיטה

600610 א3 מהו היתר מכירה?

600612 א4 עד כמה צריך לסבול חותנים לא נורמליים?

600614 א5 מה לעשות עם אחד חצי חלוני בסניף בני עקיבא?

600617 ב1 "טוב שברופאים לגיהנם"

600627 ב2 האם מותר לנסוע לחו"ל בשביל כיבוד אב ואם?

600628 ב3 צדיק גמור על ידי הרהור תשובה? ־־>2114

 

610704 2114 / א1 האם הר הבית הוא גבוה מירושלים?

610705 א2 האם זו חומרא לקנות פירות מערבים בשנת שמיטה?

610730 א3 יבום וגאולה

610804 ב1 הפחד והבטיחות בדרך לישיבה

610815 ב2 מה בין מלחמה ובין אנתיפאדה? ־־>2115

 

610817 2115 / א1 א) הפגזה בראמללה/ ב) ארץ ישראל ־ היא העיקר!

610818 א2 האם מותר לדבר בלשון מחוספסת?

610825 ב1 עוד בענין "המצב", להתחתן עם ערפאת?, יעקב ועשיו ־־>2116

 

610902 2116 / א1 מה שצריך להסביר היום

610913 א2 האם עכשיו "עת צרה ליעקב"?

610916 א3 האם חייבים לגלות למשודכ/ת על אבא גוי?

610920 ב1 האם מותר לבא לבית המדרש עם מחלה מדבקת?

610921 ב2 באותו ענין

610923 ב3 מה יעודו של כל אחד ואחד? ־־>2117

 

610928 2117 / א1 מאיזה ספרים אפשר ללמוד על הסטוריה של חנוכה?

610929 א2 חנוכה בנבואת דניאל

611002 א3 ניצוצות קדושה של החשמונאים

611009 א4 המלחמה על דעת הקהל

611013 ב1 מה הכי חשוב בבחירת בן/בת זוג?

611015 ב2 האם יש ערך ללימוד תורה לשם "ארון ספרים"?

611026 ב3 הצלת ערבי פצוע מול לימוד תורה

 

611029 2118 / א1 נקיון בישיבה מביא לסילוק ספקות באמונה

611101 א2 מי המציא ש"סכנה" דוחה "ישוב הארץ"?

611111 ב1 לא מפקירים חייל פצוע!

611114 ב2 אשה "מר ממות" ־ כי יש לה שכל! (אירוסין של אדם)

611118 ב3 בענין נבואה של ילדים אוטיסטים וכדומה

611122 ב4 סגולת ישראל וצלם אלוקים של כל אדם בפירושי רשי וספורנו (בגלל מאמר של הרב חנן פורת) ־־>2119

 

611125 2119 / א1 האם "ממשלת אחדות" זה דבר טוב?

611126 א2 כמה צריך לשלם למדריך/ה חתנים/כלות?

611127 א3 השיגעון של שנת שמיטה

611128 ב1 מדוע להחמיר דוקא נגד "היתר מכירה"?

611204 ב2 ענין גזל בעיון בספר של חברו

611212 ב3 האם חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע?

 

611223 2120 / א1 האם אפשר לדון מישהו על אי־מניעת פשע (משפט מרגלית הר־שפי/רצח רבין)?

611227 א2 איך מתמודדים עם משבר נפשי?

610202 ב1 האם צריך לעשות יום אבל בשביל חיילים שנפלו במלחמות ישראל? ==>2096א3

610206 ב2 למה צריך שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא?

610208 ב3 מה צריך לעשות כדי לשפר את המצב הבטחוני? ־־>2121

 

610216 2121 / א1 האם זו מצוה להשלים מנין שמתפללים מהר מדי?

610222 א2 עכשיו צריך מלחמה

610301 א3 למה ה' לא הורג את ערפאט [יש"ו]?

610308 ב1 למה שרים זמירות בשבת?

610312 ב2 עוד בענין כשרות והכשרים, לאכול אצל אחרים וכו'

610314 ב3 להלחם או להתחשב באמריקאים?

610319 ב4 חציו עכבר והציו אדמה

 

610320 2122 / א1 כוונה בתפילה ומנין "קרליבך"

610326 א2 כל מאן דעביד רחמנא לטב

610328 א3 בענין פיטור אחד הר"מים, והיעוד של ישיבת עטרת כהנים 

610328 ב1 תחיית המתים: פשט או משל?

610330 ב2 ביטול פיטורו של אחד הרמ"ים

610406 ב3 מהי הסיבה של אהבתו של יונתן את דוד?

610410 ב4 איזהו שיר כשר?

610412 ב5 כיבוש הארץ על ידי צאן

610418 ב6 על מה יש יסורים?

610420 ב7 מה עושים נגד ילדים ערביים שמזיקים לשכניהם היהודים?

 

610421 2123 / א1 עוד ברורים בענין שמיעת מוסיקה, לא רק "בין המצרים"

610502 א2 מה בין התישבות, מולדת ובין התנחלות?

610603 א3 האם יש מצוה מיוחדת לאהוב את אשתו?

610607 א4 לארוסין של אורי זיסק

610608 א5 למה אין לרשעים חלק לעולם הבא?

610615 ב1 שימוש חינם בתשתיות טלפון

610617 ב2 מצא יפה הימנה וכו' (המשך)

610621 ב3 דיני פרוזבול

610624 ב4 מה אומר לנו הפיגוע בבנינים באמריקה? ־־>2124

 

610628 2124 / א1 המשמעת הנדרשת להשתתפות בשעורים של הרב צוקרמן

620730 א2 איך לוחמים בטרור?

620801 א3 דברים לזכרו של רחבעם זאבי הי"ד

620808 ב1 האם אפשר לקדש אשה בפרוטה?

620811 ב2 עזר כנגדו (שבע ברכות של בצלאל ודינה הלר)

620813 ב3 למה מקדשים בטבעת דוקא?

620814 ב4 בענין הפרתם של "קידושין" רפורמים

620815 ב5 למה להתפלל על הבראת הרב שך? (חסרה דקה אחרונה)

 

620819 2125 / א1 קידש ללא אמירת "הרי את..." ־ מה הדין?

620820 א2 טבעת קדושין שנמצא מאוחר יותר כמזוייף, אבל שווה פרוטה

620825 א3 מה אנו לומדים מהרב שך זצ"ל?

620903 א4 האם מותר לבטל צ'ק?

620914 א5 גאוה של אי־ידיעת תורה ==>2097א1

620917 ב1 האלטרנטיבה: מסירות נפש

620926 ב2 בשביל מה היה ליהודה מכבי חרב?

621001 ב3 האם מותר להשתמש בשמן זית "לא למאכל" בשביל נר חנוכה?

621004 ב4 החזיר יחזור בתשובה

 

621005 2126 / א1 (לסיום מסכת ברכות)

621008 א2 עשרת חמורי יוסף ועולם האצילות

621024 א3 האם עדיף להצטרף ל"נח"ל החרדי"? ==>2154 א4

621029 א4 האם צריך סמיכה כדי לסדר חופה וקדושין?־<ב

621101 ב1 האם יש מצוה לאשה ללכת לצבא?

621111 ב2 למה מברכים שתי ברכות בברית מילה?

621128 ב3 מה זה "אחרי רבים להטות"?

 

621130 2127 / א1 בחירת שליח ציבור

621205 א2 האם צריך להתפלל במגבעת?

621212 א3 איך מתקנים את המצב הבטחוני, והשלחות לפורים

621222 א4 איך אפשר ללמוד בשקט כשיש מלחמה? ־־>ב

621227 ב1 עכשיו צריך אקדח

621228 ב2 איסור טלויזיה ומה לעשות בין הזמנים במקום?

620101 ב3 האם מותר להיות בלשן (קדושין נח:)?, לסיום פרק "האיש מקדש", איך מקדשים, אפר חטאת

620204 ב4 הלל ביום העצמאות ־ בערב/בבוקר, עם/בלי ברכה

 

620213 2128 / א1 האם צריך ללמוד מקרא?

620216 א2 האם מותר למכור את הדירה הראשונה?

620219 א3 האם תפילה בלי כוונה שוה משהו?

620227 א4 היופי של ירושלים

620304 ב1 האם עדיף ללמוד תקון ליל שבועות או את הלימוד הרגיל?

620308 ב2 המנהיגות הנכונה

620311 ב3 מחתרת אינה ציונית ־־>2129

 

620312 2129 / א1 האם העם עייף?

620318 א2 איך מתכוננים לחתונה?

620330 א3 מה יש לחשוב בשרותים?

620403 א4 מצא פסול בתפילין ־ האם כל הזמן לא קיים מצוה?

620409 א5 האם מותר להשתמש במכונה מים קרים/חמים בשבת?

620410 א6 לא נכנעים לטרור ־ של תינוק בוכה ־־>ב

620413 ב1 מה עושים נגד האי־ודאות אולי מחר ניהרג בפיגוע?

620420 ב2 למה זמרי בן־סלוא עשה את המעשה שלו בגלוי? ־־>2130

 

620424 2130 / א1 האם מותר להשאיר כסף בשולחן כדי לבדוק ישרות של אדם?

620501 א2 כמה דיני רחיצה ובגדים לפני ט' באב

620502 א3 ה"מצב" והפחד

620505 א4 מה הכוונה "טוב שברופאים לגהינם"?

620506 א5 האם מותר שבן מלמד בנות?

620603 א6 תפקידו של הראי"ה קוק ־־>ב

620605 ב1 איך לימוד בבא קמא מביא את המשיח?

620607 ב2 יש מזל או אין מזל?

620617 ב3 האם נענשים על מידות רעות? (ארושין של מאיר כהן)

620620 ב4 האם יש מצוה לנסוע לקבר של ר' נחמן באומן? ־־>2131

 

620621 2131 / א1 האם צריך להתאמץ למצוא שידוך? (7 ברכות של יהודה ברדח)

620624 א2 באיזה נוסח להתפלל בראש השנה בישיבה (או בישוב קטן)?

620626 א3 עוד בענין תורת רבי נחמן מברסלב ־־>ב   

620627 ב1 עוד בענין תלמידי רבי נחמן, נוסח התפילה בישיבה ולשון הרע

630705 ב2 האם מדריך צריך להסביר גם את האתרים הנוצריים בעיר העתיקה?

 

630730 2132 / א1 באיזה גיל צריך להתחתן?

630801 א2 האם צריך להכנס ללחץ וכבר להתגייס?

630807 א3 הפוליטיקה מאחורי פינוי מאחזים־־>ב

630811 ב1 בין דביקות ובין תחושת דביקות

 

630815 2133 / א1 הקווים האדומים במאבק על ארץ ישראל

630816 א2 האם מותר לגנוב זיתים מערבים?

630817 א3 איך רוקדים בחתונה, איך שרים זמירות בישיבה, איך לומר קדיש, רבי נחמן וכו'

630818 ב1 מה עדיף, לעזור לאשתו או לעשות חסד לכלל ישראל?

630824 ב2 איך רב צריך להגיב כשמלכלכים עליו בעתון?

630828 ב3 לימוד זכות על אלה שלכלכו על הרב ־־>2134

 

630828 2134 / א1 איך יודעים שהתורה מן השמיים?

630829 א2 "שבחי" הערבים לקראת הרמאדן

630830 א3 למה, עם כל ההוכחות, יש עדיין כל כך הרבה כופרים? ־>ב

630902 ב1 עוד הוכחות למציאות ה', ההרמוניה הכללית

630905 ב2 האם כדאי להפחיד את הצבור ע"י תחזיות של פורענות?

630908 ב3 איך מתכוננים לנישואין? ־־>2135

 

630909 2135 / א1 הוכחות למציאות ה' מתוך תבונת קנט

630912 א2 מסירות נפש על ארץ ישראל ־ לזכרם של יב' הרוגי הקרב של חברון בשבת פ' ויצא תשס"ג, ביניהם האלוף־משנה דרור יצחק ויינברג, הי"ד (46 דק') ־>ב

630913 ב1 בענין הצמחונות

630915 ב2 "אשה כשרה עושה רצון בעלה"

 

630920 2136 / א1 אשה ברשימת המפד"ל, בחירות להנהגת הליכוד

630923 א2 האם מותר לעבור איסור דרבנן (אוכל לא כשר) כדי לא לבייש את המארח?

630926 ב1 למה הדלקה עושה מצוה ולא הנחה (נ"ח)?

630930 ב2 השפעה של תרבות יוון בימינו

631012 ב3 האם יועץ מס שיעץ לא נכון וגרם נזק צריך לשלם אותו?

631013 ב4 בחירה חופשית וידיעת ה' ־־>2137

 

631014 2137 / א1 האם מותר ללכלך את רשות הרבים?

631017 א2 מה מיוחד בישיבת עטרת כהנים? לימוד אמונה, סדר ונקיון

631019 א3 הבבלי מאריך והירושלמי מקצר

631021 א4 רכב משפריץ על הולכי רגל, האם הנהג חייב בנזק?

631024 ב1 האם כלה שלא מופיעה לחתונה חייבת בתשלום ההוצאות?

631026 ב2 "אשה עינה צרה באורחים"

631028 ב3 בענין המקובל שניבא על מלחמת גוג אם לא עושים תשובה

631105 ב4 האם מותר לבחורי ישיבה לצאת לעזור למפלגות לקראת הבחירות?

631106 ב5 האם מותר לרב לרפאות? ־־>2138

 

631109 2138 א1 לכבוד הכנסת ספר תורה שנתרם ע"י משפ' פרג

631111 א2 האם דברי רפואה שבגמרא נחשבים לימוד תורה?

631112 א3 דינו של מי שמזיק על ידי המטריה שלו ־>ב

631116 ב1 ארבע כתות על הים

631118 ב2 בענין לימוד גמרא ע"פ שיטת "רבדים"

631120 ב3 מה הבעיה עם שיטת לימוד "רבדים"? ־־>2139

 

631123 2139 א1 / למה לא לחתוך את הגמרא לגזרים ולצבוע אותם בצבעים שונים? ־>ב

631125 ב1 עוד בענין מינוי מלך/ממשלה

631126 ב2 איך איך מתמודדים עם תרוצים דחוקים בלי שיטת ה"דבדים"?

 

631127 2140 א1 / איך שומרים מצוות בחללית?

631130 א2 האם האסטרונאוט היהודי מת בגלל חילול שבת?, ועניני מדע ומחקר

631302 א3 מה היסוד הראשי של שיטת ה"רבדים"? ־>ב

631307 ב1 כמה צריך בחור ישיבה ללמוד מדעי חול?

631309 ב2 האם מותר לפרש משנה אחרת מהתלמוד הבבלי? ("רבדים") ־־>2141

 

631310 2141 א1 / איך יודעים איזה מה-70 פנים של תורה הם להלכה?

631317 א2 צריך להקשיב לסיפורי אשתו! ־>ב

631318 ב1 האם מותר לתפוס מקומות בשביל אחרים בחתונה וכדומה?

631321 ב2 על פי מה אדם הראשון בחר בשידוך שלו?

631322 ב3 מה השינוי בהכנסת "שינוי" בממשלה?

 

631328 2142 / א1 איך המפד"ל הסכים להצטרף לממשלה עם "שינוי"? (+דברי אירושין)

631401 א2 האם מותר לערוך השוואות בין רבנים?

631416 א3 מלחמת הפרץ II ־ מה בין מלחמה זאת ובין כל המלחמות האחרות? ־>ב

631421 ב1 סוד ההתמדה בלימוד תורה, בעבודת ה' ובחיי הנישואין

631422 ב2 היחס לקצוצים כואבים בתקציב המדינה

 

630101 2143 / א1 איך מגיעים ליותר אהבת ה'?

630202 א2 האם צריך לקום בפני שר בממשלה?

630203 א3 בענין הקושיות על הרבנים הראשיים החדשים וכן על חתן וכלה

630204 ב1 האם זאת המדינה שחיכינו לה?!

630213 ב2 האם מותר לשבות?

630216 ב3 "מה־נאכל בשנה השביעית" והמצב הבטחוני

630226 ב4 האם זה רעיון טוב לשים תפילין על גברים ולחלק נרות שבת לנשים ברחוב? ־־>2144

 

630227 2144 / א1 בענין "מפת (אובדן) הדרכים" וההפגנה נגדה

630301 א2 למה ההסברה על ארץ ישראל כבר לא פועלת 50 שנה? ־>ב

630304 ב1 האם מפלגה צריכה לדאוג רק לבוחרים שלה?

630304 ב2 צריך לשלם למלמדי חתנים!

630308 ב3 בענין אמירת תחנון בנוכחות חתן

630308 ב4 על מה יונתן פולארד יושב בכלא?

 

630309 2145 / א1 פינוי מאחזים והפגנות

630310 א2 פינוי מאחזים והפגנות ־ המשך

630317 ב1 האם מותר לכבות רדיו־שעון בשבת?

630318 ב2 מה יהיה הסוף של תוכנית שלום החדשה?

630319 ב3 לחם מגלגל בישיבה

630322 ב4 בענין חטא המרגלים

630325 ב5 האם צריך לתת צדקה לכל מי שמבקש? ־־>2146

 

630401 2146 / א1 האם היום מותר לגדל בהמה דקה בארץ?

630402 א2 תוכנית שלום למזרח התיכון של הרב

630403 א3 למה התורה לא כתבה את הפירושים של חז"ל כבר בפסוקים עצמם ("תנ"ך בגובה עיניים")?

630409 ב1 עוד בענין "תנ"ך בגובה עיניים"

630410 ב2 האם זה טוב לפנות לרחוקי תורה ולהלהיב אותם על תורה ומצוות?

630413 ב3 איך התקיימה קללת בלעם "מה טובו אוהליך"?

630415 ב4 סוקראטס ־ מומחה לדיני לשון הרע?

630420 ב5 סוקראטס ־ מומחה לדיני לשון הרע!

 

630422 2147 / א1 האם צריך ללמוד ב"תוכנית הלכה"?

630423 א2 מחקר ופיתוח בלימוד הישיבתי וההתלבטות לקראת פתיחת מכון מורים בישיבה־>ב

630427 ב1 האם מותר לחייל לסרב פקודה?־־>2148

 

630429 2148 / א1 האם מותר לבקר בקרקס?

630501 א2 כמה דיני הלבשה ורחיצה ל"בין הזמנים"

630502 א3 הצד הפרקטי שבפתיחת מכון להוראה בישיבה ־>ב

630505 ב1 דברי ברכה לרב אילן צפורי (סנה סיני)

630606 ב2 בענין הזוהר ומכון לקבלה "ברג" ונסיגת התבונה

630612 ב3 האם מותר למכור בשיטה של השיווק הרב־שכוותי? ־־>2149

 

630613 2149 / א1 השגחה פרטית וכללית לגבי הנרצח בפיגוע

630619 א2 איך להתגבר על משבר סובייקטיבי ע"י פעילות גופנית;

630619 א3 פרידה רשמית מטבחנו, ר' אברהם אלשיך שליט"א ־>ב

630624 ב1 איך להתגבר על בעיות סובייקטיביות על ידי הדמיון?

***תשס"ד***

640804 ב2 האם מותר להשקיע בקרן נאמנות שמעביר כספים לחברות לא שומרות תורה?

 

640811 2150 / א1 האם מותר לחשוד במישהו שלא מכירים אותו?

640817 א2 האם מותר להחליף שבויים?

640824 א3 הזיהוי הלקוי של התכלת שמוכרים היום־>ב

640825 ב1 האם מותר ללכת לחתונה אסורה?

640828 ב2 לא להעליב את האשה

640830 ב3 מה מותר לשליח ל"שבת אירגון"?

640901 ב4 למה יש משניות "חסורי מחסרא"?

 

640902 2151 / א1 מה זה "חידושי תורה"?

640905 א2 האם יעקב רימה את יצחק?

640912 ב1 האם צריך לשמוע לעצת אשתו?

640914 ב2 האם מותר לדבר בקול רם (בלימוד)?

640915 ב3 למה עובדים ע"ז לזבוב או לאבק?

640921 ב4 ההתנגדות נגד פינוי מתוכנן של הישוב מיגרון

640922 ב5 למה ה' שולח לנו כל כך הרבה בעיות בענין ארץ ישראל?

 

640928 2152 / א1 למה הרמב"ם התלהב על חזרת המלכות לישראל אפילו לרשעים יתר על 200 שנה?

640929 א2 איך יהודה המכבי חשב שיצליח במלחמה?

640930 א3 א) כמה זה "כזית" בזית? ב) למה שמעון הצדיק הופיע בחלומות של אלקסנדר מוקדון?

641006 א4 האם חייבים לעשות את הבדיקות הגנטיות של "דור ישרים"? ־>ב

641012 ב1 בשביל מה מוזכר ששרה אמנו היתה צנועה?

641017 ב2 האם העם עייף?

641019 ב3 האם המיעוט (רבני יש"ע) מנהל את המדינה?

641021 ב4 למה בכלל להקים ישובים אם אח"כ מורידים אותם?

 

641027 2153 / א1 האם צריך לאכול אוכל בריא?

641102 א2 עוד בענין תזונה נכונה

641104 א3 איך ומה לומדים לקראת הנשואין? ־־>ב

641106 ב1 התעמלות ולימוד תורה

641111 ב2 האם צריך ללמוד הלכה?

641112 ב3 האם צריך ללמוד תנ"ך?

 

641113 2154 / א1 למה צריך ללמוד משנה?

641116 א2 המקום הכי נורמלי בעולם

641117 א3 היתרון של מנהיגים חלשים

641118 א4 האם להתגייס לנח"ל החרדי?־>ב ==>2126א3

641119 ב1 למה ה' עושה רעידות אדמה?

641125 ב2 מה הן הסיבות לרעידות אדמה?

641202 ב3 איך אחדות ה' מסתדרת עם הריבוי בעולם?

641204 ב4 תשובה של המהר"ל לשאלת הריבוי ו"טוב ורע" ־־>2155

 

641209 2155 / א1 כמה עניני "דרך ארץ" שצריכים תקון בישיבה

641216 א2 בענין תוקף מכירת חמץ

641217 א3 האם צריך לבדוק חמץ במקום נקי?

641218 א4 האם צריך לבדוק חמץ גם איפה ששומרים את החמץ שמוכרים? ־>ב

641221 ב1 האם אשכנזי יכול לאכול אצל ספרדי בפסח?

641223 ב2 א) השתתפות במאבק על ארץ ישראל ב) איך מוצאים בת זוג?

641224 ב3 עוד בענין יציאת כל הישיבה לפעילות למען ארץ ישראל

 

640130 2156 / א1 האם אפשר להזיז יום העצמאות?

640201 א2 המשך אותו ענין

640204 א3 הנחיות מעשיות לשכנוע מתפקדי הליכוד למען גוש קטיף

640205 ב1 האם מזיזים את יום העצמאות כולו או חלקית?

640207 ב2 איך משכנעים נגד התוכנית לתת את גוש קטיף לערבים?

 

640208 2157 / א1 עוד בענין תוכנית ה"התנתקות" (+הרב פנחס מ"קרן מורשת" של הרב מרדכי אליהו)

640211 א2 גם אחר משאל הליכוד ימשיך המאבק על ארץ ישראל

640213 א3 "הטוב והמטיב" על תוצאת המשאל

640220 א4 האם מותר להצטרף למפלגה ולהצביע עבור מפלגה אחרת? ־>ב

640221 ב1 האם מותר לסכן חיילים בשביל חיפוש חלקי גופות חיילים?

640222 ב2 המשך אותו ענין ־־>2158

 

640225 2158 / א1 האם מפלגה צריכה להיות דתיה?

640229 א2 האם צריך לכבד את הרב הראשי? (הכוונה להרב יונה מצגר שביקר בישיבה ביום ירושלים)

640303 א3 האם מותר לבחור רב ראשי לישראל שאינו בדרגה? ־>ב

640304 ב1 המשך אותו ענין

640310 ב2 האם פרישות היא דבר טוב?

640312 ב3 האם יש דין "יפת תואר" למעשה גם בימינו?

 

640314 2159 / א1 1) האם מותר לנקד ספר "אורות"?

2)האם מותר להאזין לדיסק עם ספורים על הרב צבי יהודה קוק?

640319 א2 מה יהיה אחרי החלטת הממשלה על גוש קטיף?

640324 א3 האם ההורים הביולוגים רשאיים לדרוש את ילדם בחזרה אחרי שמסרו אותו לאימוץ? ־>ב

640328 ב1 נוסח ברכת הגומל

640401 ב2 האם צריך להתנגד לפינוי על ידי מכות?

640403 ב3 איך צריך להתנגד לפינוי? ־־>2160

 

640404 2160 / א1 איך מתווכחים באופן נכון?

640405 א2 בענין איסור להתגלח עם מכונת גילוח

640415 א3 למי שייך כסף שמצא תלמיד ישיבה? (וחידה של הגאון מולנה)

640418 ב1 לדעת את הדין ברוח הקודש ואח"כ למצא לו הוכחות

640419 ב2 מה עושים כשלא עומדים בקצב של לימוד בקיאות?

640429 ב3 למה אנו כל כך נאבקים על ארץ ישראל?

 

640502 2161 / א1 האם לצאת מהישיבה כדי לאבק על ארץ ישראל?

640507 א2 בענין ברכת שהחיינו על חולצת סדרן ב"תשעה הימים"

640601 א3 לא לחכות לרב [אבינר] לתפילה

640605 א4 האם מותר להאזין לדו־שיח של החבר'ה בבית המדרש?

640621 א5 האם מותר לתת שוחד לשופט גוי בגלות?

650805 ב1 האם צריך לירוק כשנוצרים עוברים בכביש עם צלב [גדול]?

650806 ב2 האם מותר להקים תלמוד תורה, בית כנסת וכו' באיזור מגורים?

650812 ב3 משאל עם על ארץ ישראל?

 

650813 2162 / א1 מיתת ערפאט: מה אנחנו לומדים מזה?

650827 א2 באותו ענין: בנפול אויבך על תשמח?

650905 א3 בענין נבואת קטנים ושוטים

650925 ב1 הבעיה האמיתית עם היוונים

651007 ב2 למה יוסף לא נקם מאחיו?

651011 ב3 מה יעשה אברך כשאין מלגה?

 

651016 2163 / א1 האם צריך להצטער על אסונות טבע שפוקדים את הגוים?

651021 א2 האם מותר להחליט על פי סימנים?

651028 א3 האמת תנצח גם מתוך מיעוט

651101 א4 האימון ההדדי בין בני הזוג

651110 ב1 האם מותר לקחת "דבש מלכּוֹת"?, ועל התועלת שבהומיופתיה