הרב שלמה אבינר: שיחות ליל ששי
avicap1d

השיחות האלו ניתנות בארוחת ערב כל יום חמישי (ליל ששי) והנושא בדרך כלל פרשת השבוע. כל ההקלטות בפורמט אמ.פי.3פ
המספר להורדה הוא תאריך ההקלטה (ראה הסבר מפורט בדף הראשי), למשל 71 = תשע"א


עד הודעה חדשה השעור מועבר בישיבה ו/או דרך זום בזמנים משתנים

זמן

פרשה / נושא

להורדה למחשב

ספריית
וידיאו

39:57חיי שרה, דרך זום810826
36:46וירא, דרך זום - אברהם והעקדה810819
32:26לך לך, דרך זום - אברהם ותרח810812
35:27נח, דרך זום - שלוש כתות810805
31:00בראשית, דרך זום - ודבק באשתו810803
31:36בראשית, דרך זום - לא טוב810801
29:07בראשית, דרך זום - הנחש810730
45:57נצבים-וילך800621
46:15כי תבא800614
48:14כי תצא, עמלק ויצר הרע800607
13:59שופטים, דרך זום800526
31:32ראה, דרך זום800520
38:19ואתחנן, דרך זום800510
41:15דברים, דרך זום800503
49:07מטות-מסעי, דרך זום800425
46:30פנחס, דרך זום800418
33:10בלק, דרך זום800411
45:19חוקת, על הכעס, דרך זום800404
40:58קורח, דרך זום800327
33:09שלח לך, דרך זום 800320
23:23בהעלתך, דרך זום (חסרות 10 דק' ראשונות)פ800313
26:46נשא, דרך זום800309
36:30במדבר, דרך זום800301
28:57בהר-בחוקתי, דרך זום800221
48:26אמור, דרך זום800216
37:09אחרי מות-קדושים, דרך זום800207
40:25שמיני, דרך זום800122
69:06צו + הל' סדר פסח, דרך זום800109
50:05תצוה801210
50:42תרומה801203
51:49משפטים801126
53:01יתרו801119
55:19בשלח801112
49:30בא801105
54:33וארא801027
54:26שמות801020
58:41ויחי801013
56:07ויגש801006
49:09מיקץ800929
55:04וישב800922
57:40וישלח800915
48:15ויצא800908
51:54תולדות800901
53:08חיי שרה800824
53:12וירא800817
56:41לך לך800810
54:54נח800803
60:33וילך800705
52:18ניצבים790627
62:39כי תבא790620
55:34כי תצא790613
63:56שופטים790606
59:46דברים790508
57:25מסעי790501
63:48מטות790423
69:20פנחס790416
49:42בלק הרב הדיין אריה אוריאל790409
55:08חוקת790402
56:46קורח790325
63:24שלח לך790318
47:43בהעלתך790311
61:46נשוא790304
65:51במדבר790226
61:43בחקתי790219
53:40בהר790212
42:09אמור790205
53:59שמיני791422
31:46צו791411
53:30ויקרא791408
56:06פקודי791401
57:20ויקהל791324
40:14כי תשא791317
61:20תצוה791310
59:43תרומה791303
74:36משפטים791126
54:29יתרו791119
47:03בשלח791112
53:29בא791105
57:04וארא791027
59:24שמות791020
63:50ויחי791013
76:39ויגש791006
69:16מקץ790929
53:34וישב790922
59:15וישלח790915
61:14ויצא790908
60:35תולדות790901
53:55חיי שרה790824
57:41וירא790817
65:56לך לך790810
63:36נח790803
57:44וילך790705
58:01ניצבים780627
53:38כי תבוא780620
64:51כי תצא780613
61:49שופטים780606
56:26דברים - חזון780508
64:32מטות-מסעי780501
51:03פנחס780423
59:31בלק780416
65:24חוקת780409
57:41קורח780402
59:39שלח לך780325
62:17בהעלותך780318
67:11נשא780311
60:51במדבר780304
57:08בחוקותי780226
60:30בהר780219
64:46אמור780212
61:33אחרי מות-קדושים780205
69:08ויקרא781229
54:15ויקהל-פקודי781222
64:34תצוה781208
59:04תרומה781201
64:58משפטים781124
52:39יתרו781117
49:30בשלח781110
57:06בא781103
54:08וארא781025
60:45שמות781018
54:12ויחי781011
66:33ויגש781004
53:22מיקץ780927
67:47וישב780920
56:49וישלח780913
57:37ויצא780906
52:52תולדות780828
54:23חיי שרה780821
63:34וירא780814
55:12לך לך780807
62:37יום כיפור780709
62:43כי תבוא770617
26:48פרשת כי תצא: ממלחמת עמלק עד הכנר על הגג (שיחת צהריים)פ770609
51:45שופטים770603
51:57דברים770505
58:59מטות-מסעי770427
58:53פנחס770420
50:08בלק770413
48:57חוקת770406
56:33קורח770329
56:24שלח לך770322
56:49בהעלותך770315
78:27נשא770308
42:18במדבר770301
61:39בהר-בחוקותי770223
56:50אמור770216
56:17אחרי מות-קדושים770209
-תזריע-מצורע: ראה תפריט שמירת הלשון
52:02ויקרא770104
58:39ויקהל - פקודי771226
53:13כי תשא771219
69:14תצוה - בגדי כהונה771212
27:05תרומה (השעור נמסר בטלפון מחו"ל, האיכות בהתאם)פ771205
70:02משפטים771128
60:25יתרו771121
59:03בשלח771114
54:00בא771107
58:58וארא771029
55:09שמות771022
49:52ויחי771015
62:20 ויגש 771008
59:54 מיקץ 771001
66:07 וישב 770923
56:48 וישלח 770916
54:52 ויצא 770909
61:47 תולדות 770902
65:41 חיי שרה 770824
60:41 וירא 770817
64:12 לך לך 770810
58:23 נח 770803
58:00 וילך 770705
62:44 ניצבים 760627
55:12 כי תבוא 760620
62:07 כי תצא 760613
60:34 שופטים 760606
63:26 דברים 760508
60:24 מסעי 760501
56:51 מטות 760423
57:26 פנחס 760416
57:29 בלק 760409
62:21 חוקת 760402
53:30 קורח 760325
62:20 שלח לך 760318
58:25 בהעלותך 760311
62:22 נשא 760304
57:00 במדבר 760226
55:09 בחוקתי 760219
59:36 בהר 760212
68:22 תזריע 761429
58:44 שמיני 761421
35:43 השלמה בענין המחבר של ספר החינוך / פ' ויקרא - נבואת משה רבנו (שיחת צהריים)פ 761407
52:48 פקודי 761401
52:33 ויקהל 761324
59:48 כי תישא 761317
54:01 תצוה 761310
62:18 תרומה 761303
59:01 משפטים 761126
65:56 יתרו 761119
62:12 בשלח 761112
56:15 בא 761105
57:02 וארא 761027
62:57 שמות 761020
60:17 ויגש 761006
56:18 מיקץ 760929
62:56 וישב 760922
66:23 וישלח 760915
64:12 ויצא 760908
54:25 תולדות 760901
27:46 חיי שרה 760824
51:00 וירא 760817
59:01 לך לך 760810
53:17 נח 760803
65:16 וילך-האזינו 760705
55:26 ניצבים 750627
57:33 כי תבוא 750620
74:49 כי תצא 750613
73:10 שופטים 750606
76:22 דברים (חזון)פ 750508
60:08 מטות-מסעי 750501
60:20 פנחס 750423
64:06 חוקת 750409
53:25 קורח 750402
63:14 שלח לך 750325
51:28 בהעלותך 750318
68:20 נשא 750311
70:00 במדבר 750304
63:46 בחקתי 750226
58:33 בהר 750219
55:29 אמור 750212
23:31 תזריע-מצורע
(שיחת צהריים; בהתחלה כמה הודעות ליום העצמאות)פ
750130
65:09 ויקרא 751229
46:40 ויקהל-פקודי 751222
60:38 תצוה 751208
37:18 תרומה (השעור נמסר בטלפון, דקה וחצי בהתחלה באיכות נמוכה)פ 751201
59:16 משפטים 751124
71:10 יתרו 751117
65:39 בשלח 751110
59:35 בא 751103
73:43 וארא 751025
60:06 שמות (השעור נמסר בטלפון)פ 751018
61:01 ויחי - הקץ הסתום 751011
69:41 ויגש 751004
53:51 מקץ 750927
72:26 וישב 750920
72:41 וישלח 750913
67:24 ויצא 750906
53:24 תולדות 750828
56:28 חיי שרה 750821
60:38 וירא 750814
60:17 לך לך 750807
62:34 יום כיפור, הרב קוק, תשובה 750709
39:51 שירת האזינו 750705
68:38 נצבים-וילך 740624
61:38 כי תבוא 740617
54:53 כי תצא - בן סורר ומורה 740610
69:38 שופטים 740603
56:26 דברים 740505
43:50 מסעי 740427
64:28 מטות 740420
60:25 פנחס 740413
72:57 בלק 740406
78:09 חוקת 740329
68:34 קרח 740322
49:59 שלח לך 740315
48:47 בהעלותך 740308
63:09 נשא 740301
73:22 במדבר 740223
60:01 בחקתי 740216
45:50 בהר - שמיטה 740209
48:19 אמור 740202
64:25 מצורע - לשון הרע 740104
61:25 תזריע 741426
67:50 שמיני 741419
55:12 צו 741412
68:10 ויקרא 741405
64:18 פקודי 741328
36:02 פרשת ויקהל - ראה תפריט תנ"ך 741323
68:59 כי תשא 741314
55:54 תצוה 741307
66:21 תרומה 741130
71:22 משפטים / צריך לדבר בעברית 741123
73:10 יתרו 741116
57:43 בשלח 741109
62:05 בא 741102
70:11 וארא 741024
55:55 שמות 741017
60:54 ויגש 741003
62:00 מקץ 740926
51:38 וישב 740919
60:56 וישלח 740912
60:36 ויצא 740905
56:32 תולדות 740828
57:16 חיי שרה 740821
59:57 וירא 740814
59:32 לך לך 740807
75:15 יום כיפור 740709
57:47 האזינו 730629
52:05 נצבים-וילך 730624
53:16 כי תבא 730617
54:30 כי תצא 730610
66:44 שופטים 730603
61:57 דברים 730505
69:15 מטות-מסעי 730427
62:54 פנחס 730420
61:35 חוקת 730406
57:38 קורח 730329
49:17 שלח לך 730322
67:37 בהעלותך 730315
79:28 נשא (10 דק' ראשונות על נ"ט בר נ"ט)פ 730308
51:15 במדבר 730301
57:31 בהר-בחוקותי 730223
67:38 אמור 730216
67:32 אחרי מות - קדושים 730209
75:50 תזריע - מצורע 730202
55:34 ויקרא - קורבנות 730104
54:21 ויקהל - פקודי 731226
68:56 כי תשא 731219
73:30 תצוה - דביקות 731212
63:17 תרומה 731205
50:15 משפטים 731121
47:36 יתרו 731121
35:19 וארא   (דרך טלפון)פ 731029
66:54 שמות 731022
54:24 ויחי - למה שבטים?פ 731015
62:25 ויגש 731008
58:52 מיקץ - מחלוקת יוסף ואחיו 731001
62:03 וישב 730925
61:22 וישלח 730918
67:43 ויצא 730909
76:25 תולדות 730902
73:05 חיי שרה 730824
56:39 וירא 730817
74:40 לך לך 730810
72:47 נח 730803
79:35 נצבים 720627
68:33 כי תצא 720613
68:04 שופטים 720606
66:33 דברים 720508
64:47 מטות-מסעי 720501
72:53 פנחס 720423
83:07 בלק 720416
71:10 חוקת 720409
73:25 קורח 720402
55:24 בהעלותך 720318
58:27 נשא - הנזיר (ראה גם תפריט תנ"ך)פ 720311
53:09 במדבר 720304
40:54 בחוקותי - שכר ועונש 720226
58:29 בהר 720219
52:28 אמור 720212
52:45 ויקרא 721229
63:18 ויקהל-פקודי 721222
60:17 תצוה 721208
66:08 תרומה 721201
62:03 משפטים 721124
80:22 יתרו 721117
59:15 בא - עוז וגבורה 721103
71:28 וארא 721025
63:01 שמות 721018
61:20 ויחי - בשביל מה שבטים?פ 721011
83:33 ויגש 721004
56:05 וישב - למה יוסף ואחיו לא יכלו לדבר בשלום?פ 720920
68:16 וישלח - מלאכים ממש 720913
84:15 ויצא - ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו 720906
71:23 תולדות 720828
75:44 חיי שרה 720821
58:07 וירא 720814
62:33 לך לך 720807
68:14 נח 720730
60:39 העינוים של יום כיפור 720709
57:15 נצבים-וילך 710624
63:08 כי תבא 710617
55:27 כי תצא 710610
63:06 דברים 710505
51:14 מסעי 710427
68:53 מטות 710420
73:47 פנחס 710413
73:02 בלק 710406
54:53 חוקת 710329
69:17 קורח 710322
77:34 בהעלותך 710308
34:15 נשא / נזיר 710301
65:20 במדבר 710223
75:09 בחוקותי 710216
68:42 בהר / שמיטה 710209
61:19 אמור 710202
55:54 מצורע 710104
60:58 תזריע / לשון הרע 711426
71:21 שמיני 711419
50:53 צו - סגולות נגד היצר הרע 711412

60:35

ויקרא

711405

63:21 פקודי 711328
59:02 ויקהל 711321
67:28 כי תשא 711314
67:55 תצוה 711307
84:38 תרומה 711130
65:30 משפטים 711123
72:53 יתרו 711116
61:03 בשלח 711109
76:46 מטות-מסעי 700427
76:17 פנחס 700420
82:31 בלק 700413
69:21 קורח 700329
90:23 שלח לך 700322
54:38 בהעלותך 700315
72:18 נשא 700308
63:09 במדבר 700301
86:16 בהר-בחוקותי 700223
74:20 אמור 700216
80:05 אחרי מות-קדושים 700209
56:48 תזריע-מצורע / לשון הרע 700202
.
84:59 ויקהל-פקודי / חטא העגל-לקום-יאוש 701226
80:11 כי תשא / חטא העגל 701219
26:12 תצוה 701212
71:15 תרומה / בית המקדש-חתונה, מורא מקדש 701205
67:30 משפטים 701128
69:53 יתרו 701121
80:31 בשלח 701114
79:34  בא / הקשית לב פרעה, אנטישמיות אינסטנקטיבת 701107
89:02 וארא; מנהיגות 701029
66:22 שמות 701022
34:42 ויחי; מחלוקת על התאריך 701015
47:39 ויגש 701008
73:09 מיקץ 701001
67:35 וישב 700924
76:07 וישלח 700917
69:04 ויצא 700910
74:31 תולדות 700903
40:04 חיי שרה 700826
60:09 וירא; למה אברהם אמר אחותי היא 700819
55:02 לך לך; האבות הגדולים,הצורך במדינה 700812
54:55 נח 700805
54:50 נצבים-וילך; הרב קוק 690622
68:45 דברים; התנהלות בכלל 690503
19:11 פנחס; קנאות פנחס, דרך הרב קוק 690418
46:13 בלק; איך אפשר לומר שבלעם כמו משה 690411
68:54 חוקת 690404
69:24 קורח 690327
26:19 שלח לך 690320
70:13 בהעלותך 690313
34:57 אמור; המקלל 690214
84:16 אחרי מות-קדושים; וחי בהם 690207
58:44 תזריע-מצורע; לשון הרע 690130
40:17 ויקרא 690102
79:32 ויקהל-פקודי; הכנות לבית המקדש,עקדת יצחק 691224
60:23 תצוה; בגדי כהונה-ביטול ה'יש', בית המקדש חיבור שמים וארץ 691210
66:49 משפטים 691126
52:06 יתרו 691119
77:12 בשלח; בחירות, הקמת מלכות ישראל 691112
32:28 וארא; האמונה לפני הר סיני,מכח הר סיני והאמונה מכח השכל 691027