זמן

נושא

להורדה למחשב

וידיאו

-
שואה

להאזנה מידית קליק על הנושא

תאריך השעור: יום - חודש - שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

ספריית

וידיאו

39:34

יום השואה והגבורה

740128

-

16:55

השואה - העמלק השלישי

730128

-

35:57

בענין הנסיעות לפולין למחנות ההשמדה - חלק ב': מצד ההשפעה על הנוסעים

700201

-

23:40

בענין הנסיעות לפולין למחנות ההשמדה - חלק א': מצד ההשפעה על הגוים

700130

-

29:55

מסירות נפש בשואה

700128

-

13:11

מי איבד אמונה בשואה?פ

601317

-

10:05

האם מותר לטייל למחנות השמדה בפולין וכו'?פ

510222

-

6:13

סיכום אותו ענין (השואה-בגלל עוונותינו) על פי הרמח"ל

511016

-

18:25

השואה-בגלל עוונותינו?

511015

-

 -

חזרה לתפריט הראשי

 -

-