זמן

נושא

להורדה למחשב

-

 -

שמיטה         להאזנה מידית קליק על הנושא

תאריך השעור: יום - חודש - שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14 

ספריית

וידיאו

22:54

הפירטים היהודיים (7 דק'); ארבעת המינים בשנת שמיטה

750625

26:02

האם יש לברך על שמיטת כספים?פ

750622

23:04

דיני שמיטת כספים

750611

52:24

היתר מכירה - מעל הכל

740619

18:01

?האם מותר לקנות בשנת שמיטה בחנות פירות וירקות שאין לה הכשר

680905

16:29

 ?מה דין אדמה של הפקר בשנת שמיטה

680903

10:13

 ?האם שמיטה היא מצוה שהזמן גרמה

680826

31:56

 ?האם צריך להתאמץ לקנות אוצר בית דין בשנת שמיטה

680823

8:37

 ?האם מותר להשכיר שדה לגוי בשנת שמיטה

680809

34:54

 ?מה עדיף, אוצר בית דין או היתר מכירה

680806

15:36

 ?האם מותר לומר לגוי בשנת שמיטה לעבוד בשדה שלי

680804

5:17

 ?שביתת הארץ - על חפצא או גברא

680802

9:23

 שמיטה דאורייתא לפי ר' חיים

670623

9:38

 ?איך צריך לספור שנות שמיטה

670622

22:37

 ?מתי בדיוק חלה שנת שמיטה

670616

39:58

?אלו פירות לאכול בשנת שמיטה

670213

-

חזרה לתפריט הראשי

-