Rav Shnur
הרב רפאל שנור
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים ורב שכונה 
מעלה הזיתים


שיחות לנושאים מגוונים
MP3תאריך השעור: עיין "להורדה",  יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)

זמן

להאזנה מיידית

להורדה
17:18שיטת הבחירות במדבר סיני790301
25:26יום כיפור ויצר הרע790707
35:35האם מותר לטלטל פלאפון בשבת?פ781022
36:41ענייני עשרה בטבת; הקשר בין צום עשרה בטבת וחג המולד781008
22:41הקשר בין מזמור ל' ובין חנוכהפ781001
20:06ענייני חנוכה710922
 
חזרה לתפריט הראשי