הרב שמואל קאופמן
ר"מ בישיבה עטרת כהנים/ירושלים

שעורים מוקלטים / להאזנה ולהורדה
MP3

:
זמן

שיחות לנושאים שונים

להורדה ולהאזנה
תאריך השעור: יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14
34:36השמרנות מול המהפכנות841113
18:45לעילוי נשמת גר הצדק ישראל אלעזר קוגן ז"ל841101
19:52היסודות של המאבק הישראלי-ערבי841016
33:10גבורת המלחמה בישראל840915
12:55נקמה840828
15:28יום ירושלים תשפ"ג830228
68:03י' בטבתיום831010
54:03הושענא רבא (דרך זום)פ810721
19:54סוכות (דרך זום)פ810718
17:03ל"ג בעומר (דרך זום)פ800218