Rav Grinvald
הרב יחזקאל גרינוולד
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים

שעורים מוקלטים / MP3

הדור   איגרת תקנ"ה   למהלך האידיאות   אשר בחר בנו   הרב קוק וחסידות   יום ירושלים
מאמר הדור (הסידרה עברה תיקון והשלמה)פ
להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19a 19b 20 21 22 23 23a 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
 
להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19a 19b 20 21 22 23 23a 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

-
איגרת תקנ"ה
להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

"אורות", למהלך האידיאות בישראל (חדש)

להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

-

"אשר בחר בנו מכל העמים" (חדש)פ

להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 *16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

פורים*  פסח   יום העצמאות   ל"ג בעומר

להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 *16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

פורים*  פסח   יום העצמאות   ל"ג בעומר

ועכשיו בתור ספר:פ

RavGrinvaldBook

השיחה בישיבה לקראת הוצאת הספר: להאזנה מידית     להורדה   (ראה גם שיחות הרב אבינר, תפריט "עם ישראל")פ

-

הרב קוק והחסידות

להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 
 
להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09


יום ירושלים תשע"ה    להאזנה מידית      להורדה

יום ירושלים תשע"ו    להאזנה מידית      להורדה