Rav_David_Cohen
הרב דוד כהן
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים

שיחות לפרשת השבוע
ונושאים אחרים
MP3תאריך השעור: עיין "להורדה",  יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)

זמן

להאזנה מיידית

להורדה
16:50פ' כי תבא / הפטרת הגאולה בעתה אחישנה790617
14:11פ' קורח / ענינם של דתן ואבירם790328
12:28פ' קדושים, אמור / מצוות שבת וישיבת הארץ790202
23:13פ' פנחס / ברית שלום שלם791426
11:34פ' שלח / חטא המרגלים791419
23:37פ' קדושים / "קדושים תהיו - פרושים תהיו"פ791412
19:14פ' אחרי מות / סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים791405
15:10פ' מצורע / זכויות האשה וטומאת הנידה791328
14:50פ' תזריע / נגעי אדם, בגד ובית791321
25:33פורים קטן791314
20:26פ' שמיני / מות שני בני אהרון791307
11:48פ' צו / תרומת הדשן והוצאת הדשן791130
13:25פ' משפטים / התועלת החברתית והעומק הרוחני של המצוות791123
12:43פ' יתרו / האם התורה שייכת למלאכים?פ791116
12:37פ' בשלח / יציאת מצרים791109
12:42פ' בא / פרעה ובחירה חופשית791102
11:23פ' ויחי / פרשה סתומה - ברכות של יעקב791017
13:23חנוכה / גיוס שבט לוי למלחמה791003
16:05פ' וישב / קיום כל התורה על ידי האבות; חלומות של יוסף790919
14:34פ' וישלח / ההתלבטויות של יעקב אבינו לפני הפגישה עם עשיו790912
8:23פ' ויצא / יעקב אבינו בדרך790905
7:06פ' חיי שרה / 127 שנות חיי שרה790828
12:19פ' לך לך / למה אברהם אבינו חיכה עם ברית המילה כל כך הרבה זמן?פ790821
8:32פ' בראשית / למה אמת נשלחה לארץ בבריאת האדם ולא השלום?פ790814
12:34פ' וזאת הברכה / הברכה על שבט שמעון790807
10:31פ' האזינו / מי זאת השירה שמוזכרת בסוף פ' וילך?פ780617
18:07פ' שופטים (+ פ' כי תצא) / המשמעות הרוחנית של המצוות הכלליות780610
10:53פ' ראה / כמה סיפורים780603
9:57פ' בלק / המשיח לא מהדרין780413
17:24פ' בהעלותך / נבואתו של משה רבנו780315
13:08פ' נשא / שטות, שיטה, שיטים780308
9:35פ' במדבר / הדגלים והאבות780301
8:53פ' בחוקתי / למה אין איזון בין הברכות ובין הקללות בפרשה?פ780223
12:47פ' בהר / שמיטה ויובל780216
18:00פ' אמור / האם כהן חייב להתעסק בקבורת אשתו?פ780209
9:09פ' ויקרא / למה אין לגוים קורבנות?פ781226
21:00פ' ויקהל-פקודי / השבת והמשכן781219
17:12פ' כי תשא / העגל והמשכן - מה קדם?פ781212
14:22פ' תצוה / נר תמיד ולימוד תורה781205
11:13פ' תרומה / צדקה וכל מיני תרומות781128
11:41פ' יתרו / דרך ארץ קדמה לתורה781121
14:07פ' בשלח / ההבדלים בין הודאה, הלל ושירה781114
8:51פ' בא - בשלח / הקיום של הבטחות ה'פ781107
6:22פ' ויחי / איך הבדיעבד אצל יעקב ויוסף היה באמת השגחה לכתחילה781015
15:44פ' מיקץ / יוסף ופתרונותיו של חלומות780924
13:18פ' וישב / יראת שמיים של יעקב וחלומות יוסף780917
17:36פ' ויצא - וישלח / יעקב אבינו בדרך780910
8:34פ' תולדות / הלעיטני נא מן האדם האדם הזה 780825
12:22פ' חיי שרה / השידוך הראשון בהיסטוריה780818
9:43פ' וירא / בשביל מה סדום ועמורה נענשו כל כך?פ780811
11:40פ' נח / מה קרה באמת בזמן המבול?פ780804
21:53למה יונה הנביא לא רצה לבצע את שליחותו?פ780706
23:10בין ראש השנה ליום כיפור770628
24:19פ' כי תבוא, נצבים-וילך / האם התשובה היא מצוה?פ770621
15:20פ' כי תבוא / מי היה הארמי אובד אבי?פ770614
13:20פ' כי תצא / ערך מצוות הכלל וערך מצוות הפרט770607
55:44משנכנס אב ממעטים בשמחה770503
9:49חמישה דברים על מגילת איכה770502
7:25פ' מטות-מסעי / כח בפה וכח בחרב770424
14:55פ' חוקת / מי מטפל בפרה האדומה?, וענין טעמי המצוות770403
10:03פ' קורח / ענין המחלוקת770326
7:59פ' נשא / ברכת כהנים770312
60:41יום ירושלים תשע"ז: האם אפשר לכפות לעלות לארץ?פ770228
5:41פ' במדבר ויום ירושלים770227
7:17פ' בהר-בחוקותי / מה ענין שמיטה אצל הר סיני?פ770220
10:09בענין ספירת וקרבן העומר770213
61:04 ליום העצמאות: האם מצוות ישוב הארץ היא מצוה חיובית או מצוה קיומית?פ 770207
11:10 פ' ויקהל - פקודי / לט' מלאכות שבת 771223
12:06 שבת זכור - פורים / מצוות מחיית עמלק 771216
14:06 פורים / מרדכי היהודי והמלכים מבני רחל 771209
8:08 פ' תרומה / כמה סוגי תרומה 771202
12:22 פ' משפטים / דין תורה והוראת שעה 771125
10:24 פ' יתרו / למה הגוים לא קבלו את התורה?פ 771118
9:36 פ' בשלח / נסים ושירה על ים סוף 771111
11:23 פ' בא / יעקב, עשיו וקורבן פסח 771104
15:53 פ' וארא / צפרדעים ומסירות נפש על קידוש השם 771026
8:26 פ' שמות /  טוֹב וְיָשָׁר יְהוָה עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ (תהילים כה ח)פ 771019
9:34 פ' ויגש / יעקב לא מת 771012
10:54 פ' מיקץ / יוסף פותר חלומות 771005
9:40 סדר הדלקת נרות חנוכה 770927
16:56 פ' וישלח / וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ 770920
9:16 פ' ויצא / עניני תפילת ערבית 770913
72:41 האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור?פ
741410
5:24 נרות חנוכה 710924
67:47 הגולן - חלק מארץ ישראל 520623
38:52 קיבוץ גלויות
500101
50:26 דין רודף בימינו
490524