Rav_David_Cohen
הרב דוד כהן
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים

שיחות לפרשת השבוע
ונושאים אחרים
MP3תאריך השעור: עיין "להורדה",  יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)

זמן

להאזנה מיידית

להורדה
21:53למה יונה הנביא לא רצה לבצע את שליחותו?פ780706
23:10בין ראש השנה ליום כיפור770628
24:19פ' כי תבוא, נצבים-וילך / האם התשובה היא מצוה?פ770621
15:20פ' כי תבוא / מי היה הארמי אובד אבי?פ770614
13:20פ' כי תצא / ערך מצוות הכלל וערך מצוות הפרט770607
55:44משנכנס אב ממעטים בשמחה770503
9:49חמישה דברים על מגילת איכה770502
7:25פ' מטות-מסעי / כח בפה וכח בחרב770424
14:55פ' חוקת / מי מטפל בפרה האדומה?, וענין טעמי המצוות770403
10:03פ' קורח / ענין המחלוקת770326
7:59פ' נשא / ברכת כהנים770312
60:41יום ירושלים תשע"ז: האם אפשר לכפות לעלות לארץ?פ770228
5:41פ' במדבר ויום ירושלים770227
7:17פ' בהר-בחוקותי / מה ענין שמיטה אצל הר סיני?פ770220
10:09בענין ספירת וקרבן העומר770213
61:04 ליום העצמאות: האם מצוות ישוב הארץ היא מצוה חיובית או מצוה קיומית?פ 770207
11:10 פ' ויקהל - פקודי / לט' מלאכות שבת 771223
12:06 שבת זכור - פורים / מצוות מחיית עמלק 771216
14:06 פורים / מרדכי היהודי והמלכים מבני רחל 771209
8:08 פ' תרומה / כמה סוגי תרומה 771202
12:22 פ' משפטים / דין תורה והוראת שעה 771125
10:24 פ' יתרו / למה הגוים לא קבלו את התורה?פ 771118
9:36 פ' בשלח / נסים ושירה על ים סוף 771111
11:23 פ' בא / יעקב, עשיו וקורבן פסח 771104
15:53 פ' וארא / צפרדעים ומסירות נפש על קידוש השם 771026
8:26 פ' שמות /  טוֹב וְיָשָׁר יְהוָה עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ (תהילים כה ח)פ 771019
9:34 פ' ויגש / יעקב לא מת 771012
10:54 פ' מיקץ / יוסף פותר חלומות 771005
9:40 סדר הדלקת נרות חנוכה 770927
16:56 פ' וישלח / וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ 770920
9:16 פ' ויצא / עניני תפילת ערבית 770913
72:41 האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור?פ
741410
5:24 נרות חנוכה 710924
67:47 הגולן - חלק מארץ ישראל 520623
38:52 קיבוץ גלויות
500101
50:26 דין רודף בימינו
490524