Rav Arik
הדיין הרב אריה אוריאל
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים

שעורים מוקלטים / להאזנה ולהורדה
MP3


תפריט נושאי השעורים: תנ"ך__הבית היהודי (זוגיות)__בין המצרים_ ט'באב _ראש השנה_  יום כיפור  _חנוכה__טו' בשבט__פורים__יום העצמאות    שבועות
יום ירושלים  ל"ג בעומר  גיור  ספרים   פרקי אבות

שיחות לנושאים שונים

להורדה ולהאזנה
שעור לענינא דיומא - ג' אלול 830603
שעור לענינא דיומא - יז' בתמוז 830417
פרשת משפטים 831126
הרב מספר על ביקורו אצל יונתן פולארד באמריקה 810406
ליל הושענא רבה / מלחמת גוג ומגוג 810721
סוכות / להקביל פני רבו ברגל 810718
פ' ויצא / ענייני זוגיות 800906
ראש השנה / תקיעות שופר 790624
פ' כי תצא / מלחמה ופחד 790610
לימוד תורה בצום תשעה באב 790505
פ' מטות / ענייני נדרים ותפילה 790427
פ' פנחס / מידת הקינאה 790420
בענין הפמיניזם 790413
פ' בלק / הברכות של בלעם 790409
פ' חוקת / ענייני מוות וטומאה 790329
מחלוקת קורח 790322
האם האיסור "לא תסורו" שייך גם לגבי אמונות ודעות?פ 790315
ברורים בדין "לא תסור מן הדבר"פ 790308
האם קברי צדיקים מטמאים?פ 790223
ל"ג העומר - למה חוגגים אותו כל כך?פ 790216
ספירת העומר - בהלכה ובאגדה 790209
האם להציע לגויה שעומדת להתחתן עם יהודי להתגייר?פ 770319
מקובלים מזוייפים והתנאים ללימוד קבלה 750420
פ' תולדות: יעקב ועשיו 730904

שיעור לקראת ג' אלול, הרב קוק 780602
להאזנה ולהורדה 
 01
מקורות  א  ב

שיחה לקראת גיוס 770424
להאזנה ולהורדה 
 01

המלחמה נגד החמאס 

להאזנה ולהורדה
 01  02


שעור הקדמה ללימוד התנ"ך
- להורדה ולהאזנה
שעורי תנ"ך: ספר יהושע
להאזנה ולהורדה
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

ספר יהושע - סיבוב שני
להאזנה ולהורדה

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ספר שופטים

להאזנה ולהורדה
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

ספר שופטים - סיבוב שני
להאזנה ולהורדה
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


ספר שמואל א
להאזנה ולהורדה
הקדמה א 01 הקדמה ב 02 03 04 05 06 07

ספר יונה
להאזנה ולהורדה

01 02 03 04 05 06

יסודי הזוגיות והמשפחה - סדרה חדשה - נעצרה אחרי מינויו לדיין

להאזנה ולהורדה
01 02

הבית היהודי (זוגיות)פ
להאזנה ולהורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


שעורים ל"בין המצרים"פ
להאזנה ולהורדה
 תשע"א_01 תשע"א_02 תשע"ג_01 תשע"ג_02 תשע"ג_03 תשע"ד_01 תשע"ד_שיחת צהריים  


שעורים לתשעה באב


שעורים לראש השנה
להאזנה  ולהורדה
תשע"א  תשע"ב  סליחות  תשע"ג01  תשע"ג02  סליחות_תשע"ג  יג' מידות_תשע"ד 01  יג' מידות_תשע"ד 02  יג' מידות_תשע"ד 03  אלול_תשע"ו  אלול_תשע"ז  01תשע"ח  02תשע"ח  03תשע"ח  תשפ"ב  תשפ"ג

שעור ליום כיפור
להאזנה ולהורדה
תשע"ה  תשפ"ב01 תשפ"ג


שעורים לחנוכה


שעורים ליום העצמאות

להאזנה ולהורדה
תשע"ב_01 תשע"ב_02 תשע"ג תשע"ה_01 תשע"ה_02 תשע"ז שיחה תשע"ט תשפ"א

ל"ג בעומר
להאזנה ולהורדה
 תשע"ג תש"פ


יום ירושלים
להאזנה
ולהורדה
 תשע"ג תשע"ז תשפ"ב שיחה בסעודה תשפ"ב  

שבועות
להאזנה ולהורדה
תשע"ט תשפ"ב

גיור
להאזנה ולהורדה תשע"ד_01 תשע"ד_02

האם יש מצוה לגייר גוים? (תשע"ח)
להאזנה ולהורדה 01 02 03 04 05 06


פרקי אבות
להאזנה ולהורדה 01 02 03 04 05 06 07 08

שיחה לקראת הוצאת ספרו "לקדושת הכהונה" להאזנה ולהורדה   (ראה גם שיחות הרב אבינר, תפריט "עם ישראל")פ

RavGrinvaldBook