זמן

נושא

להורדה ולהאזנה

וידיאו

 

 "אורות התשובה" לראי"ה קוק
ישיבת "זום"
הרב שלמה אבינר   

תאריך השעור: יום-חודש-שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

ספריית

וידיאו

33:57

פרק ג

810906

42:00

פרק ב

810828

42:21

פרק ב

810821

39:21

פרק א

810814

31:37

פרק א 

810807

חזרה לתפריט הראשי