זמן

נושא

להורדה למחשב

וידיאו

 

 ספר "אורות" - למהלך האידיאות בישראל,  הראי"ה קוק
ישיבת "זום"    להאזנה מידית קליק על הנושא

תאריך השעור: יום-חודש-שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

ספריית

וידיאו

47:35

פרק ו', עמ' קטו

800309

49:56

פרק ה', עמ' קיד

800302

46:47

פרק ה', עמ' קיד

800224

43:23

פרק ה', עמ' קיד

800217

50:35

פרק ה', עמ' קיג

800210

44:56

פרק ה', עמ' קיגפ

800203

חזרה לתפריט הראשי