זמן

נושא

להורדה ולהאזנה

וידיאו

 

 "מידות הראיה",  הראי"ה קוק
ישיבת "זום"
הרב שלמה אבינר   

תאריך השעור: יום-חודש-שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

ספריית

וידיאו

22:05

אהבה, ג

810908

23:24

אהבה, א, ב

810901

22:53

אהבה, א.פ

810823

21:43

הקדמה "אל המדות", ב.פ

810816

21:17

הקדמה "אל המדות"פ

810809

26:21

הקדמה כללית

810802

חזרה לתפריט הראשי