א) שיחות צהריים
ב) שעורים

זמן

נושא / שיחות צהריים

להורדה/להאזנה

וידיאו

לימוד תורה    

תאריך השעור: יום - חודש - שנה
ניסן=01, אדר=12, 
אדר א'=13, אדר ב'=14

ספריית

וידיאו

32:30

בשביל מה צריך בכלל ישיבות?פ

810902

24:29

בבא מציעא (ה:) לא תחמוד

810818

26:34

בבא מציעא (ה:) בעניין לפני עיוור

810815

14:25

מסכת בבא מציעא: אדם שהזיק צריך לתקן או לשלם?פ

810811

22:57

מסכת בבא מציעא פרק א משנה א

810810

30:28

כמה זמן צריך ללמוד בישיבה כדי להיות תלמיד חכם?פ

810725

31:17

השיטות השונות בלימוד הגמרא של הנצי"ב מוולושין ורב חיים סולובייצ'יק מבריסק

810724

31:03

מסכת בבא מציעא: הכח של ראייה - קנין תורה ואמונה

810705

27:33

האם מותר לאברך לפרש את הגמרא להלכה כמו שנרא לו בתנאי שיש ראשון שסובר כך גם אם לא התקבל להלכה?פ

800428

30:54

האם צריך ללמוד גמרא גם כשלא מבין כלום?פ

800427

37:42

מה נחשב ביטול תורה?, מלחמת היצר ודיכאון

800410

29:51

על ההתפתחות של תורה שבעל פה

800407

29:58

לימוד תורה ותרבות הפנאי

800330

40:49

לימוד תורה במקום מסוכן או לציית לרצון ההורים

800210

28:02

האם יש ערך עצמי לחזרות בלימוד תורה?פ

801121

40:18

איך מעבירים את התורה לדור הזה?פ

801015

33:53

סיום ש"ס דף יומי העולמי

801005

30:59

בענין המחלוקות שבגמרא

801001

28:37

בבא קמא: האם מותר לגדל כלב?, ודינים קשורים

800903

27:58

בבא קמא: כמה סוגי נזקים, מי צריך לשלם

800830

35:34

על טיב הקשר בין רב לתלמיד

800823

30:40

האם צריך לעמוד על דעת תורה בתקיפות או בהתחשבות עם דעות אחרות?פ

800704

14:30

בבא קמא: אחד חילק בשר שאחר כך בשלו וכולי, ומתברר שהיה טרף, מי משלם את הנזק?פ

790622

22:01

בבא קמא: חיוב תשלום על נזילת מים מדירה לדירה

790612b

43:15

האם מותר ללמוד תורה ולהנות מזה, כי זה מעניין וכדומה?פ

790602

19:53

מסכת בבא קמא: למה אסור להזיק למישהו?פ

790601

25:37

מדוע בישיבות לא לומדים כל היום מוסר?פ

790507

24:44

האם כל מי שלומד בישיבה חייב ללמד תורה?פ

790428

25:10

מה יעשה תלמיד ישיבה לא מוכשר שמשפחתו קוראת לו כבר עם הארץ?פ

790415

36:54

כמה כללים של לימוד תורה בישיבה

790323

35:47

סדר ונקיון בישיבה

790316

27:10

מצוה להרבות שבו"שים

790224

23:15

מי שלא ראה סימן ברכה בלימוד התורה שלו

791428

29:33

איך מחזיקים בלימוד תורה בבין הזמנים?פ

791427

37:01

שקידת התורה ועיסוקים אחרים

791404

34:56

למה לא לומדים בישיבות את הגמרא להלכה?פ

791403

35:03

האם תלמיד ישיבה יכול להעדר בשביל עבודה או דברים אחרים?פ

791329

29:18

לימוד תורה לשמה

791305

35:07

היחס בין לימוד תנ"ך ללימוד משנה וללימוד גמרא

791016

39:43

דיני אכילה, שתיה ושיחה בבית המדרש

791012

26:42

סדר ונקיון בישיבה

790907

37:34

איפה הגבול בין לימוד תורה ובין עיסוקים אחרים לתלמיד ישיבה בדחיית שירות צבאית?פ

790904

27:27

סדר ונקיון בישיבה

790802

24:51

איך לומדים את האגדות שבגמרא?פ

780625

31:21

כמה צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה?פ

780616

20:29

כמה זמן צריך ללמוד תורה?פ

780609

32:15

האם יש איזו שיטה כדי להיות תלמיד חכם?פ

780605

32:09

איך אדם בוחר לו רב?פ

780419

31:50

תוכנית לימוד תורה בישיבה בתשעת הימים

780414

43:03

שאלות על הגמרא

780407

30:23

למה לא מרגישים התגדלות בלימוד התורה?פ

780324

22:18

מי יכול ליטול כתר תורה?פ

780317

44:43

האם אדם צריך ללמוד תורה גם אם אין לו כשרון לזה?פ

780316

25:44

שו"ת מסכת קידושין

780225

29:21

מה האיזון הנכון בין לימוד תורה בחברותא ובין לימוד לבד?פ

780224

35:46

תורה, פרנסה וההתפתחות המדעית

780208

22:50

האם "בין הזמנים" זה דבר טוב?פ

781220

11:05

צריך עמל התורה, גם ביום ששי, במיוחד בשעור של הרב צוקרמן

781122

19:23

היתרון בלימוד התורה הישיבתי

781102

24:50

איך לומדים את הדברים הלא צנועים בתורה?פ

781028

30:51

לימוד תורה, עבודה לפרנסה או עבודה כאידיאל לקדש את החול?פ

780923

31:36

מה עדיף, רק ללמוד תורה, או גם ללמד צעירים וילדים?פ

780912

37:11

הדרכות בעניני מסיבת חנוכה, להביא תלמידים חדשים, לכתוב מאמרים

780826

33:53

איך משפרים את רמת הריכוז בלימוד תורה ובתפילה?פ

780824

27:02

איך זה שיש לומדי תורה שאינם מוסריים?פ

780802

26:28

הודעות ועצות לשקידת התורה

770601

22:23

פסחים נג: לברוח או למסור את הנפש על קידוש השם?פ

770426

28:23

פסחים פו: כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה - באמת?פ

770425

24:11

פסחים עו. אוכל חם בשרי נשפך על אוכל קר חלבי, ועוד מקרים של מציאות מסופקת

770422

23:40

מס' פסחים: האם גשם יכול להחמיץ חיטה בשדה?פ

770419

50:13

 פסחים ח ב: שלוחי מצוה אינן ניזוקין - היכא דשכיח היזיקא שאני

770412

25:31

א) חיזוק לימוד תורה לקראת סוף הזמן, ב) מס' פסחים: זמן בדיקת חמץ

770411

29:03

האם מותר לשתות בפסח מים מהכנרת?, האם אנחנו שותים היום מים של משה רבנו?פ

770409

29:31

שעה זמנית או שעה בינונית?פ

770405

21:19

האם אפשר להיות ערב קבלן אם הסכים רק להיות ערב?פ

770404

13:15

למה חז"ל תקנו ברכה "על" מצוות פלונית ולפעמים "לעשות" מצוות פלונית?פ

770402

19:29

היחס בין שקידת התורה למצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים

770321

32:04

למה גוי נהרג שאכל מקורבן פסח?פ

770313

20:25

למה מסכת "פסחים" ולא מסכת "פסח"?פ

770311

25:49

מס' פסחים: האם חייבים לבדוק חמץ במקום שספק שיש שם חמץ?פ

770207

27:42

למה פסחים ועוד מסכתות מתחילות עם ענין לכאורה צדדי?פ

770130

37:46

מי בכלל צריך בין הזמנים?פ

771229

22:12

מה יעשה תלמיד ישיבה שלא כל כך מצליח בלימוד גמרא?פ

771201

31:08

האם היה צריך לתת את התורה למלאכים?פ

771123

27:04

מה בדיוק למדו בישיבה של שם ועבר?פ

771105

28:01

השלמה בענין הפיראטים היהודיים, למה כדאי ללמוד גמרא?פ

770918

27:48

האם ללמוד מגוון רחב של ספרי אמונה ומוסר או להתרכז על מעט?פ

770905

27:40

למה צריך ללמוד גמרא?פ

770820

24:16

האם לימוד תורה צריך להוציא את המיץ מהאדם?פ

770816

32:56

האם ללמוד גמרא קודם בבקיאות ורק אחר כך בעיון?פ

770801

25:35

לימוד תורה בקול רם או בשקט?, ועוד עניני רעש

760618

29:39

עד כמה זה חמור לבטל תורה?פ

760422

14:12

כמה חשובות הן החזרות על הגמרא?פ

760401

20:37

מה קובע אם אדם יהיה תלמיד חכם - כשרון או עבודה?פ

760330

34:05

מה זאת אומרת שלא מערבבים נגלה ונסתר, הלכה ואגדה?פ

760225

18:21

מי שנהנה מלימוד תורה, האם זה לימוד לשמה?פ

760130

46:55

ניקוי הישיבה / מה לעשות בין הזמנים

761428

32:09

סמארטפון "טוהר התקשורת" / עלילות בבא בתרא (עד.) אגדות רבה בר בר חנה - איפה שמיים וארץ נפגשים

761316

37:17

איגרת הדרכות לימוד תורה והנהגות אישיות מהרב קוק אל הרב צבי יהודה

761315

40:19

מי ראוי להיות תלמיד חכם?פ

761309

33:59

שקידת התורה

761308

36:55

האם זה מסוכן ללמוד בישיבת עטרת כהנים/ירושלים?פ

761305

23:08

ללמוד בישיבה או במכון לב?פ

761302

28:14

עלילות בבא בתרא (עד.) אגדות רבה בר בר חנה - קורח והכפירה בתורה

761129

41:11

עלילות בבא בתרא (עד.) אגדות רבה בר בר חנה - בסיני ירדה שינאה לאומות העולם

761118

27:28

האם מותר לומר דברי חולין בבית המדרש ו/או באמצע לימוד תורה?פ

761114

30:14

האם מותר לאכול ולשתות באמצע שעור בישיבה?פ

761108

35:52

איך יכולים להיות כל כך הרבה פירושים שונים על תורה שבכתב ותורה שבעל פה?פ

761104

37:13

עלילות בבא בתרא (עג:) אגדות רבה בר בר חנה - גדולת דור הבמדבר

761103

33:32

עלילות בבא בתרא (עג:) אגדות רבה בר בר חנה - הליכה במדבר; תלמידי חכמים הדומים לסוחרים ולחקלאים

761023

37:11

עלילות בבא בתרא (עג:) אגדות רבה בר בר חנה - לימוד תורה ומדעים

761019

44:53

עלילות בבא בתרא (עג:) אגדות רבה בר בר חנה - תלמידי חכמים רגילים ות"ח מיוחדים

760921

36:52

עלילות בבא בתרא (עג:) אגדות רבה בר בר חנה - דג גדול שהתהפך; לא לחקות הנהגות של צדיקי עליון

760911

37:43

עלילות בבא בתרא (עג:) אגדות רבה בר בר חנה - דג גדול שנכנס לו שרץ בנחיריו

760904

23:32

עלילות בבא בתרא (עג./:): הבן של לילית והקמצנות בעולם

760826

30:29

עלילות בבא בתרא (קלג:): שאלות על ירושת אברהם אבינו

760823

28:04

עלילות בבא בתרא (עג.): המשך אגדות הגל: גלים של טומאה

760822

28:41

עלילות בבא בתרא (עג.): גל שרוצה להטביע ספינה - הנצרות ועם ישראל

760816

14:28

עלילות בבא בתרא: לפעמים צריך אכזריות

760812

19:27

למה צריך ללמוד בגמרא כל מיני דברים שלא צריכים לחיים?פ

760809

19:29

בעניין לימוד התלמוד הירושלמי

760808

13:33

מי שקשה לו לימוד התורה

760805

34:04

עלילות בבא בתרא: ענייני היזק ראייה

760802

22:21

לימוד בישיבה באיזור מסוכן נגד רצון ההורים

760801

4:49

איך מתכוננים למסכת הנלמדת בזמן הבא?פ

760708a

22:47

עלילות מס' סנהדרין: בשביל מה בן סורר ומורה בכלל כתוב בתורה?פ

750615

32:54

עלילות מס' סנהדרין: למה דין בן סורר ומורה הוא רק עד גיל 13 ושלושה חודשים?פ

750612

27:35

עלילות מס' סנהדרין: השפעת ההורים על בן סורר ומורה

750609

41:54

עלילות מס' סנהדרין: למה בן סורר ומורה נהרג?פ

750608

29:01

נוכחות התלמידים בישיבה / מס' סנהדרין: מה זה "אין מדקדקים ביין נסך"?פ

750425

49:38

ברכה על שולחנות חדשים / מס' סנהדרין: כמה דיני דיינים ובוררים

750408

40:08

למה לאחרונים אסור לחלוק על קודמיהם?פ

750330

22:01

מס' סנהדרין (כא:) - איך יכול להיות שעזרא הסופר שינה את הכתב העברי?פ

750328

18:05

האם צריך ללמוד תורה ביום ובלילה?פ

750321

30:14

מס' סנהדרין: עיבור החודש בשלושה דיינים

750316

29:35

מי מתאים ללמוד סתרי תורה?פ

750310

26:50

מס' סנהדרין (ה.) - האם המלך חייב להיות משבט יהודה?פ

750309

50:44

האם צריך ללמוד תורה יומם ולילה כל רגע פנוי?פ

750303

23:13

מס' סנהדרין: האם בשביל גט צריך בית דין של שלושה?פ

750224

28:19

אהבת לימוד התורה

750211

9:19

סדר ונקיון בישיבה

750207

25:05

עלילות בבא מציעא: (סב.) כללי קדימה בפיקוח נפש/קיתון של מים, בן פטורא/ר' עקיבא

751126

26:18

עלילות בבא מציעא: אחריות על חפץ מושאל

751123

15:57

האם צריך ללמוד הלכה?פ

751112

23:13

כמה ואיך צריך ללמוד תנ"ך?פ

751109

21:46

עלילות בבא מציעא: האם פוסקים הלכה על פי בת-קול?פ

750919

26:13

עלילות בבא מציעא: האם מי שקיבל פקדון ושכח איפה זה - פשע?פ

750918

42:56

עלילות בבא מציעא: האם מותר לעשות שביתה?פ

750916

14:03

עלילות בבא מציעא: תואר לשם - האם שייך לבן או לאב?פ

750915

34:25

עלילות בבא מציעא: החזרת אבידה מוקצה בשבת; קבלת פרס על החזרת אבידה

750911

24:16

עלילות בבא מציעא: מכירת הבכורה ליעקב; קנין מערת המכפלה; אורח לוקח אוכל; אחד מעליב את השני

750905

45:57

עלילות בבא מציעא: בחור ישיבה מצא כסף - האם זה שלו או של אביו?פ

750823

29:28

עלילות בבא מציעא: בענין לא תחמוד

750819

27:53

עלילות בבא מציעא: האם מותר לחנות למכור כלי לא טבול?פ

750816

15:05

עלילות בבא מציעא: מי שגרם נזק צריך לתקן או לשלם?פ

750805

22:57

שקידת התורה - הדברים שהתורה נקנית בהם

750802

50:18

לימוד תורה ב"בין הזמנים", שקידת התורה

750707

43:54

למה אסור לאמורא לחלוק על תנא?פ

740616

15:33

בשביל מה לומדים בישיבה?פ

740613

21:03

בבא מציעא: איך זוכים באבידה

740612

36:22

בבא מציעא: האם ראייה קונה?פ

740609

24:20

פתיחה למסכת בבא מציעא

740608

16:24

לימוד תורה ב"בין הזמנים"פ

740503

17:09

הכשרת מלמדים, תוכנית במכללת ירושלים, אורח: הרב חיים פרג'ון

740418

35:05

האם זה בריא להרגיש יותר בבית בישיבה מבבית?פ

740412

27:29

שקידת התורה ומשמעת לימודית

740325

36:26

האם תורת ארץ ישראל מחייבת לימוד תלמוד ירושלמי?פ

740324

51:20

עוד בענין עשה לך רב

740304

41:29

עשה לך רב - אחד?פ

740303

21:14

גיוס תלמידים לישיבה

740207

29:29

התורה - סם החיים וסם המוות / גם שעור להתחלת זמן קיץ תשע"ד

740127

33:21

האם לעבור ישיבה בגלל תלמידים שמדברים שטויות כל הזמן?פ

741425

45:47

מדוע כמעט ואין שעורים בישיבות על אגדות הש"ס?פ

741424

33:46

איך צריך ללמוד גמרא ואמונה?פ

741418

44:43

האם מותר לתלמיד ישיבה/אברך לעבוד לפרנסתו?פ

741416

39:42

מי שיש לו כשרון ללימוד תורה וגם לדברים אחרים, מה ייעשה?פ

741404

24:29

סדר ונקיון בישיבה

741401

34:14

עלילות בבא קמא: מורה לקח לתלמיד את הסמארטפון (של תלמיד אחר) ושבר אותו, מי משלם מה ולמי?פ

741326

17:36

עלילות בבא קמא:מישהו חנה את רכבו במורד ולא נעל, באו ילדים ושחררו אותו והזיק

741316

12:54

עלילות בבא קמא: תשלום נזק בשווה כסף

741306

23:09

מה צריך להיות הקשר בין ר"מים לתלמידים?פ

741126

37:20

האם תלמיד ישיבה צריך להפסיק את הלימוד למען המאבק על ארץ ישראל?פ

741111

49:34

האם תלמיד ישיבה שלא יהיה רב/מלמד/מורה צריך ללמוד מקצוע או להמשיך ללמוד תורה ולבטוח בה'?פ

741029

15:56

עלילות בבא קמא: ציפור שוחרר נופל למרק עוף של שכן מלמטה ונגרם נזק למרק

741026

21:55

עלילות בבא קמא: אחד פתח חלון רעוע ושבר אותו, האם הוא חייב לשלם?פ

741020

19:51

המשך חולצה אדומה בכביסה לבנה

740918

25:19

עוד עלילות בבא קמא: הפעיל מכונת כביסה עם כביסה לבנה וחולצה אדומה

740917

30:57

עוד עלילות בבא קמא: החליף סוכר במלח וקלקל את הקוגל

740904

26:35

עוד עלילות בבא קמא: אחד שם כוס על כיסא והשני ישב עליו ושברו

740827

40:08

שתי הודעות: שעור של הרב שטרנברג, מתנדבים ל"עצת נפש"; היחס הנכון למדרשים

740826

22:30

עוד עלילות בבא קמא: תאנה שנפלה מהעץ על הכביש והחליקו עליה

740824

10:03

עוד עלילות בבא קמא: כותל שנפל והזיק

740823

25:10

מה יעשה אדם שרימה בבגרות?, שלא יכול לקום מוקדם?, שקשה לו ללמוד תורה?; מאיפה יבוא כסף לישיבה?פ

730620

21:04

החלפת מזוזות; עלילות בבא קמא: ילד שמדביק אחרים

730619

18:46

קנס ונזק שלא נראה לעין

730616

22:25

עלילות בבא קמא

730615

20:55

למה השור נסקל?פ

730612

24:17

עוד בענין לימוד נזיקין

730609

24:17

לימוד בבא קמא

730608

20:14

מה עדיף, חברותא בגילו,יותר צעיר או יותר מבוגר?פ

730415

29:16

למה צריך ללמוד גמרא?פ

730327

33:58

דין וחשבון על ביטול תורה

730313

7:24

לימוד תורה נגד כאב ראש?פ

730221

25:55

לימוד תורה ופרנסה

730219

27:09

האם תלמיד בישיבה צריך כל פעם לקום בפני הר"מ שלו?פ

731024

20:03

שקידת התורה - בחנוכה ותמיד

730926

34:39

קביעת זמנים לתורה

730919

28:56

רק לימוד גמרא בעיון נקרא לימוד

730918

26:34

כבוד רבנים

720404

13:03

האם אברך צריך להיות בערב בבית או בישיבה?פ

720328

24:59

עדיף שאשתו של אברך תעבוד יותר עבור זמן לימודו או להפך?פ

720327

60:12

לימוד תורה פוסט-מודרני

720317

27:44

על אברכיות ועל אברכים

720302

32:25

האם ניתן לגדול בתורה מי שלמד בישיבה תיכונית?פ

720215

29:50

האם התורה מדכא כוחות החיים?פ

721227

20:39

לא לצעוק בטלפון הנייד; שקידת התורה

721204

15:10

גמילות חסדים בזמן לימוד תורה

721108

10:28

האם יש "שעות פנאי" (זמן פנוי מלימוד תורה)?פ

721028

23:57

 ה1) הכנסת ספר תורה ולימוד תורה 2) מנין ותיקין בישיבה 3) שינה בבית המדרש

721027

40:32

כמה שנים צריך ללמוד בישיבה?פ

721017

9:59

סדר ונקיון בישיבה

721007

28:02

האם מותר לקבל כסף עבור לימוד תורה?פ

721003

44:54

איך אפשר לדעת שמה שנרכש בישיבה נשאר גם אחר כך?פ

720916

16:51

האם יש לתלמיד ישיבה שעור א' מחויבות רק לעצמו או גם לסביבתו? (המשך)פ

720915

19:16

האם יש לתלמיד ישיבה שעור א' מחויבות רק לעצמו או גם לסביבתו?פ

720912

35:33

האם כדאי להקים ישיבות שרוב הזמן ילמדו שם אמונה?פ

720904

21:06

איך לימוד גמרא מקרב אל ה'?פ

720901

32:39

האם יש ערך ללימוד תורה שלא מביא לידי מעשה?פ

720826

24:10

מידות טובות, סדר ונקיון בישיבה

720817

36:28

שימוש תלמידי חכמים

720810

47:44

עשה לך רב - אחד?פ

720806

42:16

ה"שאגת אריה" וביקורת המקרא

710623

32:34

הרב משה דוד קאסוטו, פירוש "קאסוטו" על התנ"ך ועוד פירושים בעיתיים

710622

43:54

האם אפשר ללמוד תנ"ך בסגנון ביקורת המקרא?פ

710620

36:42

האם מותר לומר פירושים חדשים על התנ"ך?פ

710616

28:26

האם אפשר ללמוד תנ"ך על פי הפשט, בלי מפרשים?פ

710615

33:54

האם כדאי ללמוד תנ"ך בישיבה בעיון?פ

710613

40:04

לא לצעוק; צריך ללמוד תנ"ך

710612

12:44

איך להצליח בלימוד התורה?פ

710601

23:06

מה מותר ללמוד בתשעה באב ובבין הזמנים?פ

710508

42:21

כמה זמן צריך ללמוד בישיבה?פ

710409

28:52

האם אפשר לצנזר ספרים?פ

710405

43:48

מה צריך להיות היחס של אברכית כלפי לימוד התורה של בעלה?פ

710328

44:37

למה יש לכל ישיבה שיטה אחרת?פ

710327

28:52

מה יעשה אדם כדי להיות תלמיד חכם?פ

710325

17:51

בשביל מה צריך ישיבות?פ

710324

26:05

איך יודעים איזו שאלה לשאול בשעור (של הרב צוקרמן) ואיזו לא?פ

710318

25:18

האם יש ענין רק ללמוד תורה ולא להתגייס כלל?פ

710314

51:29

דרך ארץ קדמה למתן תורה

710304

27:55

האם צריך ללמוד תורה בין-הזמנים?פ

711429

24:26

איך תלמיד יודע שהתמלא תורה מספיק כדי לעזוב את הישיבה?פ

711324

20:20

האם אפשר לפסוק הלכה על פי נמוקים רוחניים?פ

711305

16:21

כמה עניני סדר ומשמעת בישיבה

711303

6:14

מה יעשה תלמיד ישיבה שחושב שלא מצליח כלום?פ

711126

39:28

האם צריך ללמוד אפיקורסות כדי לדעת מה להשיב?פ

711119

42:30

האם עדיף ללמוד מרב אחד או מהרבה רבנים?פ

711108

17:29

איך אדם יודע שהוא מתעלה מבחינה רוחנית?פ

711105

14:01

שימוש תלמידי חכמים - כיצד?פ

711101

11:09

כל תלמיד צריך להביא תלמיד חדש לשבוע-ישיבה

710830

17:22

ללכת לישון מאוחר ולקום בזמן או ללכת לישון מוקדם ולקום מוקדם?פ

710823

27:10

האם כדאי לתלמידים להישאר בישיבה לתפילה בימים נוראים וסוכות וגם ללמוד שם בבין הזמנים?פ

700612

22:50

לימוד תורה יומם ולילה

700609

13:55

כיצד יעשה אדם ולא יטעה?פ

700601

18:53

ספר יוסיפון - אמת או שקר?פ

700501

25:55

האם הרב (צוקרמן) יכול לבטל שעור כשתלמיד חסר?פ

700426

16:59

האם וכמה צריך לחזור על הלימוד? פ

700412

29:14

האם תלמיד ישיבה/אברך צריך ללכת להפגנה חשובה להביע תמיכה בממשלה ובצה"ל?פ

700327

47:03

האם זה רעיון טוב ללמוד גמרא על פי נסתר?פ

700314

12:02

האם מטרת הישיבה היא שכולם יצאו רבנים?פ

700310

29:46

כלל גדול בעבודת ה': לא לדלג מדריגות

700226

33:29

כלל גדול בעבודת ה': השמח בחלקו

700225

34:07

האם אפשר לדחות מדורות ל"ג בעומר כדי למנוע חילול שבת?פ
מי ראוי ללמוד ניסתר?
פ

700215

65:45

 ?איך אנחנו יודעים אלו רבנים צודקים

701218

47:09

על רבנים שמשטתים בפורים, ואיך לא להשתגע מדעות שונות

701216

54:32

בענין העלון "באהבה ובאמונה"; לימודי יהדות באוניברסיטה

701127

34:40

?מה יעשה תלמיד שהוריו לא רוצים שהוא ילמד תורה כל חייו

701113

23:41

?מי מתאים ללמד תורה

701021

44:01

 ?איך אדם יודע אם הוא מתאים להיות תלמיד חכם

701014

47:11

לימוד תורה בישיבה

700920

49:03

ראשונים כמלאכים, או חז"ל בגובה עיניים?פ

671028

12:02

?האם ראוי לדבר בפלאפון בבית המדרש

670730

17:00

האם מותר לרב קטן לחשוב אחרת מרב גדול?פ

651313

15:44

מה זה "חידושי תורה"?פ

640902

19:55

האם מותר לערוך השוואות בין רבנים?פ

631317

19:02

איך יודעים איזה מה70- פנים של תורה הם להלכה?פ

631310

12:45

האם צריך ללמוד עם חברותא יותר צעיר או יותר מבוגר?פ

500615

10:33

האם צריך ללמוד מקצוע בזמן שלומדים תורה?פ

500614

5:25

האם מותר ללמוד תורה גם למצוה גם לשמוח בו?פ

500504

15:51

לימוד גמרא או נושאים אחרים בתורה?פ

500503

26:30

מה קודם, לימוד תורה או צבא?פ

500313

10:53

לימוד תורה לשמה

500214

11:46

האם מותר ללמוד מגמרות "שטיינזלץ"?פ

500207

21:11

האם מותר להפריע באמצע השיעור?פ

501218

5:22

אדם נבנה וגודל על ידי לימוד אמונה או גמרא?פ

501201

12:38

מי שאינו "יכול" ללמוד כל היום

501127

11:41

ללמוד ברעש בבית המדרש או בשקט בבית?פ

501126

5:20

עדיף צבא,לימוד תורה או מה?פ

501026

10:41

מי שאינו יכול ללמוד טוב גמרא, האם עדיף שילמד קבלה?

501021

חזרה לתפריט הראשי

 

זמן

נושא / שעורים

להורדה למחשב

לימוד תורה   להאזנה מידית קליק על הנושא

51:00

להתחלת זמן חורף תשפ"א: למה היה צריך לכפות את התורה על עם ישראל?פ

810730

45:59

להתחלת זמן אלול תש"פ: לדעת את ה'פ

800604

49:00

להתחלת זמן קיץ תש"פ: למוד תורה בזמן הקורונה

800202

60:32

להתחלת זמן חורף תש"פ: כיצד ידע אדם אם הוא מתאים ללמוד תורה?פ

800801

55:56

להתחלת זמן אלול תשע"ט: כל דור והצורך המיוחד שלו לתלמידי חכמים

790601

56:22

להתחלת זמן קיץ תשע"ט: רבי עקיבה ותלמידיו

790130

56:28

להתחלת זמן חורף תשע"ט: איך ממשיכים את שמחת החגים הלאה אל החורף?פ

790801

53:17

להתחלת זמן אלול תשע"ח: התנאים ללימוד תורה לפי המהר"ל

780601

56:57

להתחלת זמן קיץ תשע"ח: מה משמעות חיינו, מי ברא אותנו, ומה עלינו לעשות?פ

780130

65:38

להתחלת זמן חורף תשע"ח: למה לא משקיעים יותר זמן בישיבות בלימוד מידות טובות?פ

780802

49:35

להתחלת זמן אלול תשע"ז: ארבע קושיות על הלימוד בישיבה

770601

54:40

להתחלת זמן קיץ תשע"ז: איך מעמיקים בלימוד תורה וגם לומדים בשמחה?פ

770130

57:30

להתחלת זמן חורף תשע"ז: למה לא כתוב בתורה שצריך ללמד תלמידים?, בנין פנים ובנין חוץ, יראה וחכמה

770730

49:19

להתחלת זמן אלול תשע"ו: המיוחד שבישיבת מרכז הרב ובנותיה - לימוד מתוך אמונה

760601

52:39

להתחלת זמן קיץ תשע"ו: למה לומדים תורה?פ

760130

53:43

להתחלת זמן חורף תשע"ו: מעמדה של מסכת בבא בתרא לעומת הבבות האחרות; הרב נחמיה לביא הי"ד

760801

53:51

להתחלת זמן אלול תשע"ד: איחוד האומה על ידי לימוד תורה (על פי הנצי"ב - ימין ושמאל)פ

750601

66:36

להתחלת זמן קיץ תשע"ה - איך מחזירים כל עם ישראל בתשובה?פ

750130

58:49

להתחלת זמן חורף תשע"ה: שקידת התורה על פי הלכות תלמוד תורה של הרמב"ם

750802

57:00

להתחלת זמן אלול תשע"ד: התקדמות בתורה על פח שירת באר מרים

740601

57:57

להתחלת זמן חורף תשע"ד: לומדי תורה - בני מלכים?ה

740802

63:56

להתחלת זמן אלול תשע"ג: כמה זמן להשקיע בלימוד תורה?ה

730601

56:18

להתחלת זמן קיץ תשע"ג - בשביל מה ללמוד בישיבה?פ

730127

64:35

להתחלת זמן חורף תשע"ג - אורות התורה יב, ה-ו "עם נבל ולא חכם"פ

730728

61:55

להתחלת זמן אלול תשע"ב: אהבת התורה

720601

52:05

להתחלת זמן קיץ תשע"ב: אדם עולם קטן - ופסולת יצר הרע

720130

74:43

להתחלת זמן חורף תשע"ב - חוויה דתית (ברכות ל ב / לא א)פ

720728

58:31

להתחלת זמן אלול תשע"א - שקידת התורה

710601

67:28

להתחלת זמן קיץ תשע"א - כל אחד יכול לזכות בכתר תורה

710130

65:43

להתחלת זמן חורף תשע"א: כמה גמישות יש בתורה/בהלכה?פ

710802

61:47

להתחלת זמן אלול תש"ע ול-ג'אלול, לימוד תורה על פי הרב קוק

700601

69:41

להתחלת זמן קיץ תש"ע - לימוד תורה והאליליות החדשה

700127

60:44

להתחלת זמן חורף תש"ע - שיטות שלטון ולימוד תורה

700730

64:30

האם יש דרך מיוחדת ללימוד תורה על פי הרב קוק?פ

690603

56:58

להתחלת זמן קיץ תשס"ח, "בשביל מה נברא האדם?"פ

690128

66:09

להתחלת זמן חורף תשס"ט, "בנין פנים ובנין חוץ"פ

690730

54:31

להתחלת זמן אלול תשס"ח, איך מתגברים על כל האויבים?פ

680530

61:16

להתחלת זמן קיץ תשס"ח, מה זה תורה?פ

680129

71:15

להתחלת זמן חורף תשס"ח, הברכה לנח

680802

48:17

להתחלת זמן אלול תשס"ז, לימוד תורה שבעל פה

670601

חזרה לתפריט הראשי