זמן

נושא

להורדה למחשב

וידיאו

-

שמירת הלשון    להאזנה מידית קליק על הנושא

תאריך השעור: יום - חודש - שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

ספריית

וידיאו

48:13

לשון הרע בפוליטיקה

791309

27:17

מה ההגדרה של הלבנת פני חברו?פ

780211b

21:06

פ' תזריע-מצורע: ענייני לשון הרע ושמירת הלשון בזמננו

780130

22:42

מה עדיף - לדבר קצר או עדין?פ

770219

38:22

פ' תזריע-מצורע: הערך של הדיבור והשתיקה

770201

57:17

פרשיית "הרב מהצפון"; למה אנשים מאמינים כל מיני שטויות?פ
ראה המשך הרב אריה אוריאל:
מקובלים מזוייפים והתנאים ללימוד קבלה

750419b

21:29

שמירת הלשון בדוגמה של יאיר לפיד

730405

43:36

האם צריך להרגיש רע כשמי שדיבר לשון הרע עליו נענש קשות מה'?פ

730925

25:53

האם עדיף ללמוד שמירת הלשון או לקבל על עצמו לא לדבר על אחרים?פ

721207

7:57

ענווה של משה רבנו ולשון הרע עליו

710310

61:01

?כיצד להתיחס לויכוח קשה בין רבנים

701203

21:14

?מה לעשות כשבא לבקר את האמא שלו והיא מדברת כל הזמן לשון הרע

701116

37:13

 כל כך קשה לקיים דיני לשון הרע

680917

6:44

 כמה סיפורים לאיסור להאמין לשון הרע

670803

12:38

?מה יעשה מי שהאמין לשון הרע

660801

4:13

 ?איך יעשה תשובה מי שדיבר לשון הרע

650628

12:02

 ?איך עושים שלא להאמין בלשון הרע

650618

27:33

האם מותר לדבר בלשון מחוספסת?פ

610818

14:13

מושב ליצים רבתי

600324

9:59

שמיעת דיבורים פרטיים משכנים בישיבה

581121

13:58

האם מותר לספר לשון הרע כדי לפרק מרה שחורה?פ

571127

3:51

תקון למי שעבר הרבה מאד על "לשון הרע"פ

560603

7:13

צריך לשמור על קיצור הדיבור ומשיחה בטלה

540802

8:35

אנחנו נקראים "פרושים"; עניני שמירת הלשון

530601

11:40

האם מותר לדבר לשון הרע על גוי?פ

530321

5:55

דבר לשון הרע או שמפטרים אותך! - מה לעשות?פ

520428

6:35

האם מותר לדבר לשון הרע על מי שלא אכפת לו?פ

510625

11:57

כינוי לרב

510507

7:09

האם מותר "לעבוד" על מישהו?פ

510209

3:39

האם צריך להתערב במחלוקת על עצמו?פ

510201

6:30

האם מותר לספר דברים איך מישהו חי?פ

510827

14:54

האם מותר לספר לשון הרע שאמרו ברדיו?פ

500622

7:47

מצות תוכחה בימינו

500221

12:53

ההבדל בין לשון הרע ובין רכילות

501209

7:44

האם מותר לקרוא לאדם בכינוי?פ

501125

5:14

ביקורת על רבו

501111

9:35

האם מותר לשקר למנוע להתבייש?פ

501106_501110

10:13

האם מותר לשקר כדי למנוע נזק בממונו?פ

501104

14:14

האם מותר לבזות תלמיד חכם?

501027

חזרה לתפריט הראשי