השעורים להורדה ולהאזנה מידית - ראה למטה

kinus85_corona

השעורים להאזנה מקוונת ולהורדה למחשב:פ

הורדת וידיאו
הרב מרדכי ציון (דברי הקדמה)פMP3

FLVהרב שלמה אבינר MP3
 מקורות א FLVהרב מיכה הלוי
MP3

FLVהרב אליעזר קשתיאל
MP3
מקורות א FLV הרב יוסף קלנר MP3
 
FLVהרב שלמה משה עמארMP3

FLVהרב יהושע שפירא
MP3
מקורות א בFLVהרב יהושע צוקרמןMP3
FLVהרב אבישי צרויהMP3
FLVהרב שמואל אליהוMP3
FLVהרב דוד לאוMP3
FLVהרב אריה שטרןMP3
FLVהרב מאיר גולדוויכטMP3


***  חזרה לתפריט הראשי ***