השעורים להורדה ולהאזנה מידית - ראה למטה

kinus80_midot

השעורים להאזנה מקוונת ולהורדה למחשב:פ

מקורות א  ב הרב אלישע ושליצקי MP3

הרב שלמה אבינר MP3
מקורות א  ב הרב יחזקאל גרינולד
MP3
מקורות א  ב הרב יוסף קלנר MP3
מקורות א הרב יהושע צוקרמן MP3

הרב רפאל שנור
MP3

הרב נחשון קנדל MP3

הרב יעקב וולף MP3


***  חזרה לתפריט הראשי ***