השעורים להורדה ולהאזנה מידית - ראה למטה

kinus69

השעורים על הרב צבי יהודה קוק ונושאים שונים מההגדה של פסח

הרב יחזקאל גרינולד MP3
הרב שלמה אבינר MP3
הרב אלי בזק MP3
הרב אברהם יהשוע צוקרמן MP3
הרב יוסף קלנר MP3
הרב יעקב לבנון MP3
הרב צבי ישראל טאו
באופן מפתיע השעור ניתן ב"נאות דוד" ולא ב"עטרת כהנים" ואכן חסרה ההתחלה
MP3


***  חזרה לתפריט הראשי ***