1

הכינוס השישים ושבע על הקודש ועל המקדש
חול המועד פסח תשע"א
איסור העליה להר הבית

פרטים כאן

הרב אלישע וישליצקי: העליה להר הבית - רק כלל ישראל
MP3
וידיאו

הרב שלמה אבינר: הר הבית - עוד לא
MP3
וידיאו

הרב אריאל אדרי: מורא מקדש
MP3
וידיאו

הרב ערן טמיר: בין מלכות למקדש
MP3
וידיאו

רב יחזקאל גרינוולד: דרכו של רבנו הרב צבי יהודה
MP3
וידיאו

הרב זלמן מנחם קורן: איסור העליהלהר הבית לפי החשבון
MP3
וידיאו

***  חזרה לתפריט הראשי ***