kinus_mission4

kinus65_01
kinus65_02
kinus65_03
kinus65_04
kinus65_05
kinus65_06
kinus65_07

דפי מקורות: הרב וישליצקי, הרב זיני 01 02 , הרב קוסטינר 01 02
כל השעורים הנ"ל אפשר לראות בוידיאו באתר של "מכון מאיר", מילות חיפוש: "האויב המסיונרי"
פ