זמן

נושא

להורדה למחשב

וידיאו

 

 עין איה - ברכות   ישיבת "זום"    להאזנה מידית קליק על הנושא

תאריך השעור: יום-חודש-שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

ספריית

וידיאו

42:50

פרק ט, פסקה שלט

800312

39:15

פרק ט, פסקה שלט

800227

45:10

פרק ט, פסקה שלח

800220

43:56

פרק ט, פסקה שלופ

800206

חזרה לתפריט הראשי