כנסים מיוחדים לבוגרי הישיבה

תאריך השעור: יום - חודש - שנה
ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14

זמן להאזנה מידית להורדה למחשב
-
3:34
37:53
44:09
40:06
כינוס במכון מאיר, ירושלים, כז' אור ל-כח' סיון תשע"ח
הרב מרדכי ציון, דברי ברכה
הרב אבישי צרויה: לימוד תורה וחיי מעשה
הרב שלמה אבינר: כמה אדם צריך ללמוד תורה? - שעור
הרב שלמה אבינר: שו"ת
-
781027
781027
781027
781027
-
43:39
47:16
21:20
כינוס במכון מאיר, ירושלים, כז' אור ל-כח' טבת תשע"ח
הרב שלמה אבינר: בניין המשפחה - שעור
הרב שלמה אבינר: שו"ת
הרב אריה אוריאל: האמת - קו המנחה של הישיבה
-
781028
781028
781028
-חזרה לתפריט הראשי-