ועכשיו למשהו שונה לגמרי


מפני המבוכה שנמצאים בה הרבה תלמידים (ולא רק הם...) מול הבנת הקשר בין הזמן לארץ ישראל, כפי מה שמובא ב"ספר הכוזרי", מאמר שני, סעיף כ' - בקיצור: סוגיית "קו התאריך" - אתר כימיציון מתכבד להציע כאן בפני הקוראים פירוש על "בעל המאור" (על מס' ראש השנה דף כ, ב), שנחשב זהה לשיטת הכוזרי. הפירוש חובר על ידי אחד התלמידים של ישיבת עטרת כהנים/ירושלים ואין לראות בו את "המילה האחרונה" בנושא.

לבחירת הקוראים שלוש אפשרויות: 2 קבצי טקסט, ולמי שלא מסתדר עם זה יש כאן צילומים של אותו הטקסט

-

צילוםטקסט
דף 1
דף 2
דף 3
דף 4
דף 5
דף 6
דף 7
דף 8
דף 9
rtf

HTML


לפי הנסיון, הקושי הכי גדול בהבנת הדברים הוא החזקת בראש, בוזמני, את מצבי היום והלילה השונים באותו רגע בכדור הארץ. למשל, כשיש חצות היום במקום א', יש שקיעת החמה במקום ב'. כדאי לתרגל את זה לפני לימוד הנושא. גם ידע גיאוגרפי בסיסי על מיקום היבשות בכדור הארץ, והיכן מזרח ומערב, לא יזיק. 

חדש: 
הסוגיה עם פירוש על פי "ספר הכוזרי" עצמה: פורמט   וורד     HTML
(מתוך תרגום הרב יצחק שילת)פ

-

לעיון נוסף מומלצים, בין היתר, הספרים:

-קו התאריך הישראלי, הרב מנחם מ. כשר

- הסבר על "בעל המאור" בסוף מסכת ראש השנה, הוצאת "שוטנשטיין"

-"יודעי בינה" ב, מאסף תורני לענייני קידוש החודש זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית, המכון ללימודי קידוש החודש ע"ש דרייזין בישיבת כרם ביבנה, עמ' 178-206, יעקב שפונגין: "ביאור סוגיית קו התאריך בספר הכוזרי"

הערות, ישר כוח/חזק וברוך וכדומה אפשר לשלוח לדו"א: @email  

בהצלחה!פ