שירות צבאי לנשים

 הרב שלמה אבינר


 

ש: למה יש איסור שירות צבאי לנשים?

ת: כמובן אין זה נושא חדש.  בצבא של משה רבנו לא היו נשים, ולא בצבא של יהושע בן נון, לא בצבא של יפתח ולא בצבא של גדעון, לא של שאול ולא של דוד, לא של יהודה מכבי ולא  של בר כוכבא.

חכמים מלמדים בתחילת מסכת קידושין: אשה, אין דרכה לכבוש.  אשה אינה בנויה על ידי רבונו של עולם לתפקידים צבאיים.  ואיש גם אינו בנוי לתפקידים של נשים.  ד' ברא איש וד' ברא אשה, והם שונים.  איש על מחנהו ואיש על דגלו.  לא ילבש איש שמלת אשה ולא תלבש אשה שמלת איש.  לא ימלא איש תפקיד אשה ולא תמלא אשה תפקיד איש.  כל אחד שמח בתפקידו ושניהם משלימים אחד את השני.

בעולם יודעים זאת.  כמה מדינות יש בעולם עם שירות צבאי חובה לנשים? – אפס.  כמה מדינות יש בעולם עם נשים קרביות? – אפס.  אין זה מתאים להן.  אין זה עלבון לאשה, כמו שאין זה עלבון לאיש שהוא אינו ממלא תפקיד של נשים.  אמרנו: איש על מחנהו ואיש על דגלו.

ובכלל, גברים ונשים יחד בצבא, אין זה צנוע.  יש דיונים על בית ספר נפרד, תנועת נוער נפרדת.  בצבא, כולם מבינים שהמצב יותר חמור לאין ערוך.  אולי יש אנשים לא מודעים מה זו תמימות משמרת הצניעות, לא מודעים להלכות צניעות, לא למדו גמרא, לא למדו רמב"ם, לא למדו שולחן ערוך, לא למדו קיצור שולחן ערוך סי' קנב.  לו למדו, היו מבינים שעצם מסגרת זו אינה צנועה.

לכן כל הרבנים – מלבד בודדיים – אוסרים.  וכן הרבנות הראשית, שהיא הפוסק בעניינים ממלכתיים ,אוסרת כל התפקידים וכל המסגרות.

אבל בת רוצה לתרום?  מעולה.  מצוה גדולה לתרום.  אך יש עוד אופנים לתרום: שירות לאומי.  כמובן גם שם יש מסגרות לא צנועות, ויש ללכת רק למקום בעל אישור נקודתי של רב או רבנית שהכל תקין.  לפני שאדם אוכל אינה מזון, הוא בודק על האריזה אםי ש הכשר של רב.  קל וחומר תפקיד שנה שלמה.  אבל על הצבא לנשים, יש חותמת של הרבנות הראשית: לא!

אז מי ימלא מקום הנשים בצבא? – יימצאו פתרונות.  לכל בעיה, יש פתרון.  יבואו חרדים...  כמובן לא בכח אלא ברצון, וכמותן עולה משנה לשנה.  וכן חיילים שאינם מגוייסים, יכולים למלא תפקידם של נשים.

על כל פנים, לא מתאימים את האמת, את האידיאל ,למציאות, אלא מתאימים את המציאות לאידיאל.

 

ראה את הבלוג של הרב:

http://video.maale.org.il/index.php/blog/show?vidid=5104&type=blog