מותר לנסוע לירושלים?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: האם לעת כזאת יש לנסוע לירושלים או להימנע משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם?

ת: ודאי לנסוע. הסיכון הוא אפסי. אמנם הוא אינו אפס, אבל בכל ארץ ישראל, אין סיכון אפס. אך מי שמפחד, שיישאר בביתו. אין חובה להגיע לירושלים או לגור בירושלים. כמובן, יש חובה לגור בארץ ישראל גם אם צריך מסירות נפש.

ש: אבל האם מצוה יש להיות בירושלים?

ת: בודאי. ארץ ישראל נקנית על ידי נוכחות. גם על ידי צבא וגם על ידי ישיבה. בזכות שתירש - כלומר ריבונות צבאית – תשב, ובזכות שתשב תירש.

ש: מה עלינו לעשות לעת כזאת לנוכח הטרור?

ת: פעולה רוחנית ופעולה מעשית. פעולה רוחנית: תשובה. כל אחד יעשה תשובה באופן אישי במה שהוא צריך. מעשית: גבורה.

ש: גבורה במה?

ת: גבורה לעמוד איתן מול המלחמה. מאז קום המדינה ועוד לפני כן, אנו במלחמה. המלחמה לובשבת צורה ופושטת צורה. עתה היא מופיעה בדגם זעיר: טרור.

ש: אך גם טרור הוא קשה?

ת: ודאי. אך אינו יכול לכבוש מדינה, רק להטריד ולצער ולהפחיד. לכן יש לעמוד איתן נגדו. האויב המסוכן הוא מדינות אויב עם צבא מאורגן, אך גם עליהן נתגבר.

ש: האם לדרוש מראש הממשלה יותר תקיפות?

ת: יש לחזקו. צריך קצת שכל וקצת ענווה: כל מה שאני יודע בענייני בטחון, גם הוא יודע. אך יש דברים שהוא יודע ואני איני יודע. יש לחזק את ראש הממשלה ואת הצבא.

ש: אז אין פתרון?

ת: לצערנו, מלחמה היא מצב טבעי בעולם. אמנם האדם נברא בצלם אלהים, אבל יש גם החיה שבאדם. ויקח זמן רב עד שהיא תיעלם. בינתיים נילחם נגד האויב. וכמובן, גם נגד האויב הפנימי, היצר הרע, כפי שמוסבר במסילת ישרים פרק א.

ש: טרור אינו מלחמה...

ת: כן מלחמה. "הפרטה" של מלחמה. כל קלומטר גבול וכל אזרח חייל.

ש: ומה הנשק העיקרי נגדו?

ת: אמרנו: גבורה ולהמשיך בשגרה. כמובן לא לקחת סיכון מיותר. להיזהר. יש הבדל בין פחד לבין זהירות. הפחדן אינו פועל. הזהיר פועל אך נוקט באמצעים המירביים להקטנת הסיכון.

ש: זו אותה גבורה כמו של חייל?

ת: לא תמיד. פעמים רבות החייל נדרש לגבורה חד פעמית. כאן מדובר בגבורה מתמשכת, בגבורה מתמדת. האמת היא שגם צה"ל נדרש הרבה לגבורה מתמדת.

ש: ובסיכום?

ת: כולנו חיילים, כמו בשיר הלח"י חיילים אלמונים: "חיילים אלמונים הננו בלי מדים".