שמחה לאיד בצרפת

הרב שלמה אבינר

(ראיון)

 

ש: האם עלינו לשמוח על הפגיעה הטרוריסטית הכבדה בצרפת?  הם תמיד מאשימים אותנו ועתה הם נענשו!

ת: אינינו שונאים אף אדם.  אנו רוצים טובת כל המין האנושי.  אנו עצובים על כל אדם בעולם שנרצח.

ש: אבל למרן הרב קוק יש דברים קשים מאוד ביחס לתרבות אירופה באורות,המלחמה,בסוף?

ת: אכן זו פיסקה יוצאת דופן בחריפותה, בנסיבות מיוחדות של מלחמת עולם הראשונה בה נשפך דם לרוב של מיליונים.  ואין מה להשוות למצבנו העכשוי.  גם הוא מדבר שם על חורבן תרבות מזוייפת ולא על רצח אנשים.

ש: אבל  כתוב באבוד רשעים רינה?

ת: אי אפשר להכליל שכולם רשעים שם.  גם זה נאמר לגבי אויבים שלנו.  כמובן, אם אויב שלנו נופל, אנו שמחים, אבל גם זה לא מצב שאנו שמחים שהוא נפל, אלא מפני שאנו ניצלנו.  סך הכל, אין הקדוש ברוך הוא רוצה במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי.

ש: יש מצוה לאהוב גויים?

ת: אין מצוה.  כתוב ואהבת לרעך כמוך ואין הוא רעך.  אך גם אין מצוה לשנוא.  אבל כותב רבי חיים ויטל בספרו שערי קדושה שכדי להגיע לרוח הקודש, יש צורך בזיכוך נפשי גדול, כולל אהבת גויים.

ש: גם היטלר?

ת: לא.  מדובר בגויים נורמליים.  אי אפשר על כל אמירה ביחס לגויים למשוך אותה לקצה ולהשוות להיטלר.  זה אפילו נקרא בהגיון צורני, כלומר בלוגיקה פורמלית, הכשל הלוגי של "עד היטלריום", Ad Hitlerium.

ש: בסיכום?

ת: אנו מתפללים כל יום שלוש פעמים בעלינו לשבח: "ועל כן נקוה לך ד' אלהינו לראות מהרה בתפארת עוזך להעביר גילולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ... ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד".