יש יותר ויתר זקנים בארץ ישראל!

 הרב שלמה אבינר


ש: ב"ה יש יותר ויותר זקנים בעם ישראל, בזכות הרפואה מאריכת החיים.  מה צריך להיות יחסנו אליהם?

ת: מה השאלה?  מפני שיבה תקום והדרת פני זקן!

ש: מה זה אומר למעשה?

ת: למעשה ,בהרבה מדינות בעולם הזקנים הם ממש מסכנים.  הם נדחים הצידה כסרח העודף ומרגישים שהם מעמסה מיותרת.  הם סובלים בעיקר משני דברים.  א. עוני מחריד, כי לא תמיד יש פנסיה ולא תמיד פנסיה מספיקה.  אין להם כסף למזון, לחימום, לתרופות.  ב. כיון שהם הפסיקו לעבוד, הם סובלים משעמעום נורא.  אמנם יש שמנצלים את הזמן הפנוי לכל מיני דברי מעניינים שלא יכלו לעסוק בהם במשך חיי העבודה, אבל רובם אינם מסוגלים לכך, לכן הם מתים משעמעום, כפשוטו.

ש: מתי הוא גיל זקנה בו מופיעות בעיות אלה?

ת: אין גיל קבוע.  תלוי באדם.

ש: ומה הפתרון?

ת: א. לא לשלוח אוטומטית לפנסיה החל מגיל מסויים, אלא אם הזקן מעוניין ,הוא יוכל להמשיך לעבוד, לפחות חלקית.  אגב, פעמים רבות זקנים יותר מועילים בעבודה מאשר צעירים.  כמובן, מהלך זה צריך להסתייע בחקיקה.

ב. אם אינם עובדים, יש לטרוח למצוא להם עיסוקים מעניינים.

ג. לכבוד אותם כבוד אמת, מפני שהם במידה מסוימת יותר חכמים מאתנו, יותר מנוסים מאתנו.בהחלט  יש לנו מה ללמוד מהם.

ד. כמובן, אם מדובר בהורים או בסבים, זו מצוה גדולה מאוד, שבעשרת הדברות.

ש: ובסיכום?

ת: אל תשליכנו לעת זקנה.