ידידי הרפורמי, ידידי הקונסרבטיבי, לא תגנוב!

הרב שלמה אבינר

 

ידידי הרפורמי, ידידי הקונסרבטיבי, לא תגנוב!  כמובן, אינינו מתכוונים לכסף.  בודאי אינכם זוממים לגנוב את כספנו.  ובכלל אתם יותר עשירים מאתנו לאין ערוך.  אלא אתם חותרים לגנוב לנו דבר הרבה יותר יקר לנו מכסף: את זהותנו.

הרי בשביל מה החזקנו מאמץ במשך אלפי שנות גלות תוך כדי יסורים נוראים?  כדי לזנוח תורה ומצוות?!  כדי לסלף תורה ומצוות?!  כדי לבשל בטעם אנושי תורה ומצוות?! – לא!  אלא כדי להיות נאמנים לתורה ולמצוות.

בשביל זה נבחרו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה.  בשביל זה יצאנו ממצרים.  בשביל זה הלכנו במדבר.  בשביל זה נכנסנו לארץ.  בשביל זה שרדנו תקופת השופטים.  בשביל זה הקמנו מלכות דוד ושלמה.  לצערנו בגלל זה, גלינו מארצנו והתרחקנו מעל אדמתנו.

אבל ידענו שזה זמני.  ידענו שנחזור.  ועתה אתם רוצים לגנוב זאת מאתנו.  אתם רוצים לגנוב את הרבנות בארץ, את הרבנות בצבא, את החינוך.

אינינו מדברים על החילוניים.  הם אינם רפורמים או קונסרבטיבים.  הם מעוכבים, מבולבלים, תינוקות שנשבו וכדומה.  אבל אתם מעמידים אידיאולוגיה חלופית שקרית בשם התורה.

נכון שיש לכם הרבה כסף באמריקה וגם הרבה כח פוליטי באמריקה.  אך איך אתם מעיזים לנצל עמדות אלו כדי להטביע חותמכם בארץ!!  איך אתם מעיזים לשכנע טיפוסים חלשים להחניף לכם ולמכור נשמות עבור כסף!!

אתם באמריקה והתעסקו באמריקה ואל תתערבו בענייננו כאן.  אגב אנחנו עוד זוכרים כיצד התנגדתם בזמנו לציונות ולקום מדינת ישראל ומחקתם את קיבוץ גלויות מהסידור ואף את זכר ירושלים.  אחר כך כאשר היטלר ימח שמו עלה לשלטון, עשיתם פתאום תשובה ותמכתם בקום המדינה.  ב"ה, זו התקדמות.  כלומר מדינה בשביל אחרים – לא בשבילכם, כי אתם נשארתם באמריקה וכמעט לא עליתם לארץ.  אחוז הרפורמים בארץ הוא 3.9% והקונסרבטיבים 3.2%.  סך הכל 7.1%.  לעומת האורתודוכסים שהם 26.5%, ועליהם יש עוד להוסיף את המסורתיים ואפילו את החילוניים.  אתם מיעוט קטן, ואתם לא תשתלטו על ארצנו בעזרת כספכם וכחכם הפוליטי.  אנחנו בזים להם.

אנחנו אוהבים את התורה ואת המצוות, ואנו נמשיך בהן.  ואתם חדלו להתערב בענייננו בארצנו.

אנחנו אוהבים אתכם כי אתם יהודים, אבל אנו שונאים מה שאתם עושים בתור יהודים.

ד' יברך אתכם ויחזיר אתכם בתשובה שלמה.