יש דבר כזה "קפידא"?

שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: פעמים רבות לאדם יש בעיות כמו קושי למצוא זיווג ואז אומרים לו שזה בגלל שיש עליו "קפידא". יש דבר כזה?

ת: ודאי לא. אף אחד לא יודע סודותיו של הקדוש ברוך הוא. לגופו של עניין, אם אדם פגע בחבירו, בודאי עליו לבקש ממנו סליחה, אך אם לחברו יש נגדו טענות לא צודקות, אז לא יאונה לו רע בגלל זה.

ש: אפשר לקבל דוגמא של "קפידא" לא צודקת?

ת: בחור רוצה להתחתן עם בחורה, ואם אינה מעוניינת, אז הוא מודיע לה שכיון שכן ,יש לו קפידא עליה, והיא מפחדת. הבל. בחורה אינה חייבת להתחתן עם כל בחור שרוצה בה. או אדם נותן צדקה לעני בכותל שמודיע לו שאין זה מספיק ויש לו "קפידא" עליו. הבל. אדם חייב לתת צדקה, וזו מצוה גדולה. אך הוא המחליט למי לתת וכמה לתת, הרי אין לו אוצרות כסף אין-סופיים. במיוחד, שלפי רבנים מביני דבר וכן המשטרה 90% של פושטי יד בכותל הם רמאים. לא כולם, יש 10% הגונים.

ש: אם פטרו אדם מן העבודה?

ת: אם יש עילה אמיתית לפטוריו, ויש לו "קפידא", אז אין לזה השלכה, הרי לא חייבים להעסיק כל אחד. עבודה אינה קופת גמ"ח של אבטלה סמויה. וכן, אם לא מקבלים אדם לעבודה. הוא שאמרנו, יש לבדוק כל דבר לגופו של עניין, האם באמת פגעו במישהו שלא בצדק אז יש לבקש סליחה, או האם הוא בא בטענות לא אמיתיות.

ש: לפעמים קשה לדעת?

ת: אז להתיעץ עם חבר, שיש לו מבט יותר אוביקטיבי.

ש: לפעמים, יש יותר חמור, הקבצן בכותל או במקום אחר מקלל את מי שאינו נותן לו די כסף לדעתו?

ת: זו שיטה ידועה של סחיטה רגשית. לא לשים לב. אדם שסופג קללה שלא בצדק, היא לא מזיקה לו מאומה. אדרבה היא חוזרת על המקלל. כך כתוב בספר הזוהר וגם בחובות הלבבות. לכן בעלי לב טוב, מתפללים לד' כדי שהוא יסלח למקלל.

ש: בסיכום?

ת: לבדוק אם הקפידא מוצדקת או לא.