ילד יקר הזהר בכביש

הרב שלמה אבינר


שאלה: האם נכון שבתוך היישוב מותר לרכב על אופניים ללא קסדת מגן?

תשובה: לא נכון. היישוב הוא חלק מארץ ישראל, וחוקי המדינה מחייבים גם בו.

שאלה: האם נכון שמותר לנסוע לא חגורים , בתוך היישוב ?

תשובה: לא נכון. כנ"ל.

ש. האם מותר להסיע אותי ברכב "בימבה" בו אין התקן ריסון?

ת. לא. אלא אם נוסעים כל כך לאט, שלא נשקפת סכנה.

ש. האם מותר לאבא להרכיב ילד על אופנים ?

ת. לא סתם, אלא רק בצורה בטיחותית.

ש. האם מותר לילד לשחק עם "בימבה" של ילדים במגרש חניה או בכביש ?

ת. לא. לצערנו יש נהגים פרועים שנוהגים בצורה בלתי אחראית. כך שגם למי שמתנהג כהלכה, יכולה לקרות תאונה.

ש. איך חוצים כביש ?

ת. מסתכלים ימינה ושמאלה, ואם הכביש פנוי , חוצים ישר ולא באלכסון.

ש. אם אני רואה אדם שנוסע בניגוד לחוקי התנועה, האם לדווח למשטרה ?

ת. בוודאי. או לשוטר הקהילתי.

ש. אחד הגבאים בבית הכנסת מסרב להעלות לתורה, ולאפשר להיות שליח-ציבור, אדם שנוהג בניגוד לחוק , וכן אב שלא שומר על ילדיו כראוי. האם הוא צודק ?

ת. ודאי.

ש. האם הכבישים ביישוב בטוחים ?

ת. אמרו חז"ל: כל הדרכים בחזקת סכנה.