הגיור האלטרנטיבי הקורע את העם

הרב שלמה אבינר

[ראיין והוסיף מקורות: הרב מרדכי ציון]

 

ש: איך להתייחס ליוזמה להקים בתי דין עצמאיים לגיור עבור אלה שאין להם פתרון במצב העכשווי?

ת: היא יוזמה הקורעת את עם ישראל לגזרים. יש לצעוק עד לב השמיים.

ש: למה? מה הבעיה?

ת: יהיו מעתה שני סוגי יהודים. יהיו יהודים על פי רב א' וגויים על פי רב ב', כמו שלצערנו יש מזון כשר לפי רב א' וטרף לפי רב ב', ורב בזיון וקצף. אבל זה יהיה לאין ערוך יותר חמור.

ש: אבל אלה רבנים גדולים ומפורסמים?

ת: אשרינו. אבל איני יודע אם הם גדולי הדור. כדי לקבוע מי יהודי ומי גוי ,צריך גדולי הדור ואפילו גדולי הדורות.

ש: אבל הם מכנים את היוזמה שלהם "גיור כהלכה"?

ת: גם אם זו הלכה, לא כל מה שטוענים שהוא הלכה מתקבל בסופו של דבר להלכה אלא הקובע הוא הסנהדרין ובימינו הרבנות הראשית לישראל.

ש: אז יש להם דין זקן ממרא?

ת: זה סגנון חריף. אמנם מצאנו סגנון זה בירושלמי מובא בתוספות (עבודה זרה לו א) לגבי רב שהחמיר על עצמו בסוג מסוים של חֵלֶב או שומן, והרב מאותו מקום בבבל אמר לו: אכול או אני מכריז עליך זקן ממרא. אבל זה לא במובן ההלכתי אלא במובן המליצי. על כל פנים מה שאמרת שהם רבנים גדולים מחמיר את הנושא כי סתם עם הארץ שחולק על הסנהדרין אין לו דין זקן ממרא אלא סתם דיו חצוף, ורק למי שהגיע להוראה יש דין זקן ממרא. וכן לענייננו אם אדם פשוט חולק על הרבנות הראשית, אין להתרגש, אך אם רבנים גדולים סוללים כביש עוקף לרבנות הראשית ,זה מהלך חמור.

ש: אבל הם אומרים שזה מהלך נצרך ושהם באים לפתור את הבעיה של אלפי אנשים מבוגרים וילדים שלא יכולים להתגייר במצב העכשווי?

ת: זו עצם הבעיה. סימן שהם מציעים הלכות אחרות .וכך יווצרו שני סוגי יהודים, שני סוגי ילדים, ויתקלו בבעיות חמורות בנישואין.

ש: שמעתי שהם מסבירים שלא תהיה פגיעה במתגיירים שלא יוכרו מצד המדינה, משום שהם יחתנו אותם. הם מקווים שיבואו כל כך הרבה שהרבנות תכנע.

ת: אם כן, כמו שאמרנו זו רבנות אלטרנטיבית לרבנות הראשית. כבר בזמנו אמר מרן הרב קוק שהאגודה יכניסו את הרפורמים שאם להם יש בית דין אלטרנטיבי אז גם לרפורמים מותר. ב"ה במשך השנים החרדים בהדרגה הבינו וקיבלו את הסמכות של הרבנות הראשית, ואז עתה יורים עליה מבית. וכי יעלה על הדעת שהשוטפים יפתחו ערוץ חדש על בתי המשפט?!

ש: האם אמנם לרבנות הראשית יש דין סנהדרין?

ת: לא. אבל עיין בספר החינוך שבכל דור ודור גדולי הדור ממלאים את מקום הסנהדרין. ורבנו הרב צבי יהודה היה חוזר על זה שהרבנות הראשית היא "השופט אשר בימיך". כמו שיש דין מרא דאתרא על עיר ,כך יש דין מרא דאתרא על ארץ ישראל ומדינת ישראל. יש סיפור שאשה באה אל הגר"א עם שאלה על מרק. אמר הגר"א: פני למרא דאתרא ולא אלי. התחננה שילדיה מחכים לה. הגר"א ריחם עליה ופסק שהמרק כשר.אך ברידתה בדרגות היא מעדה והמרק נשפך. אמר לה הגאון בצער: הרי אמרתי לך לשאול את המרא דאתרא ולא אותי. הרבנות הראשית היא הקובעת בעניינים כלל-ישראלים. כמו שיש אנרכיסט בתחום הלאומי כך יש אנרכיסט בתחום הרוחני. לא כן. "דָבּר אחד לדור ואין שני דברים לדור" (סנהדרין ח א. דברים לא כז). "דבר אחד - מנהיג אחד" (רש"י).

ש: לפי החוק, הרב הראשי הוא היחיד המוסמך לחתום על כל תעודת גיור. והם אמרו שאם יסרב לחתום, הם יפנו לבג"ץ?

ת: נקוה שזה לא נכון,ואם כן, אז מתברר שהבג"ץ הוא המגייר. אסון שאין כמוהו. הנחמה היחידה היא שהעולים מרוסיה הם אנשים פיקחים ,אי אפשר לשטות בהם והם לא יסכימו להתגייר בגיור שידוע מראש שלא יתקבל ע"י כמעט כל הרבנים ובעקבותיהם כמעט כל הציבור הדתי.

ש: ובסיכום?

ת: נגד הקורעים את העם לגזרים, יש למחות ולצעוק עד לב השמים.