למה הכותל קדוש

הרב שלמה אבינר

 

למה הכותל קדוש?  בגלל ארבעה סיבות, ככל דבר (עיין מאמרי הראיה, מאמרי טללי אורות, עמ' 92).

א.      סיבה אלהית.  הוא השריד של בית מקדשנו, מקור החיבור העליון בין כנסת ישראל לרבונו של עולם.  זהו השריד היחיד שיש לנו גישה אליו, על פי ההלכה.  ושכינה לא זזה מהכותל המערבי.

ב.      סיבה מוסרית. על פי אגדת עם, הוא נבנה על ידי עמלם של עניים, שלא היה להם כסף לתת לבנין בית המקדש, ולכן בנו את הכותל במו ידיהם.  הוא כלל-ישראלי.

ג.       סיבה דתית.  זה מקום תפילה שלנו מדורי דורות, בית הכנסת הכי עליון, בית הכנסת הכי קדוש, בית הכנסת לכל העדות.

ד.      סיבה לאומית.  גבורת חיילי צה"ל שלחמו עליו במסירות נפש.