למה ד' עושה לנו קורונה

הרב שלמה אבינר

 

ש: הרי אין מקרה בעולם.  הכל מיד ד'.  וכל מה שהוא עושה, זה לומר לנו משהו.  מה הוא יתברך אומר לנו בקורונה?

ת: תשובה ראשונה: אינינו יודעים.  אין לנו נביאים.  וגם כשהיו נביאים, הם לא ידעו את הכל, אלא רק מה שד' אמר להם.  כאשר היה רעב בארץ שלוש שנים בימי דוד, לא ידעו למה (שמואל ב כא).  כאשר היה דבר ומתו שבעים אלף, רש"י כותב שהוא אינו יודע למה (שם כד).  אמנם כמה מרבותינו הראשונים כתבו למה (עין מצודת דוד), ובכל זאת רש"י אומר שאינו יודע למה.  כמובן, זה בגלל חטאינו, אך רש"י אינו יודע לאיזה מהם.

תשובה שניה: האמת חייבת להיאמר, שקורונה אינה המחלה היחידה שפוקדת אותנו.  לצערנו יש לנו עוד מחלות רבות, חלקן יותר חמורות לאין ערוך.  וגם זאת אינינו יודעים למה. כאמור,  אין לנו נביאים.  לכן, יש עצה כוללת: תשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגיזרה.  תפילה – אמירת תהילים שיש להם כח גדול.  צדקה – לעניים.  אנו עתה במצוקה, אז זה הזמן לזכור את אלה שהם כל הזמן במצוקה.  ותשובה – כל אחד  על העוונות שלו.

תשובה שלישית.  אף המחלות אינן הצרה היחידה בעולם.  ב"ה עולמנו הוא עולם טוב, וירא אלהים כי טוב.  אבל יש בו גם רע.  בספר הישר הוא מכונה "גיא התלאות".  אלא אומר הרמב"ם במורה נבוכים (ג, יב), הטוב הרבה יותר מרובה מן הרע.  וגם זאת אינינו יודעים למה יש צרה זו וזו לאדם זה וזה.  הנביאים עצמם שאלו למה יש צדיק ורע לו ולא קיבלו תשובה.  יש סודות של נשמות, מלפני שהאדם נולד, ולאחר שהאדם מת.

תשובה רביעית.  אבל באופן כללי אפשר לומר שכל הצרות, כל המחלות, כל הקורונות באות לזכך אותנו ולעורר אותנו לתשובה.  ובמה לעשות תשובה: לא חסר על מה!

תשובה חמישית.  כיון שפטור ללא כלום, אי אפשר, אז ניתן להעלות השערה, אך אחר כך להודות בענווה כמו רבינו הגדול רש"י: אינינו יודעים.  אכן, יש כאן פלא גדול שכל האנושות כמרקחה בגלל יצור קטן מאוד שאפילו לא נראה בעין אנושית.  כל המין האנושי, עם הטכנולוגיה המפותחת שלו, עם הנשק העוצמתי שלו, עם הכלכלה המבריקה שלו, עם השלטון העצום שלו, - רועד מפחד מפני יצור קטן אפסי.

זה מזכיר מה שהיה עם טיטוס הרשע שהעיז להתבטא נגד רבונו של עולם, אז ד' אמר לו: "רשע בן רשע, בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה... עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה" (גיטין נו, ב).  ואכן היתוש חדר למוחו של טיטוס וחיסל אותו.  יתוש  קדמך.

כך, בימינו, האדם חושב שהוא אלהים, שהוא בעל הבית להחליט מה טוב ומה רע, מה שנקרא רלטיביזם מוסרי או פוסטמודרנה או עוד שמות.  ואם הוא מאמין באל, הוא אפילו חושב שהוא בעל הבית על האל, כלומר קובע אלהים בצלם האדם, במקום להבין שאדם הוא בצלם אלהים, וכך עליו להתנהג.  אם כן, אדם גאוותן, אדם יודע הכל, אדם מבין הכל, נראה אותך נלחם נגד יצור קטן שבקטנים של רבונו של עולם.

והיצור הזה נרא קורונה, כתר.  עלינו להחזיר את הכתר לרבונו של העולם.  כתר יתנו לך.