נישואים אנטי-אזרחים

הרב שלמה אבינר

 

אשרינו שאחרי שנות גלות ארוכות, יש לנו מדינה.  אין קץ להודות לד' על מתנה מופלאה זו.

כמובן, עלינו להיות שותפים לבנינה, ובודאי לא להרוס אותה, מה שעלולים לעשות עתה, לקראת הקמת ממשלה, פוליטיקאים בלתי אחראים.

שהרי, כולנו מבינים שכחנו הוא באחדותנו.  מכח זה שאנו עם אחד ומאוחד, הצלחנו בבנין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה ומלחמות ישראל.  ומי כעמך גוי אחד בארץ.

ועתה רוצים לפלג את האומה על ידי נישואים אזרחים, שלאמיתו של דבר, הם נישואים אנטי-אזרחים.  נישאוים שלא על פי ההלכה, ירבו פסולי חיתון, כבר לא ידעו מי יהודי ומי גוי, מי כשר לנישואים ומי לא,  יתחילו לנהל ספרי יוחיסין, רשימות פסולים במחשבים בחוץ לארץ, וחלילה האומה תתפלג לשנים: כשרי חיתון ופסולי החיתון.  אין לך אסון אנטי-אזרחי גדול מזה.

לכן, כל בית ישראל, מנע אסון נורא זה, קום וחיה!