שו"ת קורונה #6

הרב שלמה אבינר


ש: בתוספתא תענית ב יג כתוב: "מבול של דבר לאומות העולם לימות המשיח יש".  אם כן, עוד  מעט יבוא המשיח?

ת: אף אחד אינו יודע מתי יבוא משיח.  רמב"ם מלכים יב ב.  היה פעמים רבות דבר יותר חמור לאין ערוך, כגון המות  השחור שהרג שליש אירופה, או השפעת הספרדית עם 40 מיליון מתים ולא בא המשיח.  גם יתכן שדברי התוספתא הם משל.  עיין רמב"ם שם פרקים יא-יב.

ש: אני בחור ישיבה קטנה, אין לימודים, אז אני לומד בישוב שלי, אבל אין לי סדר יום, ואיני מצליח ללמוד.  מה לעשות?

ת: לחפש חברותות.

ש: כיצד נתעודד כאשר כל המשק מושבת.  אני אישית לא עובד ואיני יודע מתי ייגמר?

ת: אכן זו באמת צרה.  אך היא מצילה אותנו מצרה יותר גדולה לאין ערוך.  אז יש להודות לד' ולשמוח על מה שיש.

ש: האם השנה ראוי ומצוה לאפות מצות יד?

ת: כן, אם נשמרים כל כללי ההיגיינה.

ש: האם מותר להתפלל בחצר בית הכנסת עם תפילין, כי אולי יעבור חתול?

ת: אין איסור להיות עם תפילין מול חתול או בעל חיים אחר, אם אינו מסריח.

ש: אם מתפללים בחצר בית כנסת, יש נפילת אפים?

ת: כן.  מצטרפים לספר התורה שבבית הכנסת עצמו.

ש: מותר להקדים חתונה?

ת: ודאי.

ש: הגעתי לבית הכנסת ויש כבר 10 מתפללים.  האם להישאר בחוץ?  או אם אני מעשרה ראשונים ונכנס עוד אחד, אז לצאת?

ת: אין בעיה ב-11 אם אין שם צפיפות אלא מרחק של 2 מטר, וכן לפתוח חלונות.

ש: איך אדם עם חרדות מתמודד עם המצב?

ת: זה לא למסרון.  אולי עם חברים טובים.  ואם אין זה די, אז עזרה מקצועית.  חבל לסבול.

ש: מותר להתחיל עתה פגישות שידוכים?

ת: כמובן לא להתקרב יתר על המידה, וגם מהלכות צניעות.

ש: האם אפשר לארגן בכל מקום שיעורים לקבוצות של 9 תלמידים שלא נמצאים עתה בישיבה, או עדיף ונשמרתם?

ת: זה טוב מאוד.  אין להחמיר יותר ממשרד הבריאות.

ש: עברתי ליד בית כנסת וראיתי שם יותר מעשרה אנשים, האם לדווח למשטרה?

ת: בדוק אם יש חובת דיווח על פי חוק.

ש: מותר לבני זוג נשואים להתחבק ולהתנשק?

ת: ודאי.

ש: האם הדין של שו"ע או"ח רמ יב לגבי רעב קיים עכשיו?

ת: לא.  אין זה נחשב צרה יותר מכל צרה אחרת רגילה.

ש: האם בגלל הקורונה מותר לדחות חתונה שנקבע תאריכה?

ת: כן.  זו סיבה אמיתית, שיהיו נוכחים כל האורחים.  אבל אפשר גם חתונה מצומצמת, עשרה גברים בחופה בשביל שבע ברכות, ואחר כך ארוחה מצומצמת.  אפשר עשרה בכל חדר.  עליכם לבחור בין שתי האפשרויות.  אם אתם מתלבטים, אז עדיף לא לדחות אלא לעשות מצומצם.

ש: האם מותר לנחם אבלים?

ת: כן.  עד 10 אנשים, ולא לשבת צפוף.