שו"ת קורונה #8

הרב שלמה אבינר


ש: שמעתי שהשמש מחלישה את הנגיף.  האם אפשר לבקש על כך בתפילה?

ת: כן.

ש: אפשר לשנות ברכת השנים לנוסח על קיץ?

ת: לא.

ש: בספר הקדוש "שטף הסמבטיון" למקובל רבי ישועה חפותא ה"חוזה מדמשק", נמצא בימים אלה בכתב יד, סוד נפלא בעל משמעות אקטואלית מצמררת וז"ל: "שנה שבן דוד בא תפרוץ המדינת טשעיינא והוא בפאתי מזרח מגיבה שמביאין היצורים הקטנים שקורין קוני"א.  וכל חכמי אומות העולם נלאו מלמצוא  מזור ומרפא.   באותו היום ודע והבין שמלך המשיח כבר עומד בפתח וכו' וכו'.  זה אמיתי?

ת: סתם המצאה.

ש: שמעתי על תרופת  פלא של קינמון ועוד, המצילה מקורונה.  יש לה מקור?

ת: אין מקור.

ש: יכול להיות שהקורונה הוא בגלל חילול שבת?

ת: א. אין לנו נביאים שיודיעונו.  ב. כבר זמן רב יש לצערנו חילול שבת.

ש: האם זה נכון שתהילים כז ו-כג מצילים מקורונה?

ת: כל המזמורים הם ברכה והצלה.

ש: הוריי הזקנים נשארים לבד השבת.  האם לנסוע אליהם?

ת: כן.  מצוה.

ש: האם יש ענין של מסירות נפש לגברים למקוה?

ת: לא.  אין זה עתה  שעת גזירה  של העברה על המצוות.

ש: האם מותר להטביל במקוה כלים?

ת: א. יש ללבוש כפפות חד פעמיות.  ב. לרחוץ ידיים לפני ואחרי הטבילה.  ג. יש לשטוף את השטח כמה שאפשרי.  וכן פסק הג"ר מרדכי וויליג, מראשי ישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק.

ש: האם על ידי תעניות וסיגופים אוכל להינצל מקורונה ושאר צרות?

ת: כותב הגר"א באגרתו: "צריך האדם להתייסר, ולא בתעניתים וסיגופים, רק ברסן פיו ובתאותו, וזהו התשובה... וכל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער... וזה יכופר לו כל עוון וינצל משאול תחתיות".

ש: האם זה נכון שבימינו אין צורך לאשה נשואה לטבול?

ת: חס וחלילה.  ואשה לא מטהרת באמבטיה או מקלחת.  היא חייבת לטבול במקוה והיא תעשה לפי ההנחיות שם.

ש: בתפילת-ועידה עשרה אנשים, אפשר לומר קדיש?

ת: לא.  צריך עשרה במקום אחד.

ש: אפשר להצטרף לתפלה במנין המשודרת בשידור חי?

ת: לא, אבל אפשר לענות אמן.

ש: יש מחסור בטרומבוציטים, אבל זה כרוך בנגיעה של האח והאחות, האם לתרום?

ת: כן.  סיכון זעיר בשביל מצוה גדולה של הצלה.

ש: האם מותר להתפלל עם כפפות ומסכת פנים?

ת: אם הכרחי.

ש: האם להוסיף באבינו מלכנו: וכתנו בספר חיים?

ת: לא.  די בבקשות בשמונה עשרה.

ש: אין מנינים בישובנו.  מותר בשבת לומר ברכת החודש בלי מנין?

ת: כן.

ש: אני בבידוד ומשתעמם.  מותר לקבל מכשיר סלולרי מסונן?

ת: בלית ברירה, אם זה סינון מירבי.

ש: מדוע משביתים את כל המדינה, אם מדובר בפחות ממאית אחוז האוכלוסיה?

ת: כדי שלא יתפשט.

ש: כיצד ננצח את הקורונה גם במובן רוחני גם במובן מעשי?

ת: מובן רוחני: א. תשובה.  ב. תפילה.  ג. צדקה.  מובן מעשי: א. להישאר בבית כמה שאפשר.  ב. אם נפגשים עם אנשים לשמור מרחק 2 מטר = 4 אמות.  ג. היגיינה.  לא ללחוץ ידיים, לא לגעת בזולת ובכל דבר.  לרחוץ הרבה פעמיים ידיים עם סבון.

ש: האם מותר לקנות קמח ופסטות ולכלול במכירת חמץ, על כל צרה שלא תבוא?

ת: אין מה לדאוג.  אין לקנות פסטה.  אבל קמח, מותר, כי אינו חמץ אלא ספק.

ש: אני שוטר יס"מ וצריך לעלות להר הבית, האם לטבול?

ת: לעלות בלי לטבול, סכנתא חמירא מאיסורא.