שו"ת קורונה #9

הרב שלמה אבינר


ש: האם השנה לכלול חמץ במכירת חמץ?

ת: ככל שנה.  רק חמץ שהוא בעל ערך גבוה, או ספק חמץ.

ש: האם אדם יכול להצטרף למנין בשידור חי?

ת: כן. כמובן לא כאחד מן העשרה.  אך אין זה נחשב תפילה במנין.  גם רדיו, גם אינטרנט.  גם מותר לענות אמן, גם קדושה.  אך בתנאי שזה תוך כדי דיבור, כלומר 3 שניות.  רדיו זה 15 שניות. 

ש: בעלי בבית אבות, האם לבקרו על אף הסיכון?

ת: כן.  אתם אדם אחד. בדידות לא פחות מסוכנת ממחלה.

ש: לא לבקר משפחה, האם זה לא אכזרי?

ת: להיפך.  זה אהבה ורחמים  - לנקוט בכל האמצעים לא להדביק אותם.

ש: אני עובדת במרכז חירום של ילדים.  בשבת אנו נוסעים לשם במונית ערבית.  עתה ביקשו מאיתנו לא לנסוע כך.  מה לעשות?

ת: נסעי ברכב שלך וכן תחזרי.

ש: האם להתענות בגלל הצרה?

ת: לא.  להוסיף עוז וגבורה.

ש: האם אפשר להשתמש באלכוהול-ג'ל במקום מים לנטילת ידיים?

ת: כן.  איפה שיש דין ניקוי.  אך לא איפה שיש דין נטילה: בבוקר, לברכת כהנים וללחם.

ש: אפשר לנסוע על אופנים כדי להתאוור?

ת: כן.  על פי ההוראות העכשווית.

ש: היתה לי אמונה חזקה, אבל עתה בעת משבר, היא מאוד נחלשה.  מה לעשות?

ת: אדרבה, מבחן האמונה הוא בעת קשיים.  זו הזדמנות מן השמים להתחזק.

ש: איך משתחררים מפחד?

ת: להבין בשכל שפחד גדול מהסכנה עצמה.

ש: מותר לי ברפאנו להתפלל על עצמי?

ת: כן.  אך עדיף באלהי נצור.

ש: יש הטוענים שסיבת הקורונה היא כל מיני עבירות באומה?

ת: חס וחלילה להשתייך לועד למען חיפוש מומים אצל אחרים. אלא לחפש מומי עצמו, ועליהם לעשות תשובה.

ש: מה עבודת ד' לעת כזאת שכל המשפחה בבית?

ת: רוגע.  סבלנות.  אהבה.  עזרה.  חסד.  גם חסד לבני המשפחה הזקוקים לכך, או שכנים – הכל לפי ההוראות.