שו"ת קורונה #12

הרב שלמה אבינר

 

ש: סבתי תהיה לבדה בליל הסדר עקב הנגיף.  האם מותר להתקין בביתינו, לפני החג, מצלמת וידאו, כדי שתוכל לראות במחשב שלה את הסדר שלנו?

ת: כן, בשעת הדחק גדולה של חשש נזק עקב בדידות.  גם הג"ר צבי שכטר, מגדולי אמריקה, אמר שמותר אחרי התייעצות עם מורה הוראה.

ש: אנו זוג מבוגר וכל שנה אנו מזמינים צעיר לנקות את הבית לקראת פסח, להזיז מקרר ותנור ושאר דברים כבדים.  מה נעשה השנה?

ת: חמץ שם נפסל לאכילה.  וגם הוא כמו קבור.  וגם די בביטול חמץ.

ש: זה נכון שבזמן קורונה, מותר חיבוק ונישוק בין איש לאשתו בלי טבילה?

ת: הבל.

ש: האם אפשר לעשות שבע ברכות כל אחד בביתו מחוברים ב-ZOOM?

ת: לא.  יש להיות ביחד.

ש: האם יש עתה חובה לעלות לבית העלמין ביום השנה?

ת: לא.  אין זו חובה ולא מנהג קבוע.  לכן עתה יש להימנע.

ש: נולדה לנו בת, אך איני מגיע לבית הכנסת.  כיצד אתן לה שם?

ת: לומר מי שברך  בבית, ודי בכך.

ש: כמה להתאמץ למצוא מנין, כי בתי כנסת סגורים ויש רק ברחוב?

ת: 20 דקות הלוך, 20 דקות חזור.

ש: יחיד השוהה בבידוד אומר אבינו מלכנו?

ת: ודאי.  הוא מלכנו, גם אם אנחנו בבידוד.

ש: אני יכולה לטבול בים במקום מקוה?

ת: ודאי לא.  א. מי שאין לו נסיון, נדבק בכל מיני חציצה.  ב. זה מסוכן, הרבה טבלו וטבעו בגלל זרמי המים.

ש: אני בבית עם זמן פנוי.  איזה ספר קודש כדאי לי ללמוד?

ת: אין אדם לומד תורה אלא במה שליבו חפץ.

ש: האם אלכוהול ג'ל הוא כשר לפסח?

ת: כן.  א. אמנם יש אלכוהול המיוצר מחיטה, אך כיון שאלכוהול נפסל לאכילה, כבר אינו אסור.  ב. נעשה מעשה קונקרטי לייחד אותם לצרכיו, כלומר הוספת רכיבים נוספים לאלכוהול המקורי.  מה שנקרא בהלכה "כופת שאור שייחדו לישיבה" (פסחים מה, ב.  שו"ע או"ח תמב, י).  וכן התיר הג"ר ניסים קרליץ להשתמש בדאודורנט, חומרי ניקוי וכדומה (מוריה, כרך 30 7-5, עמ' קעא).  ג. אמנם יש סוברים שסיכה נחשבת לשתייה, עיין מ"ב שכו, אך זה רק לשם תענוג ולא לשם ריפוי או נקיון (שו"ת אגרות משה או"ח ג, סב) ורק לעינויים ביום הכיפורים ולא לענינים אחרים (הג"ר אשר ווייס בקובץ דרכי הוראה ח"א סי' יז).

ש: האם כחבר של החתן, עלי לבוא לחתונתו כדי לשמחו?

ת: לא.  יש למעט כמה שאפשר.  באשר לחתן, הוא מאוד שמח שהוא מתחתן.

ש: אפשר להניח תפילין על כפפות?

ת: כן.  בכף היד אין איסור חציצה.

ש: האם לבקר חולה קורונה?

ת: ביקור חולים הוא חסד.  חסד הוא לפי הצורך והיכולת.  לכן כאן זה מעבר ליכולת מחשש הדבקה.  לקיים את המצוה בטלפון.

ש: יש לי יום השנה, אך בעירי אין בית כנסת פתוח, ולא שום מנין, כיצד אומר קדיש?

ת: קדיש הוא לעילוי נשמת המת.  בלית ברירה, אפשר לעשות דברים אחרים לעילוי נשמתו: צדקה, חסד, לימוד תורה.