האם לצמחים יש רגשות

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: במחקר של אוניברסיטת תל אביב התברר שצמחים משמיעים צלילים בתדר גבוה שאין האדם שומע, כאשר הם במצב מצוקה, כגון כאשר צמאים למים או נחתכים.  זה מופלא!

ת: ודאי מופלא.  מה גדלות מעשיך ד'.  אך מזמן ידענו שצמחים מתקשרים ביניהם ועם הסביבה בדרכים שונות.  למשל עצים מעבירים מידע אחד לשני דרך השורשים, במהירות של 1 ס"מ לדקה, כגון אזהרה על התקפה חרקים.  ואז הם מפרישים חומרים מרים כדי להרחיק אותם, או חומרים כימיים כדי למשוך חרקים אחרים שיחסלו אותם.  הם קהילה עם סולידריות.

ש: כאן מדובר במשמעת קול, וזה דומה לדברי חז"ל: "בשעה שכורתים את עץ האילן, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע" (פרקי דרבי אליעזר לד).

ת: לא בטוח שדברי חז"ל אלה כפשוטם, אולי הם משל לכך שאין להרוס סתם את הטבע.  ובודאי הקולות שמשמיעים צמחים אינם מתפשטים למרחקים.

ש: אכן, רק 10 ס"מ.  לפני זמן רב יצא ספר "החיים המסתוריים של הצמחים", המתארים את רגשות הצמחים.  אם שופכים עליהם  רותחים, הם מתפתלים מרוב כאב.

ת: לצמחים אין רגשות ואין מחשבות.  רק לאדם וליונקים העליונים יש רגשות.  לצמחים יש תגובות.  זה משהו אחר.  אין להם תודעה ואין להם מצפון.

ש: יש גם מאמר חז"ל: "מעשה בתמרה אחת שהיא עומדת בחמתן ולא היתה עושה פירות.  והיו מרכיבים אותה ולא היתה עושה פירות.  אמר להם רבי תנחומא: דקלי תמרה היא רואה מיריחו והיא מתאוה לה בליבה.  הביאו ממנה והרכיבו אותה, ומיד עשתה פירות" (במ"ר ג).  הרי רגשות!

ת: זה גם משל.  וגם צמח אינו רואה בצורה זו.

ש:גם כתוב : "אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה... ואומר לו: גדל" (ב"ר י).

ת: בודאי.  יש חיות אלהית בכל ההויה כולה.  ואתה מחיה את כולם.  מה גדלו מעשיך ד'.