הבג"ץ הכי טוב - זה העם

הרב שלמה אבינר

 

אנו, העם היושב בציון, אף פעם לא נשאלנו אם אנו מסכימים שהשלטון יעבור למערכת המשפטית. פשוט מאוד, זה קרה, וכפו עלינו דיקטטורה.

אנו העם, רוצים שהנבחרים שלנו יחליטו בשבילנו, שיהיו חייבים לתת לנו דין וחשבון, ואם זה לא יתאים לרצוננו, אז נסלק אותם.  אבל את השופטים לא אנו בוחרים, הם לא חייבים לנו דין וחשבון, ויושבים על כסאם עד זקנה בלי אפשרות לסלקם.  זו דיקטטורה.

השופטים לא אמורים לחוקק חוקים אלא לדאוג לקיומם.  הם לא מוסמכים לתת פרשנות יצירתית רחבה שאינה תואמת את כוונת המחוקק.

השופטים לא אמורים לאיים על מי שלוחם נגד אותו אקטיביזם שיפוטי, או לפתוח נגדו בחקירות כדי להשתיק אותו לכופף אותו.

השופטים אינם אמורים להתערב בפוליטיקה, בבטחון, בכלכלה, במדיניות.  בשביל זה, יש לנו נציגים בכנסת שאנו בוחרים.

השופטים לא אמורים לקבוע נורמות וערכים מוסריים.

אין מקבילה בעולם לכך ששופטים פוסלים חקיקה של הכנסת על סמך חוקה שאינה קיימת באופן ברור במדינתנו.

אין זה פלא, שאנחנו העם איבדנו אמון במערכת שלכם, כלומר רובנו, והמצב רחוק מלהשתפר.

כמובן, השופטים טוענים שהם פועלים על פי הנאורות, אבל כל דיקטטורה אינה נאורה.  הקימו דיקטטורה לא נאורה בשם הנאורות.

אנחנו העם, נקבע מהי נאורות.  למשל, לא כמוכם, אנו בעד ציונות ולאומיות.  אגב, בלעדה לא היתה קמה זאת המדינה, שאתם אוכלים נשכרים ברחבות מכספה. ולא כמוכם, אנו בעד יהדות, שגם היא, בלעדה, לא היתה קמה זאת המדינה, ממנה אתם מקבלים משכורת דשנה.  ולא כמוכם, אנו בעד משפחה עם ילדים, וגם בזכות זאת קמה לנו מדינה.

כנראה, לגבי השופטים במדינתנו צדק ההוגה הצרפתי ג'ירודו Jean Giraudoux: החוק הוא בית הספר הכי גדול לדמיוןאף משורר לא פירש את הטבע בצורה כל כך חופשית, כמו שהמשפטן מפרש את המציאות.

זכרו, המדינה הזאת, היא לא שלכם, היא שלנו.